I veckans youtube-program: En helt ny europeisk asylpolitik

 

De flesta experter är ense om att Dublinförordningen och därmed EU:s nu gällande asylpolitik är fullständigt orimlig. Som ansvarig för reformen av förordningen i Europaparlamentet presenterar Cecilia Wikström i dag ett förslag till en helt ny europeisk asylpolitik med fem konkreta mål.

Programledare: Linda Aziz