Nyhetsbrev #92: Sommartider hej, hej, sommartider

 

  • Utökat mandat för Sverige i Europaparlamentet
  • Resolution kring avskaffande av sommar- och vintertid
  • Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

 

Hej vänner,

En intensiv plenarsession i Strasbourg har kommit till ända. Här kommer min summering av höjdpunkterna.

Resolution kring avskaffande av sommar- och vintertid

De senaste veckorna har det blivit väldigt tydligt att avskaffandet av sommar- och vintertid berör och engagerar människor. Fler och fler medborgare runt om i EU har höjt rösten för att vi ska återgå till att ha samma tid året om. Som ordförande för utskottet för framställningar har jag tagit emot uppemot hundra framställningar från medborgare som kräver att sommartiden slopas, däribland en från Nederländerna som har undertecknats av 40 000 medborgare. Det pågår även ett medborgarinitiativ i Finland som drygt 70 000 personer har undertecknat. Som en följd av detta antog Europaparlamentet på torsdagen en resolution som uppmanar EU-kommissionen att vidta åtgärder. läs mer…

Wikström (L): om transnationella listor och avskaffandet av sommartid

 

I veckans avsnitt från Strasbourg så berättar Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) om vad hon vill ska hända med de 73 mandaten som frigörs när Storbritannien lämnar EU. Förslaget om att genom transnationella listor kunna rösta på kandidater även utanför landets gränser är gott för EU:s demokrati och ökar medborgarnas möjlighet till representation.

Medborgarinitiativ från länder som Finland, Tyskland och Nederländerna har väckt frågan i Europaparlamentet om avskaffandet av sommar- och vintertid. Som ordförande för utskottet för framställningar har Wikström mottagit knappt 100 klagomål på tidsomställningen. Här berättar hon om vad veckans omröstning i Strasbourg kan komma att innebära.

Programledare: Linda Aziz

Debattartikel i NA: ”Ett EU-val på Europanivå”

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda.

I dag, den 7 februari, röstar Europaparlamentet om ett mycket välkommet förslag att reformera valsystemet till Europaparlamentet.

När Storbritannien nästa år lämnar EU kommer deras 73 platser från och med nästa EU-val, 2019, att stå tomma, och vi måste då bestämma hur vi ska hantera detta.
Det förslag som vi liberaler stödjer kommer att medföra att vi minskar det totala antalet ledamöter från 751 till 732. Av de resterande brittiska mandaten tillörs 27 till de länder som i dag är relativt svagt representerade i förhållande till sin befolkningsmängd. Sverige föreslås få ett av dessa mandat och föreslås representeras av 21 ledamöter i stället för dagens 20 i Europaparlamentet.

Återstående 27 brittiska mandat föreslås bilda en ny europeisk valkrets i Europaparlamentsvalen runt om i alla medlemsländer. Det innebär att alla väljare kommer att få två röster i Europaparlamentsvalet. Den ena rösten lägger man som vanligt på ett av de nationella partier som ställer upp i Sverige och som konkurrerar om något av våra 21 nationella mandat. Den andra rösten är ny. Den lägger man på någon av de EU-gemensamma listor som är lika i hela unionen, i en andra valkrets om totalt 27 mandat.

läs mer…

Wikström (L): om militärer i förorten och transnationella listor inom EU

När Storbritannien lämnar EU kommer britternas stolar i EU-parlamentet behöva fyllas. Flera förslag kring hur dessa ska fördelas har presenterats. I veckans avsnitt från Europaparlamentet pratar Cecilia Wikström (L) och vårens praktikant Caroline Rhawi om varför transnationella vallistor till EU-parlamentet är rätt väg att gå. Hemma i Sverige öppnade nyligen statsminister Stefan Löfven för att sätta in militär i förorten och även detta bemöts i veckans avsnitt.

Programledare: Linda Aziz