I veckans intervju ”Vi kan inte tillåta att korruption pågår på fattiga människors bekostnad”

Europeiska gruv-, olje- och skogsbolag, som till exempel Lundin Oil, tvingas i framtiden att redovisa sina betalningar till regeringar och myndigheter i länder utanför Europa. Detta enades Europaparlamentet och Ministerrådet om vid en förhandling i veckan i Bryssel. Cecilia välkomnar lagstiftningen:

Äntligen uppgörelse om transparens i gruv- och oljeindustrins verksamhet i länder utanför Europa

Image

Europeiska gruv-, olje- och skogsbolag, som till exempel Lundin Oil, tvingas i framtiden att redovisa sina betalningar till regeringar och myndigheter i länder utanför Europa. Detta enades Europaparlamentet och Ministerrådet om vid en förhandling sent i går kväll i Bryssel.

Cecilia Wikström (FP), gruppledare för den liberala gruppen (ALDE) i Europaparlamentets rättsliga utskott är mycket positiv till uppgörelsen.

– Den nya lagstiftningen kommer att vara ett viktigt verktyg för att bekämpa korruption i länder med stora naturresurser genom att göra det möjligt att följa de betalningar som görs från företagen till regeringar och myndigheter. På så vis ser vi till att dessa pengar inte försvinner i korruption utan kommer medborgarna till del, säger Wikström.

Lagstiftningen kommer att vara särskilt betydelsefull eftersom USA nyligen antagit ett liknande regelverk för amerikanska bolag. Tillsammans täcker dessa två lagstiftningar 90 procent av världens stora gruv- olje- och skogsbolag.

 – Det är glädjande att vi nu får starka regler trots att industrilobbyn ville försvaga förslagen och trots ett kompakt motstånd från flera stora medlemsländer och konservativa krafter i Europaparlamentet, säger Wikström

Europaparlamentet har lyckats övertyga ministerrådet på samtliga punkter som den liberala gruppen har prioriterat:

  • Bolagen kommer att behöva rapportera alla betalningar över 100 000 euro istället för 500 000 euro som föreslogs av medlemsländerna.
  • Bolagen kommer att behöva rapportera betalningarna ända ner på projektnivå så att lokala samhällen kan se vilka medel som utbetalats för projekt i deras närhet, istället för att klumpa ihop alla betalningar till ett specifikt land.
  • EU-kommissionen ska inom tre år återkomma med en översyn i syfte att utvidga dessa bestämmelser till andra sektorer såsom bank-, telekom- och byggsektorn.

 Det totala värdet på exporten av naturresurser från Afrika var enligt WTO 333 miljarder dollar under 2010. Det motsvarar mer än sju gånger det totala biståndet som Afrika fick under samma år eller nästan 80 svenska biståndsbudgetar.

 – Dessa enorma summor ger en indikation om hur viktigt det är att få på plats verktyg som gör det möjligt att mobilisera dessa resurser för att stärka den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer istället för att låta dem gå till korrupta ledares bankkonton, säger Cecilia Wikström.

 För mer info:

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker, (FP)

070 628 30 99, cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Linda Aziz, presskontakt

linda.aziz@ep.europa.eu. +32 486 947 682

Daniel Sjöberg, politiskt sakkunnig

daniel.sjoberg@ep.europa.eu +32 474 53 28 42

Boosting Europe’s attractiveness for foreign talent

LogoALDE

The European Commission today presented a new Directive to improve EU attractiveness and accessibility for foreign researchers and talents.  

EP rapporteur Cecilia WIKSTRÖM (Sweden, Folkpartiet) welcomes the EU proposal to set clearer, more consistent and transparent rules across Europe for non-EU nationals wishing to come to the EU for the purposes of research, study and other exchanges. These rules will tackle the current discrepancy in the legislation’s implementation amongst Member States.

