Debattartikel i Aftonbladet: Vi lämnar över vårt ansvar till diktatorn

CaptureDebattartikel i Aftonbladet (se även pdf).

Turkiet säger sig vara redo av bryta det informella migrationsavtalet med EU i oktober, om att stoppa flyktingar från att ta sig över till Europa, om EU inte innan dess går med på att ge turkiska medborgare visafrihet inom de 26 europeiska länder som ingår i Schengen.

Sedan EU-Turkiet avtalet slöts i mars i år har 275 000 människor tagit sig över till EU med båt, betydligt färre än förra årets miljonsiffror och de flesta kommer nu med båt från Libyen i stället för Turkiet. Skiftet har dock krävt fler människoliv, framför allt eftersom avståndet mellan Libyens kust och Italien är betydligt längre än mellan Turkiet och de grekiska öarna. För oavsett vilken hamn människorna börjar den livsfarliga resan från så sker flyktingen fortfarande via skrupelfria människosmugglares ofta sjöodugliga båtar med resultatet att Medelhavet blivit ett dödens hav.

Ett brutet avtal med Turkiet skulle kunna innebära början på en migrationsvåg till Europa i samma omfattning som förra årets 1,5 miljoner flyktingar, om inte mer, och detta skulle naturligtvis innebära en stor påfrestning på dagens europeiska asylsystem. Men våra europeiska värderingar och internationella åtaganden, respekten av mänskliga rättigheter, solidaritet och humanitet får aldrig simplifieras till att definiera människoliv i siffror och statistik. läs mer…

Debattartikel i Aftonbladet: Vi lämnar över vårt ansvar på diktatorn

CaptureDebattartikel i Aftonbladet (se även pdf): Erdoğan har visat vem han är – dags att frysa migrationsavtalet med Turkiet

DEBATT. Erdoğan har vid upprepade tillfällen sagt sig vara redo av bryta det informella migrationsavtalet med EU i oktober om EU inte innan dess förklarat sin vilja att ge turkiska medborgare visafrihet inom de europeiska länder som ingår i Schengenzonen.

Sedan detta märkliga avtal slöts mellan EU:s medlemsländer och Turkiet i mars i år, har 275 000 människor tagit sig till EU med båt.

Detta är betydligt färre än förra årets miljonsiffror, och de flesta kommer nu med båt från Libyen i stället för från Turkiet. Skiftet har dock krävt fler människoliv, eftersom avståndet mellan Libyens kust och Italien är betydligt längre än det mellan Turkiet och de grekiska öarna.

Oavsett från vilken hamn den livsfarliga resan börjar, så sker flykten fortfarande med skrupelfria människosmugglares ofta sjöodugliga båtar. Resultatet är tydligt: Medelhavet har blivit ett dödens hav.

Ett brutet avtal med Turkiet skulle kunna innebära början på en migrationsvåg till Europa i samma omfattning som förra årets 1,5 miljoner flyktingar, kanske ännu fler, och detta skulle naturligtvis innebära en enorm påfrestning på de europeiska asylsystemen. Men våra europeiska värderingar och internationella åtaganden, respekten av mänskliga rättigheter, solidaritet och humanitet får inte överges eller reduceras till siffror och statistik.

Jag har sedan EU-Turkiet-avtalets början varit en av dess främsta motståndare och efter det misslyckade statskuppförsöket i Turkiet den 15 juli är jag ännu mer övertygad om att avtalet aldrig borde ha slutits. För Turkiet är inget säkert, demokratiskt land utan en renodlad militärstat som styrs av en diktator som förtrycker oliktänkande, minoriteter och regimkritiker.

Över 15 000 domare, journalister, soldater och aktivister har häktats efter kuppförsöket och för 8 113 av dem väntar rättegång. Samtidigt har minst 60 000 tjänstemän, lärare, polismän, journalister och soldater sparkats från sina statliga jobb.

President Erdoğans hot om att återinföra dödsstraff i landet går tvärt emot EU:s värderingar och fördrag. För EU kan aldrig tolerera att Turkiet med våld utvisat syriska flyktingar tillbaka till det brinnande inbördeskriget eller att flyktingar till och med skjutits ihjäl av turkiska soldater när de försökt ta sig över gränsen.

