Nyhetsbrev #93: Ett mer transparent EU

– Mer transparens inom EU

– Tidsomställningen engagerar

– Handlingskraft mot Polen

Hej vänner!

Mer transparens inom EU

I veckan presenterade den europeiska ombudsmannen, Emily O’Reilly, en rekommendation om att Ministerrådet borde bli mer transparent.

Jag håller helt med om hennes slutsats om att medborgarna inte har möjlighet att delta i det demokratiska livet i tillräcklig utsträckning om lagstiftningsprocessen inte är tillräckligt öppen och åsikterna tydliga – så att medborgarna har möjlighet att hålla sina valda företrädare ansvariga. Vikten av detta blev särskilt tydligt vid Brexit-omröstningen, efter att Storbritanniens regering i år har använt sig av en ”skylla-allt-på-Bryssel-kultur” – när det egentligen handlar om beslut som de nationella regeringarna kommit överens om.

Mer transparens skulle därmed bidra till att tydligt klargöra för medborgarna att beslut om lagstiftning som fattas på EU-nivå i slutändan är beslutade av valda företrädare och inte av ansiktslösa Bryssel-byråkrater. Att göra medlemsländernas ståndpunkter offentliga, på ett tidigt och tillgängligt sätt, kan förhoppningsvis även bidra till att minska avståndet från medborgare till EU-institutionerna.

läs mer…

Krönika i BT: Det som sker i Polen är ett övergrepp på rättstaten

Krönika publicerad i Borås Tidning.

Unionen tar i med hårdhandskarna mot Polen. Ett steg i rätt riktning för ett handlingskraftigt EU som står upp för medborgarnas rättigheter och rättsstatens principer.

Rätten att yttra oss, att skriva och publicera oss i full frihet och att välja hur vi lever våra liv tillhör de grundläggande rättigheterna, som utgör själva fundamentet för hela EU-samarbetet. Vi är många som idag skördar frukten av de rättigheter och friheter som tidigare generationer på vår kontinent har kämpat för. Med en mångfald av media, fria från censur, ett rättsväsende som är fritt och oberoende och med en statsapparat som finns till för medborgarnas skull kan vi alla uppleva trygghet. Det är lätt att man förbiser hur beskt ofriheten kan smaka och hur hårt statens armar kan beskära människors liv när man som vi svenskar, som levt i fred och frihet i mer än 200 år, ofta tar friheten och grundläggande rättigheter för givna. Men den frihet och den demokrati som är självklara i de flesta av EU:s medlemsländer råder tyvärr inte överallt i unionen och vi får aldrig förledas att ta dem för givna.

I USA hände det som ingen bedömare trodde kunde ske. Donald Trump vann presidentvalet 2016 och gavs därmed makten att styra över 323 miljoner personers liv. På samma sätt lyckades Erdoğans auktoritära regimförmå den turkiska befolkningen att rösta för en lagändring som i princip ger presidenten en nästintill oinskränkt makt och utgör en grundbult i den systematiska nedmonteringen av det demokratiska systemet.

läs mer…

Debattartikel i UNT: ”Försvara EU:s värden”

Det finns inte plats för medlemsländer som vägrar att respektera de värderingar som EU-samarbetet bygger på, skriver Cecilia Wikström i UNT.

Det har under senare tid blivit allt tydligare att flera av EU:s medlemsländer är tyngda av maktmissbruk, politisering av rättsväsendet, kränkningar av mänskliga fri- och rättigheter, korruption, missbruk av ekonomisk och politisk makt och så vidare.

I en fungerande demokrati, med ett självständigt och oberoende rättsväsende, fria medier och ett fungerande civilsamhälle, säkerställs rättsstatens principer per automatik. EU är en garant för dessa principer genom Lissabonfördraget.I dag känns det viktigare än någonsin att slå fast att EU inte först och främst är en marknadsplats, utan en union som skapats för att säkra fred och frihet på vår kontinent.