It is a waste to lose talented foreign researchers and students who desire to come to Europe due to malfunctioning legislation. EU should not be deprived of skilled people who can be a great contribution, in particular given the current need for their skills in specific European sectors”.

Moreover, Mrs Wikström continued: ”The academic world is a great means to foster transfers of knowledge as well as cultural exchanges, and to spur economic growth and boost our centres for excellence”. ”This draft legislation is a good starting point that ensures investment in our future by investing in foreign talents”, she concluded.

 

 

Intervju i SVT inför Europavalet 2014

svtforum3Intervjuad av SVTs reporter Heléne Nyman om hur vi ska få upp valdeltagandet i Europavalet nästa år.

2009 hade vi högra valdeltagande (45,5%) än föregående EU-val (37,9%) i Sverige, men naturligtvis måste det gå upp ytterligare.

Jag hoppas att faktumet att varje politisk grupp får föreslå en kandidat till EU-kommissionärsposten kommer att få upp valdeltagandet. Den mer djupare diskussionen kring det här är att säga – vad är alternativet? I många diktaturer som jag besökt kan människor nästan inte förstå att vi som äger denna fantastiska demokratiska rättighet inte utnyttjar den.

För fem år sedan trodde ingen att Ungern, efter ett val där bara 47 procent röstade, skulle inrätta ett medieråd, att hemlösa människor skulle kriminaliseras, att man förtidspensionerar domare och åklagare för att tillskansa sig makten över de rättsväsendet. Lyfter vi fram detta och säger att så här har det utvecklat sig i Ungern, efter ett val där bara 47 procent av de röstberättigare röstade, då hoppas jag att fler inser att varje medborgare har ett ansvar – lämna soffan och ta sig till vallokalen.

Gemensamt pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet i Europaparlamentet, 2013-03-13:

flags at sundownGemensamt pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet i Europaparlamentet, 2013-03-13:

Stöd för regeringens uppgörelse om EU:s budget

I dag röstade Europaparlamentet om sin position inför förhandlingarna med Europeiska rådet om EU:s nästa långtidsbudget för åren 2014-2020. Den fleråriga budgeten kan inte antas utan parlamentets godkännande.

Budgetramen sätter gränserna för EU:s utgifter, per år och per område, för hela budgetperioden. När parlamentet och EU-ländernas ministrar beslutar om årsbudgeterna måste de hålla sig inom budgetramens gränser.

– Vi röstade för att acceptera den överenskommelse som nåtts bland medlemsländerna i Europeiska rådet. Idag har de flesta EU-länder ekonomiska problem och då bör EU agera solidariskt och spara pengar, sade Olle Schmidt (FP) efter omröstningen.

– Vi hade gärna sett att rådets förslag hade accepterats. Vi måste få en EU-budget på plats så att vi snabbt kan ta tag i de gemensamma problem vi har i Europa. Vi behöver verkligen en bättre och mer effektiv budget, menar Kent Johansson (C).

– Det är viktigt att vi i Europaparlamentet tar vårt demokratiska ansvar och tydliggör vår position. Det är inte så att överenskommelsen i Europeiska rådet förvandlas till ett fullbordat faktum. Nu följer intensiva förhandlingar med parlamentet. Men vi hade ändå önskat att även majoriteten av ledamöterna intagit en mer konstruktiv inställning till rådets uppgörelse, säger Cecilia Wikström (FP).

– Jag har aldrig röstat for en höjd budget. Jag är däremot mycket besviken över budgetens fördelning, framförallt vad gäller jordbrukspolitiken där prioriteringarna är helt fel. Istället for att rikta pengarna mot miljöåtgärder och innovation bibehålls budgeten for jordbrukets inkomststöd, avslutar Marit Paulsen (FP).

