Debatt Norrköpings Tidningar: Dags för svenskt ledarskap i EU

Se artikeln här.

ntbild

Parallellt med att EU firar 60 år är unionen indragen i kriser. Sverige behöver ta ledningen för att säkra EU:s framtid, skriver liberalen Cecilia Wikström. Nyligen firade EU att det gått 60 år sedan Romfördraget undertecknades. Winston Churchill, Paul-Henrik Spaak, Jean Monnet och Altiero Spinelli och flera andra av dem som samlades i Rom för 60 år sedan, kunde rimligen inte ana att de stod i färd med att skapa världens mest framgångsrika samarbete för hållbar fred, garanterad frihet och varaktig säkerhet på den kontinent som bara några år tidigare sett slutet av det andra världskriget och Förintelsen.

läs mer…

Veckans youtubeprogram med Arnholm: Kunskapsskolan på väg tillbaka!

captureSe dagens program från Europaparlamentet som gästades av vår partisekreterare Maria Arnholm och Linda Aziz som leder samtalet. Vi pratar om Pisa-studien som presenterades i veckan med ettt glädjande trendbrott för svenska elevers skolresultat. Det är naturligtvis för tidigt att uttala sig om orsakerna till lyftet, men det är ett faktum att de elever som deltog hade fått gå i skolan där stora liberala skolreformer hade sjösatts. Bland annat infördes en helt ny läroplan med tydligare kunskapsmål, satsningar på lärarna, nationella prov i årskurs 3 och 6 samt betyg i sjätte klass.

Nu måste vi fortsätta reformerna genom bland annat förstatligad skola, utbyggd fortbildning för lärare, förlängd skolplikt för nyanlända och bättre ordning och reda i klassrummen. Och därför behövs Liberalerna i utbildningsdepartementet.