Gästkrönika i Borås Tidning: Sluta spela EU-Domino med grundläggande rättigheter

CapturePolen nationalkonservativa regering har stiftat nya lagar som kan få mycket långtgående konsekvenser och ytterst leda till att rättsväsendet politiseras och mediernas frihet slås sönder, skriver jag i en gästkrönika i Borås Tidning (se pdf).

Detta har kritiserats hårt av Venedigkommissionen, som slår fast att sådana förändringar underminerar de tre grundläggande principer för alla länder som tillhör Europarådet, nämligen vidmakthållandet av demokratin, garanterade av de mänskliga rättigheterna och en säkerställd rättssäkerhet.

Därför är jag glad över att EU-kommissionen nu givit den polska regeringen fem dagar på sig att ”göra betydande framsteg” för att ändra de nya lagarna, som utan tvekan allvarligt hotar medborgarnas rättssäkerhet.

Europaparlamentet antog för ungefär en månad sedan en resolution som klart och tydligt slår fast att respekten för de europeiska principerna, värderingarna och lagstiftningen inte är ett val utan en skyldighet som varje medlemsland i EU måste efterleva.

Polen utgör en viktig del av ett enat Europa, och därför är det oroväckande att se hur landet mer och mer distanserar sig från de grundläggande europeiska värderingarna.

läs mer…

Nyhetsbrev #28: EU-samarbetet behöver utvecklas, inte avvecklas

CaptureOm lite mer än en månad kan britterna avgöra EU:s utveckling de kommande åren. Folkomröstningens ”leave”-sida griper krampaktigt tag I föreställinngen om ett ineffektivt, odemokratiskt, och inte minst, onödigt EU. Den ende internationella ledare som verkligen önskar en Brexit är Vladimir Putin. Han inser värdet för egen del av ett splittrat och svagt Europa där enskilda länder kan spelas ut mot varandra. Även om EU förvisso lider av problem med transparens och medborgardeltagande, är lösningen på Europas utmaningar inte mindre europeisk integration, utan mer. EU-samarbetet behöver utvecklas, inte avvecklas.

I en demokrati utgår makten alltid från folket. Europaparlamentet bör därför ges möjligheten att tvinga EU-kommissionen att lägga fram specifika lagförslag. Detta är en naturlig del i nationella parlaments befogenheter och bör så vara även på EU-nivån.

En annan viktig reform vore att välja kommissionens ordförande I allmänna val, samtidigt som valet till Europaparlamentet. Redan vid förra valet presenterade de europeiska politiska partierna varsin kandidat till posten som kommissionsordförande vilket bidrog till att tydliggöra hur dessa kandidater ville driva kommissionen. Till slut valdes Jean-Claude Juncker, den av kandidaterna som samlade störst stöd i Europaparlamentet.
läs mer…