I veckans youtube-program: Långsiktig politisk vision för EU måste skapas efter Brexit

Capture

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) och före detta Europaparlamentariker Olle Schmidt (L) diskuterar Brexit och terrorattentatet I Istanbul.

Vi beklagar att Storbritannien nu har valt att lämna EU. Europa kommer att bli betydligt fattigare, svagare och mindre konkurrenskraftigt utan dem och Sverige har förlorat en nära samarbetspartner i unionen. Utträdet kommer att slå hårt mot framför allt Storbritanniens ekonomi, men vi får inte tillåta att resultatet av folkomröstningen sätter käppar i hjulen för Europas framtida utveckling.

– EU:s ledare, som samlas för toppmöte denna vecka måste nu tillsammans med Europaparlamentet och EU-kommissionen arbeta fram en långsiktig politisk vision för europasamarbetet. Trots dagens resultat är jag övertygad om att EU behöver utvecklas, inte avvecklas, så att framtiden kan skapas på bästa sätt.

Programledare: Linda Aziz

Nyhetsbrev #24: Terrorismbekämpning

uI Europaparlamentet arbetar jag sedan länge på bred front för att bekämpa terrorism på EU-nivå. Gång på gång ser vi hur terroristerna rör sig fritt över nationsgränserna inom Schengenområdet, samtidigt som polisen fortfarande inte har befogenheter att agera på motsvarande sätt.

Därför krävs ett mycket tätare samarbete mellan Europas länder mot terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet. EU:s polissamarbete Europol behöver utvecklas till ett Europas FBI med kraftigt utbyggda resurser och befogenheter att driva operativt arbete. Det behövs också ett bättre utbyte av information, så att värdefull kunskap bättre tas tillvara.

I förra veckan röstade Europaparlamentet igenom PNR-direktivet, som gör att uppgifter om vilka passagerare som flyger till eller från EU:s medlemsländer sparas och kan användas i brottsbekämpningen. Detta gör inte att hotet från terrorister och grova kriminella brottssyndikat försvinner, men det är ett av många verktyg som kan hjälpa de rättsvårdande myndigheterna att skydda EU:s medborgare och skapa trygghet. läs mer…

Nyhetsbrev #23: PRN-direktivet

CW Eubakgrund2Vänner,
Det har varit en händelserik vecka i Strasbourg med många goda nyheter som jag vill dela med mig av.

Som gruppledare för ALDE-gruppen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, välkomnar jag att EU-direktivet om passageraruppgifter, PNR, röstades igenom i plenum i går.

För att bekämpa terrorism krävs att medlemsländerna upplåter en del av sin bestämmanderätt till EU och att samarbetet mellan ländernas brottsbekämpande myndigheterna intensifieras med bland annat automatiskt utbyte av information som resultat, så att den värdefulla information som redan finns bättre tas tillvara.

PNR-direktivet kommer inte att på egen hand att utplåna hotet från terrorister och grova kriminella brottssyndikat. Men även om direktivet har brister så är det ett verktyg som kan hjälpa de rättsvårdande myndigheterna att skydda EU:s medborgare och skapa trygghet för dem. Därför välkomnar jag att Europaparlamentet nu antagit det. läs mer…