Under dessa förutsättningar måste det vara uteslutet att ge Turkiet en gräddfil i form av visafrihets-lättnader till EU för att rädda den överenskommelse om att deportera flyktingar till Turkiet som EU:s regeringar, lagvidrigt, ingått med Turkiet.

I stället för att betala tre miljarder euro till Turkiet som en del i outsourcandet av flyktingansvaret, bör EU skjuta till pengarna till vårt eget flyktingmottagande och förstärka våra europeiska mottagningscentrum, så kallade hotspots, varifrån asylsökande kan fördelas rättvist mellan de 28 medlemsländerna.

Dessutom måste EU skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar som vill söka asyl i EU. Detta kan exempelvis göras genom att varje land förbinder sig att ta emot fler kvotflyktingar via UNHCR.

Det är hög tid att EU sätter stopp för Erdoğans utpressning och i stället tar över ansvaret. Erdoğans politik stod redan från början långt från EU:s grundläggande värderingar och sprickan har blivit djupare efter statskuppsförsöket.

Det är dags att frysa migrationsavtalet med Turkiet till dess att dess auktoritära regim hittar tillbaka till demokratins strukturer. Det är dags att vi slutar kompensera vårt trasiga europeiska asylsystem genom att outsourca vårt europeiska ansvar till Turkiet.

I stället måste vi skapa en europeisk strategi, som bygger på solidaritet, värdighet och medmänsklighet.

Cecilia Wikström

Debattartikel i UNT: Om alla tog sitt ansvar…

CaptureOm varje stad med 10 000 invånare tog sin del av ansvaret för flyktingvågen så skulle det bli 30 personer på varje plats. Det kan inte vara oöverstigligt, skriver Cecilia Wikström i UNT.

Hittills i år har 197 000 flyktingar gjort den livsfarliga resan med en ofta sjöoduglig båt över Medelhavet för att försöka ta sig till EU. Trots att EU:s medlemsländer fått Turkiet att stoppa flyktingar att ta sig därifrån till Grekland, så befarar jag att vi kommer att se ännu fler dödsfall när flyktingarna i stället kommer att försöka resa till EU via Libyen. Vi har blivit så vana vid detta att våra medier knappt längre tar notis när det inträffar.

Ankomsterna är nu så många att Italien åter har svårt att klara av att registrera alla som kommer och i Grekland har registreringen sedan länge kollapsat.

Samtidigt som flyktingsituationen i Europa ånyo håller på att bli akut, så blockerar medlemsländerna EU:s strävan att få på plats ett gemensamt, och hållbart asylsystem. Omfördelningsprogrammet som beslutades i september förra året, där 160 000 flyktingar skulle omfördelas till andra EU-länder från Grekland och Italien, går väldigt trögt och bara omkring 1500 flyktingar, en procent, har omfördelats till andra EU-länder.

Förra året kom ungefär en och en halv miljon flyktingar till Europa för att söka asyl. Det kan låta mycket men motsvarar faktiskt inte mer än 0.3 procent av vår befolkning. Om alla medlemsländer tog sin del av ansvaret, så vore det fullt möjligt att ge var och en av dem som kommer en rättssäker asylprövning, trygghet och nya livschanser.

läs mer…

Nyhetsbrev #29: Samarbetsavtal om migration

FB6Hälsningar från en hektisk vecka i Strasbourg!
I tisdags presenterade EU-kommissionen sitt nya förslag till samarbetsavtal med tredje länder gällande migration.
Naturligtvis är det positivt att EU-kommissionen föreslår ett förstärkt samarbete med tredjeländer, särskilt när det gäller att bekämpa de bakomliggande orsakerna som tvingar människor att fly och söka skydd och skapande av lagliga och säkra vägar in i EU. Men, ansvaret för att ta emot flyktingar kan dock inte outsourcas till länder utanför EU. Detta vore varken ansvarsfullt eller värdigt. Uttalandet mellan EU och Turkiet är ett solklart exempel på återvändsgrändpolitik och detta måste erkännas av EU-kommissionen, i stället för att försöka kopiera samma modell till uttalande med andra länder i EU:s närområde.

