Debattartikel publicerad i GP: Låt Karolinska Institutets mastersstudenter stanna

Otaliga gånger har vi under de senaste åren sett hur drivna människor med kompetenser som Sverige behöver fått sitt arbetstillstånd indraget. Nu drabbar dessa stelbenta regler även studenter. Det är slöseri, skriver bland andra Cecilia Wikström (L).

Nyligen uppdagades ett fall där fem mastersstudenter från länder utanför EU som läser vid Karolinska institutet i Solna reda på att deras tid i Sverige är slut. Gemensamt för dessa mastersstudenter är att de har betalat studieavgifterna, de har klarat studierna hittills och de har fortfarande en plats i utbildningsprogrammet. Men med knappt ett halvår kvar på utbildningen har Migrationsverket avslagit deras ansökan om uppehållstillstånd för den sista terminen. I stället för att ta sin en masterexamen är de tvungna att lämna landet inom fyra veckor. De fem studenterna vid Karolinska institutet är inte ensamma, flera mastersstudenter som läst vid Göteborgs och Lunds universitet har drabbats på samma sätt av dessa stelbenta regler.

Orimliga konsekvenser

Kraven för att få studera i Sverige för studenter från länder utanför EU är betydligt högre än för personer från länder inom EU. Förutom att de måste betala omfattande studieavgifter så måste de kunna bevisa att de kan klara sig själva ekonomiskt under hela studietiden. Alltså måste en 20-åring från Singapore ha cirka 80 000 kronor per studieår på sitt bankkonto, och det måste vara utom tvivel att det är studenten själv och inte familjen som står för det.

Det här regelverket har gett orimliga konsekvenser för unga människor som drömmer om en bättre utbildning och det hotar attraktiviteten och den internationella konkurrenskraften för svenska högskolor och universitet. läs mer…