Men länder som Ungern och Polen är i full färd med att underminera sina demokratiska system. Vi har sedan 2010 kunnat se hur Ungern allt mer har valt en negativ väg som gravt underminerar yttrandefriheten, bland annat genom att införa ett statskontrollerat medieråd, ett råd som i själva verket är en statskontrollerad censurmyndighet. För att ta kontrollen över rättsväsendet har man tvångspensionerat domare. För att beskära den akademiska friheten har man försökt stänga ner det internationellt framgångsrika Centraleuropeiska universitet i Budapest. läs mer…

Krönika publicerad i NA: Dags att prioritera värderingar i EU

Krönika publicerad i Nerikes Allehanda (se även pdf):

Min förhoppning är att 2018 blir året då europeiska grundvärderingar prioriteras.

Vi kan nu se tillbaka på 2017 som det år när EU stod upp mot nationalismen. Men ännu återstår det ett flertal gränsöverskridande utmaningar att lösa. I en tid då medborgares rättigheter utmanas i flertalet medlemsländer så måste vi nu målmedvetet arbeta för ett mer demokratiskt och integrerat EU som sätter medborgerliga rättigheter och rättsstatens principer högst upp på agendan.

Under 2018 kan vi räkna med att Brexit fortsatt kommer att dominera både dagordningar och arbetsinsatser. I slutet av förra året antog Europaparlamentet sin position inför årets Brexitförhandlingar. Resolutionen, som antogs med stor majoritet i plenum, kräver att tillräckliga framsteg har gjorts för att säkerställa medborgarnas rättigheter innan man kan gå in i nästa fas av förhandlingarna. Nu är det viktigt att säkerställa att de uppskattningsvis 1,6 miljoner britter som bor i ett EU27-land, och 3,4 miljoner EU27-medborgare som lever i Storbritannien snarast får klarhet i vad som väntar när Brexit är ett faktum. Cirka 100 000 av de berörda EU-medborgarna i Storbritannien är svenskar. I min kapacitet som ordförande i utskottsordförandekonferensen och ordförande i utskottet för framställningar fortsätter jag naturligtvis att arbeta  för ett Brexit-avtal som garanterar EU-medborgarna så långtgående rättigheter som möjligt för att fortsätta värna den europeiska integration som britterna varit en del av, även efter  utträdet. Med anledning av detta träffade jag EU:s chefsförhandlare för Brexit, Michel Barnier, den här veckan igen.

I november förra året lyckades jag ena Europaparlamentet kring en gemensam position kring ett nytt europeiskt asylsystem där varje land tar sin del av ansvaret för de flyktingar som söker sig till EU. Positionen antogs i plenum med en överväldigande majoritet och inkluderar tydliga regler och incitament, både för den asylsökande och för medlemsländerna. Europaparlamentets position handlar i korthet om att den nya Dublinförordningen måste säkerställa att alla länder delar på ansvaret för de asylsökande, att alla medlemsländer med yttre gränser, som för de flesta flyktingar är den första ankomstplatsen i Europa, måste registrera de flyktingar som kommer och att de skyddar  EU:s yttre gränser. I Ministerrådet, som är det andra medbeslutande organet vid sidan av Europaparlamentet, går det dock dessvärre väldigt trögt. Regeringscheferna måste nu ge ett tydligt mandat till ministrarna för rättsliga och inrikesfrågor att finna en ståndpunkt som sedan kan förhandlas med Europaparlamentet, i stället för att låta fyra länder: Ungern, Slovakien, Tjeckien och Polen att blockera hela processen.

Strax före jul triggade EU-kommissionen artikel 7 i Lissabonfördraget mot Polen, en artikel som även kallas ”atombomben” eftersom den ska fungera avskräckande och kan leda till att ett medlemsland i EU, som bryter mot EU:s demokratiska principer förlorar sin rösträtt i Ministerrådet och därmed halvt sparkas ut ur EU. Polen har liksom Ungern det senaste året har tagit alldeles för många steg i antidemokratisk och auktoritär riktning, bland annat genom politisering av rättsstaten, inskränkning av yttrandefriheten  och nedmontering av public service oberoende. Den polska regeringen har också hindrat domare från att ta plats i författningsdomstolen. Förhoppningsvis skickar EU-kommissionens agerande en tydlig och kraftfull varningssignal om att rättsstatens principer, grundläggande medborgerliga rättigheter och demokratin måste värnas.

Jag hoppas att 2018 blir året då rättsstatens principer, demokrati och mänskliga rättigheter prioriteras högst av allt. Så blir EU det värn och det försvar som unionen skapades för att vara.