För mer information kontakta oss gärna:

Marit Paulsen, Europaparlamentariker (FP)
Carolina Schale (pressansvarig): +46 708 54 90 63
carolina.schale@folkpartiet.se

Olle Schmidt, Europaparlamentariker (FP)
+46 705 34 10 64
Carolina Schale (pressansvarig): +46 708 54 90 63
carolina.schale@folkpartiet.se

Cecilia Wikström, (FP) Europaparlamentariker
+ 46 706 28 30 99

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström
+ 32 486 94 76 82
linda.aziz@ep.europa.eu

Kent Johansson, Europaparlamentariker (C):

+46 705 370 340

Peter Svensson, pressansvarig hos Kent Johansson:

+32 497 413 213

peter.svensson@ep.europa.eu

Debattartikel i Sydsvenskan: Kronvittnen – ett bra system

1”Om en gärningsmans vittnesmål leder till att medbrottslingar hamnar bakom lås och bom mot en utlovad rimlig straffreduktion är mycket vunnet, inte bara för den enskilde, utan för samhället som helhet.”
Det skriver Europaparlamentarikern Cecilia Wikström (FP) i Sydsvenskan den 26/2.

Alldeles för ofta råder tystnad i de svenska domstolarnas vittnesbås, särskilt i mål som rör organiserad brottslighet. Många potentiella vittnen som varit inblandade i brotten skulle kunna vittna mot sina medbrottslingar, men vågar eller vill inte göra det.

Inte sällan har de som begått brott och blivit tagna av polisen avgörande information för att brottsutredningarna ska kunna gå vidare och lagföra dem som styr den organiserade brottsligheten.

Den grova organiserade brottsligheten ökar och blir alltmer internationell och sofistikerad. Brotten rör allt från människohandel och sexuellt utnyttjande av barn till ekonomisk brottslighet och korruption. De är ofta svårutredda och Sverige bör därför, för att komma åt de allra fulaste fiskarna, studera de kronvittnessystem som finns i andra länder, till exempel Danmark och Storbritannien.

Danmark har sedan 1998 en prejudicerande dom då en heroinkurir fick strafflindring med ett år efter att ha lämnat uppgifter som gjorde det möjligt för polisen att hitta de två medbrottslingar som planerade införseln av droger till landet. Straffrabatt har också slagit väl ut i Storbritannien, där kronvittnen kan få åtalsimmunitet mot att lämna ut avgörande uppgifter.

Folkpartiet är sedan länge för att kronvittnen som bidrar med viktig bevisning ska få lägre straff. Det är därför glädjande att justitieminister Beatrice Ask (M) nyligen meddelade att hon är beredd att utreda hur en svensk variant av kronvittnessystemet skulle kunna se ut.

Att lämna uppgifter kring medbrottslingar kan vara förenat med livsfara. Därför är det viktigt att de som vill göra nya, positiva livsval får ett utökat vittnesskydd. På samma sätt är det rimligt att den som trots den ökade hotbilden vågar bryta tystnaden får sitt straff sänkt.

Att sitta i fängelse i till exempel fyra år istället för sex kan vara det som behövs för att viktiga uppgifter ska komma fram. Om en gärningsmans vittnesmål leder till att medbrottslingar hamnar bakom lås och bom mot en utlovad rimlig straffreduktion är mycket vunnet, inte bara för den enskilde, utan för samhället som helhet. Sverige har inte råd att lägga ner brottsutredningar på grund av att de som gjort något kriminellt inte vågar berätta sanningen av rädsla för repressalier.

De som kritiserar kronvittnessystemet menar att oskyldiga kan komma att pekas ut, medan skyldiga kan få sänkt straff. Men strafflindringsförslaget innebär inte att beviskravet ska sänkas. Uppgifterna måste, precis som övrigt bevismaterial och övriga vittnesmål, värderas och kunna styrkas genom annan bevisning. På så sätt minimeras risken för att falska vittnesmål belönas med straffrabatt.

De åtgärder som sätts in för att komma åt organiserad brottslighet måste moderniseras.