Jag tycker att det är en djupt oroande utveckling om EU-kommissionen och medlemsländerna försöker skapa en Australisk migrationsmodell för EU. Detta bör aldrig accepteras av Europaparlamentet, som för övrigt har full medbeslutanderätt tillsammans med Ministerrådet över dessa frågor, och därför måste involveras fullt ut i dessa samtal.

Jag krävde också i tisdagens debatt i parlamentet kring EU-kommissionens direktiv mot skatteflykt, att kommissionen lägger fram tydligare lagstiftningsförslag kring rapportering och transparens av inkomstskatteuppgifter för företag i hela EU. läs mer…

Wikström (L): Oacceptabelt att EU-kommissionen försöker kopiera EU-Turkiet uttalandet till andra länder i EU:s grannskap

FB9Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) kommenterar EU-kommissionens nya förslag till samarbetsavtal med tredje länder gällande migration som presenteras i dag:

– Det är positivt att EU-kommissionen föreslår ett förstärkt samarbete med tredjeländer, särskilt när det gäller att bekämpa de bakomliggande orsakerna som tvingar människor att fly och söka skydd och skapande av lagliga och säkra vägar in i EU. Ansvaret för att ta emot flyktingar kan dock inte outsourcas till länder utanför EU. Detta vore varken ansvarsfullt eller värdigt. Uttalandet mellan EU och Turkiet är ett solklart exempel på återvändsgrändpolitik och detta måste erkännas av EU-kommissionen, i stället för att försöka kopiera samma modell till uttalande med andra länder i EU:s närområde. läs mer…

Nyhetsbrev #26: Visumfrihet till Turkiet och reviderad Dublinförordning

u

Hej!
Jag vill börja med att kommentera att EU-kommissionen vill ge visumfrihet till Turkiet. Under de senaste månaderna har vi sett flera exempel på hur Erdogans allt mer auktoritära politik ökar förtrycket mot oliktänkande och minoriteter. Uppgifter har framkommit om att turkiska styrkor till och med har skjutit flyktingar till döds vid gränsen till Syrien. Att i detta läge belöna den turkiska regeringen med en gräddfil till visumfrihet till EU vore synnerligen illa.

Det finns tydliga regler för vad som gäller för visumfrihet och när de är uppfyllda bör Turkiet behandlas som andra länder och ges viseringsfrihet. Det är däremot uteslutet att ge landet en gräddfil för att rädda den överenskommelse om att deportera flyktingar till Turkiet som EU:s regeringar, lagvidrigt, ingått med Turkiet.

Nu till något annat.
Jag välkomnar att EU-kommissionen i veckan presenterat ett lagförslag för att revidera Dublinförordningen, som avgör vilket EU-land som ska pröva en flyktings asylansökan. Förhandlingarna, där jag kommer att leda Europaparlamentets förhandlingsteam, kommer att påbörjas direkt. läs mer…

Wikström (L): Orimligt att ge Turkiet en gräddfil till visumfrihet

CapturePressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

– Under de senaste månaderna har vi sett flera exempel på hur Erdogans allt mer auktoritära politik ökar förtycket mot oliktänkande och minoriteter. Uppgifter har framkommit om att turkiska styrkor till och med har skjutit flyktingar till döds vid gränsen till Syrien. Att i detta läge belöna den turkiska regeringen med en gräddfil till visumfrihet till EU vore synnerligen illa.

Det säger Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (L), med anledning av att EU-kommissionen idag har presenterat ett förslag för att ge Turkiska medborgare visumfrihet till EU trots att landet inte uppfyller de regler som gäller för alla andra länder som ber om detta. läs mer…

Nyhetsbrev #20: EU-Turkiet uppgörelsen

uPå torsdagen började EU-toppmötet, där de sista bitarna av EU-Turkiet-uppgörelsen ska slås fast. Det är sorgligt att se hur EU:s ledare medvetet försöker bygga upp ett system som säkerställer att Europa inte behöver ta emot några flyktingar, trots våra internationella åtaganden. Det är ett misstag att tro att Turkiet kan lösa våra problem. Endast en verklig europeisk strategi, som bygger på solidaritet och medmänsklighet kan göra detta.

