26/4: Wikström (L) i Malmö – presenterar Schengenrapport och gör företagsbesök

CapturePressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) besöker Malmö tisdagen den 26 april. I samband med detta släpper hon en ny rapport om vad återinförda gränskontroller skulle innebära för Sverige och Europa. Beräkningar visar att återinförda gränskontroller skulle kosta den europeiska ekonomin mellan 500 och 1400 miljarder euro fram till år 2025. För Sveriges del skulle detta innebära kostnader på mellan 1,5 och 5 miljarder euro årligen.

– Europeiska företag är i dag mer eller mindre beroende av produktionskedjor mellan olika EU-länder innan slutprodukten exporteras. Detta illustreras av att den svenska exporten till länder utanför EU bidrar till att skapa över 200 000 arbetstillfällen i andra EU-länder. Skulle Schengensystemet kollapsa och gränskontroller återinföras så skulle detta utan tvekan få negativa konsekvenser för Europas ekonomi. läs mer…

Veckans youtubeklipp: Wikström (L) och Ludvigsson (S): Så ska EU stärka sin innovationskraft!

UntitledVeckans youtube-program är inspelat i Strasbourg. Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) gästas av sin socialdemokratiske kollega Olle Ludvigsson och programmet handlar om hur EU ska bli konkurrenskraftigt på den globala marknaden.

– Företagen borde vara ännu mer ute i skolklasser och prata om hur oerhört roligt det är med mattematik och forskning och utveckling i framkant. Tittar man på Europa som helhet ska vi dra fördel av samarbete över gränserna, säger Olle Ludvigsson (S).

– Ett exempel på ett pågående EU-projekt där Sverige har en framträdande roll är Chalmers, som utgör navet för ett gigantiskt europeiskt forskningsprojekt på supermaterialet grafen, som under tio år kommer att sysselsätta upp emot 1000 forskare i flera länder. Det är inte ett egenvärde att forskare vid europeiska universitet vinner Nobelpris, men det vore en tydlig indikation på att strategiska europeiska satsningar kan leda till att vi en dag vi lyckats bli det världscenter för studier och forskning som vi bör vara, säger Cecilia Wikström (L).

Programledare: Linda Aziz