När den organiserade brottslighetens förfinade nätverk och strukturer angrips och ledarna kan hamna i fängelse minskar antalet nya personer som får sina liv sönderslagna. Det gäller både brottsoffer och kriminella. En modern rättspolitik måste också kompletteras med verkningsfulla sociala insatser i utsatta områden så att ungdomar inte hamnar i kriminella gäng. På samma sätt måste det europeiska och internationella samarbetet kring brottslighet kraftfullt förstärkas.

Att införa kronvittnen i svensk lagstiftning vore ytterligare ett viktigt steg i rätt riktning för att öka tryggheten i samhället.

Cecilia Wikström

Cecilia Wikström (FP) är Europaparlamentariker. Hon har tidigare varit riksdagsledamot och verkat som präst inom Svenska kyrkan.

In action i plenum!

Deltog flitigt i debatterna i plenum under veckans Strasbourg-session. Bland annat debatterade och utvärderade jag det cypriotiska ordförandeskapet som avslutades i december.

Cypern är ett ungt medlemsland i EU och har nu genomfört sitt första ordförandeskap. Nu är det tid för oss att summera den tid som gått.  Vi är många som med glädje konstaterar att EU under sitt cypriotiska ordförandeskap har nått framgång på flera området.

Som gruppledare i det rättsliga utskottet JURI, är det glädjande att minnas hur det europeiska patentet under ert ledarskap blev verklighet.  Efter 37 års upprepade försök nådde vi i mål, och detta kommer många av oss med glädje och tacksamhet att minnas.

Som rapportör för Dublinförordningen erkänner jag också era försök att nå överenskommelser kring det gemensamma europeiska asylpaketet. Att vi inte nådde hela vägen fram, berodde inte på det cypriotiska medlemsskapet, utan på egenintresse och ovilja till gemensamt ansvarstagande för de asylsökande runtom i medlemsländerna. Detta perspektiv kom att dominera, vilket jag djupt beklagar. Med vi är många som kommer att minnas det cypriotiska ordförandeskapet med erkänsla tacksamhet och glädje.

Under de dagar som kommer ska vi tänka på Cypern som ett litet, vackert, spännande medlemsland som under sitt allra första ordförandeskap lärde oss att vi inte ska betrakta Cypern som ett litet land, ett turistmål, utan som ett litet land som visat sig vara ett för EU mycket viktigt medlemsland.

Och så en kort fråga till det EU-skeptiska partiet EFD om deras visioner för EU:

Och så gav jag mig in i debatten kring Europaparlamentets förslag om en ny förvaltningslag som röstades igenom i plenum i går:

Tack herr talman,

Tillåt mig först och främst att tacka herr Berlinguer för hans outröttliga arbete med denna fråga under en lång tid. Jag tycker att det förslag till ny förvaltningslag för Europa som vi har framför oss är alldeles utmärkt och jag hoppas verkligen att kommissionen låter sig inspireras av den tydliga signal som parlamentet imorgon kommer att skicka. Både till kommissionen och våra medborgare i alla medlemsländer.

Det är hög tid att Europas institutioner får en gemensam och modern förvaltningslag som genom att göra det enklare för medborgare att kontakta institutioner och myndigheter på den europeiska nivån också kan bidra till att föra unionen närmare medborgarna.

Oaktat om vi är Europaparlamentariker, kommissionärer, ministrar i rådet eller tjänstemän så får vi aldrig glömma att vi alla har för att tjäna Europas medborgare. Alltid tjäna men aldrig styra över. Vi är här för medborgarna och inte tvärt om. Just därför tycker jag att det är självklart att vi utnyttjar den rättsliga grund som Lissabonfördraget har givit oss och så snart som möjligt antar en gemensam förvaltningslag för Europas institutioner och myndigheter.

Tack igen till alla kollegor och särskilt herr Berlinguer. Nu hoppas jag att kommissionen ska vara tydlig och säga att de inom kort avser tillmötesgå parlamentets önskemål och inom kort presentera ett lagförslag i linje med detta förslag.

Och med det tackar jag er, herr talman.