Europa måste samarbeta med Turkiet, även om migration, men vi kan inte kompensera ett trasigt europeiskt asylsystem genom att outsourca vårt europeiska ansvar till Turkiet.

Först och främst måste vi påskynda införandet av en gemensam europeisk gränsbevakningsmyndighet där ansvar och tillräckliga resurser flyttas från medlemsländerna till EU för att kunna upprätthålla EU:s yttre gränser. Det handlar inte om att stänga ute asylsökanden utan, om att ha ett kontrollerat och organiserat europeiskt mottagande.

I stället för att betala Turkiet, så bör EU investera pengarna i upprättandet av välfungerande mottagningscentrum, så kallade hotspots, som är strategiskt placerade vid EU:s yttre gränser varifrån asylsökande kan fördelas rättvist till de 28 medlemsländerna. Ekonomiskt stöd bör givetvis ges till flyktingarna som bor i läger i exempelvis Turkiet, Libanon och Jordanien, men via UNHR.

Dessutom måste lagliga och säkra vägar skapas för flyktingar för att komma till EU och söka asyl. Det kan exempelvis göras genom att ta emot fler kvotflyktingar eller genom att utfärda humanitära visum på EU-ambassader och konsulat. läs mer…

I veckans youtube-program: EU-Turkiet-dealen liknar en turkisk bazaar!

Capture58I veckans youtube-program med Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) diskuteras EU-Turkiet-toppmötet som börjar klockan 16 samma dag.

Wikström kommenterar:

– I dag börjar nästa toppmöte, där de sista bitarna av EU-Turkiet-uppgörelsen ska slås fast. Det är sorgligt att se hur EU:s ledare medvetet försöker bygga upp ett system som säkerställer att Europa inte behöver ta emot några flyktingar, trots våra internationella åtaganden. Det är ett misstag att tro att Turkiet kan lösa våra problem. Endast en verklig europeisk strategi, som bygger på solidaritet och medmänsklighet kan göra detta.

– Om medlemsländerna i rådet under torsdagens eller fredagens möte fattar beslut som strider mot både Genevekonventionen och EU:s fördrag kommer jag personligen att ta initiativ i Europaparlamentet för att dra ministerrådet inför EU-domstolen för att ogiltigförklara dessa beslut. Någon ordning och reda får det faktiskt lov att vara även i Ministerrådet, sager Cecilia Wikström.

Programledare: Linda Aziz

Debattartikel i SVD: Misstag att tro att Turkiet kan lösa EU:s problem

CW plenum3Europa måste samarbeta med Turkiet, även om migration, men vi kan inte kompensera ett trasigt europeiskt asylsystem genom att outsourca vårt europeiska ansvar till Turkiet. Det skriver Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) i SVD.

Våra allt mer splittrade, och tillsynes desperata, europeiska ledare har hittills misslyckats med att leverera en effektiv gemensam lösning på det i dag nästintill kollapsade europeiska asylmottagandet. I stället för att utforma en strategi som skyddar dem som flyr från Syriens president Bashar Al-Assad, Daesh och de ryska missilerna, är EU:s ledare närmast besatta av att utforma ett system som hejdar flödet från att komma till EU och i stället tillbakavisa dem.

Vid det senaste toppmötet i Bryssel erbjöd den turkiske premiärministern Ahmed Davutoğlu en besynnerlig överenskommelse i utbyte mot ett antal eftergifter. Principen är att varje syrisk flykting som lyckats nå Greklands kust med hjälp av flyktingsmugglare ska skickas tillbaka till Turkiet mot att EU-länderna vidarebosätter en annan syrisk flykting från Turkiet. Personen ska då distribueras till ett EU-land utifrån ett kvotsystem.

Denna omänskliga flyttkarusell, som snabbt fördömdes av FN, påminner oss om att massutvisningar av detta slag förbjöds år 1951 i FN:s flyktingkonvention. Artikel 19 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna säger uttryckligen: ”kollektiva utvisningar är förbjudna”. Det råder alltså ingen tvekan om att förslaget strider mot internationell rätt och bör förkastas bara av den anledningen. läs mer…