Debattartikel med Birgitta Ohlsson i GP: Höj tonen mot allt mer auktoritärt Polen

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatt På bara drygt ett år har Polens högernationalistiska regering hunnit köra landet rakt mot ett vulgärnationalistiskt, populistiskt och antieuropeiskt dike. Nu måste Sverige och EU reagera kraftfullt. Det ska kosta skjortan för EU-länder att bryta mot mänskliga rättigheter, skriver Birgitta Ohlsson (L) och Cecilia Wikström (L).

läs mer…

I veckans intervju ”Vi kan inte tillåta att korruption pågår på fattiga människors bekostnad”

Europeiska gruv-, olje- och skogsbolag, som till exempel Lundin Oil, tvingas i framtiden att redovisa sina betalningar till regeringar och myndigheter i länder utanför Europa. Detta enades Europaparlamentet och Ministerrådet om vid en förhandling i veckan i Bryssel. Cecilia välkomnar lagstiftningen:

Wikström om kampen för romers rättigheter: Den största förändringen måste ske i våra huvuden

Veckans intervju med Europaparlamentariker Cecilia Wikström handlar om Romernas utsatta situation. De senaste sex åren har EU betalat ut 50 miljoner euro till en romastrategi för att ge romer bättre skolgång, hälsovård och boende. Men människorättsorganisationer larmar dock gång på gång om att en stor del av dessa pengar inte når sina mål, utan fastnar i bland annat administrativa kostnader eller försvinner i budgetunderskottens svarta hål och aldrig kommer romerna till del. Därför måste EU-kommissionen följa upp detta och ser till att pengarna verkligen går till de handlingsplaner som de är avsedda för.

Programledare: Linda Aziz

Veckans intervju med Europaparlamentariker Cecilia Wikström handlar om Romernas utsatta situation. De senaste sex åren har EU betalat ut 50 miljoner euro till en romastrategi för att ge romer bättre skolgång, hälsovård och boende. Men människorättsorganisationer larmar dock gång på gång om att en stor del av dessa pengar inte når sina mål, utan fastnar i bland annat administrativa kostnader eller försvinner i budgetunderskottens svarta hål och aldrig kommer romerna till del. Därför måste EU-kommissionen följa upp detta och ser till att pengarna verkligen går till de handlingsplaner som de är avsedda för.

Programledare: Linda Aziz

Ännu en dinosaurus! Nu i kyrkans värld.

2Nog känns det som att man hört det förut. En man som tar sig ton mot kvinnors självklara rätt till egenmakt och självbestämmande. Den här gången är det patriarken i Moskva, Kirill, som säger: jag uppfattar feminism som mycket farligt eftersom feministiska organisationer förkunnar en pseudo-frihet för kvinnor som i första hand ska utövas utanför äktenskapet och utanför familjen”.

Han harde dessutom den dåliga smaken att säga detta vid ett möte med en ortodox kvinnogrupp.Han ser hela Ryssland hotat om kvinnor får mer  inflytande i samhället.

”Männen riktar sin blick utåt, han ska arbeta, tjäna pengar. Detta medan kvinnor alltid är fokuserade mot sina barn, sitt hem. Om denna för en kvinna mycket viktiga roll förstörs, då förstörs som en konsekvens av detta allt annat – familjen, och om du så vill, hemlandet.

Ord och inga visor med andra ord. Kvinnofientlighet finns överallt. Men i kyrkan, som har som främsta mål att ge människor hopp och tillit, rimmar sådana här uttalanden illa med det budskapet som Jesus gav: att alla är lika mycket värda, att alla ska bidra efter sin förmåga. Han talade med kvinnor, han inkluderade dem som alla andra visat bort, han lät kvinnorna vara de första som kom till den tomma graven och glädjestårlande sprang ut och talade om för alla att han uppstått. Vad gjorde mänen då? Enligt evangeliet satt de isolerade på övervåningen i ett hus, pratade inte med någon för de var rädda! Kirill borde kunna låta sig inspireras och lära något av detta.