Wikström (FP): Medborgarnas grundläggande rättigheter ska garanteras med allmän förvaltningslag

Image

Öppenhet, effektivitet och ökad rättssäkerhet. Nu uppmanas EU-kommissionen att presentera ett lagförslag om en allmän förvaltningslag som ska förenkla medborgarnas tillgång till handlingar från EU:s olika institutioner och myndigheter, av Europaparlamentet.

 

– Dagens system där de flesta av EU:s institutioner och organ har olika regler är förvirrande för medborgarna, säger Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP).

I stället för att som i dag ha olika regler kring offentlighetsprincipen för de olika myndigheterna bör det finnas allmänna, transparenta och tydliga regler som är bindande och som ger ett grundläggande skydd för medborgare och företag i deras kontakter med EUs förvaltningar.

Det är det rättsliga utskottet i Europaparlamentet som förberett lagstiftningsförslaget som antogs i plenum i Strasbourg på tisdagen. Cecilia Wikström har företrätt den liberala gruppen i arbetsprocessen.

– Med en allmän förvaltningslag garanteras medborgarna grundläggande rättigheter vid kontakterna med alla EU:s myndigheter och institutioner. Därför uppmanar vi EU-kommissionen att presentera ett lagförslag kring detta viktiga område så snart som möjligt, säger Cecilia Wikström.

För mer information, kontakta oss

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (FP) : +46 (0)706 28 30 99

cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Daniel Sjöberg, politiskt sakkunnig: +32 (0)474 532842

daniel.sjoberg@ep.europa.eu

Linda Aziz, pressekreterare:  +32 (0)486 94 76 82

linda.aziz@ep.europa.eu

DNDebatt: ”Stoppa straffskatten på digitala medier”

Momsen på tidningar och böcker bestäms av hur de distribueras. Realiteten är att digitala lösningar diskrimineras i en majoritet av EU:s medlemsländer. Effekten är att den digitala utvecklingen hämmas, skriver EU-kommissionens vice ordförande Neelie Kroes och Europaparlamentarikern Cecilia Wikström (FP) i DNDebatt den 8/12-2012.

EU är världsledande inom medier och de kreativa näringarna. Av världens tio största förlagsgrupper kommer sju från Europa. Men framtiden är digital: människor söker sig mer och mer till internet för nyheter, litteratur och underhållning. Hur väl den europeiska medie- och förlagsindustrin lyckas anpassa sig till denna nya verklighet beror till stor del på EU:s momsregler. Bollen ligger hos medlemsländerna.

Den viktigaste motorn i Europas ekonomi i dag är utan tvekan IT-sektorn. Den här sektorn är redan i dag lika stor som hela den svenska ekonomin och växer med 12 procent per år, snabbare än Kinas BNP.

Ur en politisk synvinkel är det viktigt att vi ställer oss frågan hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för denna digitala revolution. På den europeiska nivån diskuteras den här frågan inom ramen för den digitala agendan. Tyvärr är realiteten att digitala lösningar diskrimineras i en majoritet av EU:s medlemsländer.

Bland dem som utsätts för denna diskriminering finns medier och förlagsbranschen. I de flesta EU-länder är momsen på digitala tidningar, tidskrifter och böcker flera gånger högr­e än momsen på tryckta tidningar, tidskrifter och böcker. I Storbritannien och Danmark är momsen på digitala tidskrifter 20 respektive 25 procent medan tryckta medier är helt befriade från moms. I Sverige beskattas samma ljudbok med 6 eller 25 procent moms beroende på om den levereras på en cd-skiva eller som en mp3-fil. På samma sätt är momsen för en tidskrift antingen 6 eller 25 procent beroende på om den distribueras som mail eller som en pdf-fil avsedd att läsas på en läsplatta för e-böcker.

