Svenska liberalen Cecilia Wikström omvald som PETI-utskottets ordförande

LIBE committee meeting. Exchange of views with Bernard CAZENEUVE, French Minister of the Interior

Cecilia Wikström (ALDE, SE) kommer att fortsätta som parlamentets utskott för framställningars (PETI) ordförande de kommande två och ett halvt åren. På måndagen valdes hon om under den första omröstningsomgången av utskottets övriga ledamöter.

– Jag är hedrad över det fortsatta förtroendet. Som ordförande i utskottet för framställningar kommer jag att fortsätta arbeta för att EU ska bli bättre på att ta tillvara medborgarnas erfarenheter kring Europas utmaningar inom ramen för vårt lagstiftande arbete, sa Cecilia Wikström efter omröstningen.

Utskottet valde också, genom acklamation, fyra vice ordförande. De kommer tillsammans med Cecilia Wikström att utgöra utskottet presidium: läs mer…

Wikström (L) återvald till ordförande i utskottet för framställningar

7Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

På onsdagseftermiddagen återvaldes Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) till ordförande i utskottet för framställningar.

– Jag är hedrad över det fortsatta förtroendet. Som ordförande i utskottet för framställningar kommer jag att fortsätta arbeta för att EU ska bli bättre på att ta tillvara medborgarnas erfarenheter kring Europas utmaningar inom ramen för vårt lagstiftande arbete.

– Utskottet för framställningar är det enda utskottet i Europaparlamentet som har direktkontakt med medborgarna i det dagliga arbetet. Vi måste se till att alla de rättigheter och möjligheter som EU:s lagstiftning syftar till att skapa också blir en verklighet för alla medborgare i Europa. läs mer…