DN:s artikel finns att läsa här

I SVT:s ABC om romska tiggare

tiggareIntervjuades i går av SVT efter min, Olle Schmidts och Marit Paulsens debattartikel om de romska tiggarna. 3:16 minuter in i sändningen hittar ni klippet. Frågan om de romska tiggarna måste lösas på EU-nivå. Romerna är inte felet, de  är symtom på att något är fel i många av EU:s medlemsländer. Det är på tiden att vi inför en strategi som är bindande för medlemsländerna. Dessutom måste kommissionen övervaka att de pengar som betalas ut går till romerna och inte hamnar på annat håll.

Asylpaketet äntligen i hamn! Hör Ekots inslag här

20130326-033939.jpgDet nya asylpaketet som äntligen är i hamn och ni kan höra det i Ekot här. Vi har nått längre än jag vågade hoppas på, i EUs nya asylpaket. Nu väntar omröstning i Libe i slutet på april och därefter röstas det i juni. Sedan kan det äntligen träda i kraft!

Vill ni läsa mer om asylpaktet finns en intervju publicerad i Dagens samhälle. Dessutom finns en artikel med mig om tiggeri publicerad i SocialQrage. 

I veckans videointervju: Oacceptabelt att lämna de afghanska Isaf-tolkarna åt sitt öde när Sverige lämnar

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) kräver i veckans videodagbok att Sverige ger asyl till de tolkar som tjänat den svenska Isaf-styrkan i Afghanistan.

”Den svenska Isaf-styrkan har ­varit beroende av lokalanställda. Dessa personer har fungerat som tolkar, chaufförer och ­liknande. ­Alla, men framför allt tolkarna, har exponerats, vilket har lett till ett ökat hot mot dem när de svenska soldaterna återvänder hem till ­Sverige. Två ­tolkar som tjänat den svenska truppen har stupat under sin tjänsteutövning. De övriga ­måste garanteras skydd och ­säkerhet.”

Debattartikel i dagens Aftonbladet: De afghanska tolkarna måste få asyl i Sverige

ImageLäs gärna min debattartikel som även finns att hitta i dagens Aftonbladet. Är även intervjuad i SR:s Studio Ett på samma ämne

Tobias Billström förnekar sig inte. Med karakteristisk okänslighet har han kommenterat de afghanska ­tolkar som på plats ­arbetat för Sverige. Han tycker att det vore ”helt orimligt om en person som varit ­anställd av svenska staten fick en förmån­ligare behandling än en ­person som inte varit det” (SvD 20/3). Mot detta vänder jag mig med emfas.

Den svenska Isaf-styrkan har ­varit beroende av lokalanställda. Dessa personer har fungerat som tolkar, chaufförer och ­liknande. ­Alla, men framför allt tolkarna, har exponerats, vilket har lett till ett ökat hot mot dem när de svenska soldaterna återvänder hem till ­Sverige. Två ­tolkar som tjänat den svenska truppen har stupat under sin tjänsteutövning. De övriga ­måste garanteras skydd och ­säkerhet.

Att lämna dessa tolkar, som lojalt ­arbetat ihop med de svenska Isaf-soldaterna i Afghanistan, åt sitt öde när insatsen nu avvecklas och soldaterna återvänder hem vore djupt ­cyniskt. ­Tolkarna har, precis som ­våra svenska soldater, verkat med livet som ­insats för att bygga upp landet och åstadkomma säkerhet för det krigs­härjade landets civila b­efolkning.

Därför borde det vara en självklarhet att dessa tolkar, som uppgår till ett trettiotal, behandlas som svenska veteraner, precis som våra soldater. Det borde ses som ett självklart uppdrag att fortsätta att skydda dem på de sätt vi kan. Ytterst handlar detta om att bereda dem asyl i Sverige.

Lämnar man kvar dem skydds­lösa när den svenska styrkan ­lämnar Afghanistan, så vet vi att ­talibanerna kommer att göra allt de kan för att oskadliggöra dem. Det visar även erfarenheter från andra länders Isaf-förband.

Norge har, precis som Frankrike, USA och Kanada, öppnat armarna för att ta emot de afghaner som hotas till ­livet efter att ha arbetat för respektive lands styrkor. Det vore inhumant och djupt osolidariskt om Sverige ­inte följer dessa länders goda exempel.

Tolkarna översätter inte bara mellan engelska, dari och pashto, de har också de sociala och kulturella kunskaper och insikter som de svenska soldaterna av naturliga skäl inte kan ha.

