Wikström (L): Ja till att EU tar krafttag mot Polen – den oroande utvecklingen måste lyftas

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet:

Europaparlamentet tar i dagens omröstning i plenum ställning till EU-kommissionens förslag att aktivera EU-fördragets artikel 7 mot Polen, efter att landet har genomdrivit lagändringar som bland annat underminerar domstolsväsendets oberoende. Europaparlamentariker Cecilia Wikström kommer att ge sitt stöd till EU-kommissionen.

– Det är dags att göra klart för Polen att utvecklingen är oacceptabel. Därför gläder det mig att den svenska regeringen har meddelat att de kommer att följa EU-kommissionens förslag och uppmana Polen att följa EU-kommissionens rekommendationer. Vi i Europaparlamentet måste göra likadant. Det är dags att stå upp för ett handlingskraftigt EU som försvarar medborgarnas rättigheter och rättsstatens principer, säger Wikström.

– EU tillkom som ett fredens och frihetens projekt i dag skördar vi frukten av de rättigheter och friheter som tidigare generationer på vår kontinent har kämpat för. Vi får därför under inga omständigheter förminska de övergrepp på rättsstaten och medborgarnas fri- och rättigheter som pågår i Polen, ett land som så sent som 1990 frigjorde sig från kommunistdiktaturen och under många år har haft en positiv utveckling. Den nuvarande regeringen måste ställas till svars för den nedmontering av grundläggande rättigheter som de på olika sätt har infört, säger Wikström.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström
linda.aziz@ep.europa.eu
+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström (L) och Maria Leissner om hotet mot vår demokrati och vårt öppna samhälle

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) samtalar med Maria Leissner, demokratiexpert, ambassadör och tidigare partiledare i Folkpartiet, om den auktoritära populismen som hotar vårt öppna samhälle. Den senaste anti-demokratiska utvecklingen i Ungern är särskilt oroande, då landets regering bland annat har skickat ut en enkät till de ungerska medborgarna med fruktansvärda anklagelser mot finansmannen och filantropen George Soros och den Europeiska Unionen. Det här är en attack mot EU, vår fred och vår säkerhet. Nu krävs ett starkt agerande av oss alla för att stå upp mot dessa mörka krafter!

Programledare: Linda Aziz