Momsen på en viss produkt, såsom en tidning eller bok, bestäms alltså beroende på vilket format den distribueras på, inte med hänsyn till dess innehåll. Detta sker trots att det självklart är det journalistiska eller litterära arbetet som den lägre momssatsen är tänkt att stödja.

Effekterna av det här systemet är att den digitala utvecklingen hämmas, vilket skadar såväl ekonomin som det offentliga samtalet. Den europeiska förlagsbranschen ges incitament för att stanna kvar i en analog värld vilket skapar problem för förutsättningarna att göra nödvändiga omställningar för att klara den globala konkurrensen. Medan den amerikanska e-boksmarknaden svarar för 20 procent av förlagens försäljning ligger den europeiska motsvarigheten omkring ynkliga en procent.

Vilka momssatser som tillämpas på olika produkter regleras i EU:s momsdirektiv. Det är ett regelverk som kom till innan internets framväxt och som inte medger sänkta momssatser på så kallade digitala medieprodukter. För att komma till rätta med detta problem har två medlemsländer nu gått före och introducerat lägre momssatser för e-böcker. Tyvärr står detta, intuitivt tilltalande steg, troligen också i strid med det nuvarande regelverket, som andra länder fortsätter att respektera.

Det här regelverket måste nu ses över och kommissionen har lovat att presentera ett lagstiftningsförslag innan slutet av 2013. Det måste dock noteras att ett teknikneutralt momssystem måste accepteras av alla medlemsländer innan en förändring kan träda i kraft. Det kommer att vara ministerrådet, det vill säga de nationella regeringarna, och inte Europaparlamentet som enhälligt har att avgöra om det europeiska momssystemet ska anpassas till den digitala verkligheten eller om digitala medieprodukter även fortsatt kommer att orättvist bestraffas av momssystemet.

Det är oroväckande att många av EU:s medlemsländer inte tycks inse allvaret i denna fråga. I stället argumenterar de konservativt för att inte medge några ytterligare undantag från momsreglerna. Vi menar dock att detta inte handlar om att införa nya undantag i momsreglerna utan att det snarare handlar om att klargöra och förtydliga det nuvarande regelverket i ljuset av den tekniska utvecklingen.

Därför uppmanar vi Sverige som ett av de mest digitaliserade länderna i världen, liksom den svenska regeringen, att leva upp till sitt ansvar som förebild och att bidra till ett vidare erkännande bland övriga medlemsländer av IT-sektorns och digitaliseringens betydelse. Europa har inte råd att diskriminera en av de sektorer som har en så stor tillväxtpotential.

Neelie Kroes, vice ordförande Europeiska kommissionen

Cecilia Wikström (FP), Europaparlamentariker

Faktaruta: Digitalmoms i EU

Den 1 januari 2012 sänkte Frankrike och Luxemburg momsen på e-böcker till samma låga moms som för övriga böcker. Luxemburg har en låg moms på tre procent, vilket har lett till att stora e-boksaktörer som Apple och Amazon registrerat sig där. Sänkningen strider mot EU:s gällande momsdirektiv, eftersom den snedvrider konkurrensen inom EU. Detta har lett till att EU-kommissionen i juli inledde ett överträdelseförfarande mot de två länderna. Efter att ha uppmanats av EU-kommissionen att ändra sin lagstiftning är överträdelseförfarandena nu inne i sin andra fas, där Frankrike och Luxemburg riskerar att ställas inför EU-domstolen om de inte ändrar sina lagar snarast.

Parallellt med detta arbetar EU-kommissionen just nu på att ta fram ett nytt förslag som väntas presenteras före 2013 års utgång. Det nya förslaget väntas vara teknikneutralt, det vill säga, att momsnivån är densamma för alla typer av böcker oaktat på vilken plattform läsaren tillgodogör sig texten.

Principen bakom EU:s gällande momsdirektiv är att skydda den fria konkurrensen på den inre marknaden genom att motarbeta statsstöd från länder till deras egna industrier genom selektiva låga momssatser.

Artikeln fångades upp av Ekot och SR International.