Nyhetsbrev #46: Veckans val

Hej vänner,

I veckan fick vi finbesök här i Bryssel. Partisekreterare Maria Arnholm och biträdande partisekreterare och kanslichef Johanna Elgenius kom ner från Stockholm för att prata strategi och samverkan. Kopplingen mellan Liberalerna och EU är den starkaste bland alla Sveriges partier. Därför är vårt samarbete mellan kontoret i Bryssel och Liberalerna runt om i Sverige mycket viktigt.

arnholm
Efter helgens dramatiska presidentval i Österrike och folkomröstningen i Italien har vi på Europaparlamentet tänkt mycket på vad för konsekvenser som vi kommer se i framtiden. Speciellt med tanke på Supervalåret 2017 då Nederländerna, Italien, Frankrike och Tyskland går val för att utse nya parlament, presidenter och premiärministrar.

Det är glädjande att Österrike lyckats bryta den av så många befarade populistiska “trenden”. Van der Bellens seger är ett uttryckligt pro-EU resultat. Han pratar öppet om ett Europas Förenade Stater utan stängsel. Han målar upp en vision av ett Österrike som har ett gott anseende bland sina grannar och som är vänt mot resten av världen. Resultatet från Österrikes presidentval kan inte ses som något annat än en seger mot den högerextrema populism som svept över västvärlden.

Resultatet i Italiens folkomröstning är de facto inte en folkomröstning mot de europeiska idealen, som populisterna försöker vinkla det till, utan en protest mot landets vanstyre som pågått under allt för många år under det socialistiska ledarskapet.

Man kan dra många slutsatser av förra helgens båda val, men det viktigaste är att vi aldrig får glömma att EU:s överlevnad ligger i att kunna leverera positiva politiska mål för sina medborgare.

Som liberal driver jag tillsammans med mina kollegor på för att EU ska leverera ett övertygande europeiskt stimulanspaket för att få slut på den ekonomiska krisen, och tackla höga ungdomsarbetslösheten som härjar i många medlemsländer. Jag driver på för att EU gemensamt ska ta ansvar för flyktingar som söker sig till EU. Jag driver på för att göra globaliseringen till en rörelse som erbjuder möjligheter för alla, inte bara de få.

Varma adventshälsningar från Bryssel!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Veckans youtubeprogram med Arnholm: Kunskapsskolan på väg tillbaka!

captureSe dagens program från Europaparlamentet som gästades av vår partisekreterare Maria Arnholm och Linda Aziz som leder samtalet. Vi pratar om Pisa-studien som presenterades i veckan med ettt glädjande trendbrott för svenska elevers skolresultat. Det är naturligtvis för tidigt att uttala sig om orsakerna till lyftet, men det är ett faktum att de elever som deltog hade fått gå i skolan där stora liberala skolreformer hade sjösatts. Bland annat infördes en helt ny läroplan med tydligare kunskapsmål, satsningar på lärarna, nationella prov i årskurs 3 och 6 samt betyg i sjätte klass.

Nu måste vi fortsätta reformerna genom bland annat förstatligad skola, utbyggd fortbildning för lärare, förlängd skolplikt för nyanlända och bättre ordning och reda i klassrummen. Och därför behövs Liberalerna i utbildningsdepartementet.