Cecilia Wikström

(L) Europaparlamentariker

Debattartikel med Morgan Olofsson (L) i Nerikes Allehanda: ”Demokratin behöver skydd”

Debattartikel med Morgan Olofsson (L) i Nerikes Allehanda (pdf)

Detta konstaterar vi i en tid då allt fler auktoritära krafter världen över monterar ner rättsstaten. Sverige måste, precis som andra länder, skapa en författningsdomstol och EU-kommissionen måste lättare kunna bestraffa de medlemsländer som bryter mot yttrandefrihet, frihet för media och andra grundläggande mänskliga rättigheter.
I Ryssland påbörjades nedmonteringen av demokratin för ungefär 20 år sen. De första attackerna var riktade mot själva rättsväsendet.

Vi ser det i USA, där president Trumps förakt mot domstolar och domare gör att demokratin och rättsstatens principer är satta i skälvning. Trump har flera gånger sagt att han ska se till att domstolsbeslut ändras, han hotade före valet att sätta sin motståndare Hilary Clinton i fängelse och han har i en tweet sagt att transpersoner inte längre ska få tjänstgöra i armén.

läs mer…

Gästkrönika i BT: ”Dags för Sverige att tala klarspråk i Budapest och Warszawa”

Gästkrönika i Borås Tidning

Värden som vi i Sverige betraktar som självklara, är satta på undantag i andra delar av EU.

”För mig är Europa mer än bara en inre marknad. Mer än pengar, mer än euron. Det har alltid handlat om värderingar. Frihet, jämlikhet och rättsstaten.” Orden kommer från EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, när han talade för Europaparlamentet i sitt linjetal i förra veckan. De värden han räknar upp kan tyckas som självklara i Sverige. Men i delar av EU sätts de alltmer på undantag. läs mer…

Nyhetsbrev #72: Frige Hamza!

u

— Timmermans i utkottet
— Frige Hamza!
— Kul att träffa Liberalerna i Skåne
— Höstens utmaningar

Hej vänner,

Nu är jag tillbaka från semestern och vi är fulltaliga på kontoret. Mycket har hänt under sommaren och vi rivstartade i går med att EU-kommissionens första vice ordförande Frans Timmermans besökte oss i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Ämnet var Polen.
Timmermans
Den polska regeringen försöker med sina reformer ta kontroll över domstolarna och därmed underminera deras självständighet, vilket ytterst hotar demokratin och rättsstatens principer. Nu är tiden av tvekande förbi: det är dags att visa att ett medlemsland måste respektera de lagar, värden och värderingar som EU-medlemskapet vilar på. Det är dags att trigga artikel 7 i Lissabonfördraget. Jag och en majoritet av Europaparlamentet står bakom att detta görs snarast! läs mer…

Slutreplik i GP: Viktigt att reagera när mänskliga rättigheter hotas

Över hela Europa ser vi hur populismen och fascismen växer. Polens högernationalistiska regering är ett tydligt exempel på vad som händer när dessa partier kommer till makten. Ungern har gått före, och efter Polen kan andra länder stå på tur.

Vi ser en utveckling där mänskliga rättigheter som yttrandefrihet, mötesfrihet och sexuella rättigheter hotas. Det är beklagligt att Artur Szulc, i stället för att ta avstånd från denna utveckling, förminskar problemen, skriver Birgitta Ohlsson (L) och Cecilia Wikström (L) i en slutreplik i GP.
När det polska partiet Lag och Rättvisa (PiS) tog makten var det med majoritet. Vi har inte protesterat mot att de därefter, i god demokratisk ordning, bildat regering. Men de kraftfulla protester vi sedan dess har sett är en reaktion från människor som ser att deras rättigheter är satta under attack. läs mer…

Debattartikel med Birgitta Ohlsson i GP: Höj tonen mot allt mer auktoritärt Polen

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatt På bara drygt ett år har Polens högernationalistiska regering hunnit köra landet rakt mot ett vulgärnationalistiskt, populistiskt och antieuropeiskt dike. Nu måste Sverige och EU reagera kraftfullt. Det ska kosta skjortan för EU-länder att bryta mot mänskliga rättigheter, skriver Birgitta Ohlsson (L) och Cecilia Wikström (L).

läs mer…