Nyhetsbrev #91: Valrörelse på frammarsch

 – Ja till EU-kommissionens aktivering av Artikel 7 mot Polen

 – Storbritanniens utträde ur EU fortsätter dominera i parlamentet

 – Sommartid och vintertid

 – Valrörelse på frammarsch

 – Ny praktikant på kontoret

Hej vänner!

Ja till EU-kommissionens aktivering av Artikel 7 mot Polen
De senaste åren har utvecklingen i Polen tagit en mycket oroväckande vändning åt det antidemokratiska hållet. Gränserna har stängts och asylsökande är inte välkomna trots att EU:s medlemsländer har beslutat om en omfördelning av flyktingar inom EU. De statliga oberoende redaktionerna rensas ut och i somras röstade det polska parlamentet för en politisering av rättsväsendet.

I slutet av förra året markerade EU-kommissionen mot Polen genom att för första gången i EU:s historia inleda en process för att aktivera Artikel 7 i Lissabonfördraget, som även går under namnet ”atombomben”. Om Artikel 7 verkställs skulle det innebära att Polen förlorar sin rösträtt i ministerrådet. Kommissionens agerande visar på graden av allvar i Polens utveckling och markerar tydligt mot den auktoritära riktningen.

Det var glädjande att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter i veckan röstade för att ställa sig bakom kommissionens beslut att inleda process för aktivering av Artikel 7. Det är bra att utskott i Europaparlamentet backar upp EU-kommissionen i en fråga som i grunden handlar om att bibehålla ett demokratiskt EU.

läs mer…

Wikström (L) välkomnar nya vapendirektivet som antogs i går i utskottet

17116451610_ee20852f57_oPressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) välkomnar resultatet av omröstningen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter kring vapendirektivet, som antogs på måndagskvällen. 43 parlamentariker röstade för, 6 emot och 4 avstod. Wikström har företrätt den liberala gruppen under förhandlingarna.

– Det är viktigt att säkerställa att vi i Europa har en bra hantering av lagliga vapen för att i så stor utsträckning som möjligt hindra att vapen kommer i orätta händer. I detta arbete är det viktigt att förbättra rutiner för hur vapen avaktiveras, förbättra spårbarheten för vapen och se till att våra myndigheter kan arbeta bättre tillsammans. läs mer…