Wikström (FP) kräver EU-utredning om registerföring av romer


Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Polisens registrering av romer kan strida mot både svensk lag och EU-lag och kan vara oförenlig med flera artiklar i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och mot Lissabonfördraget.

Måndagen den 23 september skickade Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) därför in en skriven fråga till ansvarig kommissionär Viviane Reding, där hon kräver att EU-kommissionen tillsätter en utredning kring polisens registerföring och vidtar åtgärder i händelse av brott.

– Jag blir kolossalt upprörd över att höra att registrering på etnisk grund sker i Sverige. Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt och måste utredas ordentligt, även på EU-nivå.

– EU finns till för att försvara medborgarnas och inte staters rättigheter. Därför har jag precis skickat en skriven fråga till EU-kommissionen där jag ber dem utreda fallet och vidta åtgärder, säger Cecilia Wikström.

För mer information, kontakta oss:

Cecilia Wikström, (FP) Europaparlamentariker

www.ceciliawikstrom.eu +46 706 28 30 99

Caroline Klamer, politiskt sakkunnig

caroline.klamer@ep.europa.eu +32 474 08 76 01

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu +32 486 94 76 82

Frågan som skickats in till EU-kommissionär Vivianne Reding den 23/9:

It has been revealed that the Swedish Police has a data register over Roma people living in Sweden. The register contains 4029 names and aims at identifying family relations. Most people on the list have not been convicted of any crime. The list also contains names of around 1000 children for the sole reason that they have Roma parents. There are 52 two-year olds in the register.

According to Swedish law it is illegal to create a register based on ethnicity. There is also reason to believe such a register is in breach with the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Article 3 on Right to the integrity of the person, Article 7 on Respect for private and family life, Article 8 on Protection of personal data, Article 21 on Non-discrimination and Article 24 on The rights of the child, as well as the Treaty on European Union, Articles 2, 6 and 7.

Will the Commission monitor the situation in Sweden regarding the police register of Roma people?

Could, and will, the Commission launch its own investigation to find out if the register is in breach with EU law and fundamental rights?

If investigations prove that the Swedish Police is in breach with the Treaty and the Charter of Fundamental Rights of the European Union, will the Commission take actions?written question to Reding