Flyktingar fryser ihjäl i Sydeuropa

Debattartikel i Dala-demokraten.

Midvinternattens köld är hård. Så också i Grekland och på Balkan. Temperaturen har flera gånger fallit ner till under 20 minusgrader i sydöstra Europa. Denna vinter har en somalisk kvinna funnits ihjälfrusen i Bulgarien, en afghansk man i norra Grekland och två irakiska män vid den turkisk-bulgariska gränsen.

Konsekvenserna har exponerat kortsiktigheten i Europas nuvarande flyktingpolitik: Att flera människor som flytt krig och katastrof frusit ihjäl i EU under bara några veckor är en skam och en djup tragedi.

läs mer…

Wikström (L) kommenterar EU-kommissionens migrationskommuniké och besöker informella flyktingläger i Libanon

CW plenum2Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) välkomnar EU-kommissionens migrationskommuniké kring revideringen av Dublinförordningen.

– Europa har den senaste tiden bevittnat en oansvarig kapplöpning mot botten bland medlemsländerna som måste stoppas. Jag hoppas att EU-kommissionen vågar lägga fram ett långtgående förslag som ligger väl i linje med den syn som EU-parlamentet nyligen, med mycket bred majoritet, antagit.

– Sveriges regering borde nu ta på sig ledartröjan i ministerrådet och övertyga andra regeringar om nödvändigheten att skapa en solidarisk och hållbar asylpolitik i EU, så att vi tillsammans kan åstadkomma verklig förändring. Det behövs, nu mer än någonsin!

Wikström befinner sig samtidigt som förslaget presenteras på ett flyg till Libanon, där hon fram till på fredag bland annat besöker informella flyktingläger och träffar företrädare för den libanesiska regeringen och UNHCR. läs mer…