De har väglett soldaterna i hur de ska uppträda för att skapa förtroende och bygga relationer, de har lärt dem de sociala koderna och ­umgängessättet i det ­afghanska samhället. Kort sagt: de har varit oumbärliga för den svenska insatsen.

Att neka dessa tolkveteraner rätten till asyl i Sverige när vår ­insats inom kort avslutas vore ­negativt för Sverige inför kommande internationella insatser. Hur ska vi förmå människor att vilja arbeta för Sverige när vi överger dem så snart vi inte behöver deras tjänster längre – men när de faktiskt behöver vårt skydd mer än någonsin?

Sverige har deltagit i Isaf på grundval av vår långa tradition av solidaritet med utsatta människor. ­Solidaritet har väglett ­alla de tusentals svenskar som ­genom åren fri­villigt ansökt om att få göra FN-tjänst i krigshärjade länder runt om i världen. För mig är det fullständigt självklart att den solidariteten inte kan och inte får upphöra när insatsen är över och våra soldater åter­vänder hem.

Tobias Billströms tolkning är förhoppningsvis bara hans.

Att skjuta över ansvaret på svenska myndigheter är bara ett sätt att slippa ta ansvar. Om viljan finns kan man alltid hitta en framkomlig väg. Det har ju andra europeiska länders exempel tydligt visat.

Det torde för de flesta av oss stå klart att de tolkar som ingått i den svenska kontingenten och möjliggjort vår insats i Afghanistan måste garanteras en fortsatt säkerhet nu när hotbilden mot dem tilltar.

Detta är vår moraliska skyldighet.

Afghanska tolkarna…

….borde verkligen få visum för att söka asyl i Sverge! Deras skyddsbehov är stort nu när vi drar oss ur operationen och soldaterna under året kommer att lämna landet för att återvända till den svenska tryggheten. Det moment 22 som infinner sig är cyniskt: för att kunna söka asyl i Sverige måste man ju kunna ta sig hit. Därför bör regeringen omedelbart titta på Utlänningslagen 3:6. Där står nämligen att regeringen får bemyndiga annan myndighet än Migrationsverket att bevilja visum till Sverige. Regeringen ÄR en myndighet. Alltså borde den skyndsamt bemyndiga sig själv att utfärda visum för de ca 30 afghanska tolkar som vill söka asyl här. Detta är vi skyldiga dem som sida vid sida med svenska soldater gjort enastående insatser i Afghanistan. Att gömma sig bakom myndigheter och regelverk går visserligen, men förr eller senare står det klart: regeringen kan- om den vill- skyndsamt  lösa problemet. Det andra länder, som Norge, Frankrike, Kanada, USA med flera klarat av borde vi också klara. Sämre är vi inte….och anständighet är och förblir en dygd! Läs Aftonbladet debatt i morgon där jag skriver mer om detta!

Tal i plenum: Stoppa våldet i Bangladesh

Wikström (FP): Stoppa våldet i Bangladesh

Den senaste tidens våldsvåg i Bangladesh efter krigsförbrytartribunalens dödsdomar får nu Europaparlamentet att reagera. Klockan 16.00 i dag, torsdag, väntas Europaparlamentet anta en resolution som Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) är initiativtagare till.

– Jag är djupt oroad över tribunalens brister i fråga om rättvisa rättegångar och en korrekt process. Det är viktigt att de som var ansvariga för folkmord och krigsförbrytelser 1971 ställs till svars, men det måste ske i en rättslig process som respekterar de åtalades grundläggande rättigheter. Det är uppenbart att de pågående rättegångarna i Bangladesh inte har varit i närheten av att leva upp till rimliga krav på rättssäkerhet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

– Jag är glad över att ha lyckats övertyga en bred majoritet av mina kollegor i Europaparlamentet  att kritisera de pågående rättegångarna. Resolutionen kräver att Bangladesh avskaffar dödsstraff och att de över 1000 personer som idag väntar på avrättningar i Bangladesh ska få sina straff omvandlade till fängelsestraff, säger Wikström.

Resolutionens innehåll i korthet:

  • Europaparlamentet fördömer urskillningslösa våldet mot vanliga medborgare.
  • Bangladesh myndigheter uppmanas att omvandla alla dödsdomar samt införa ett moratorium för avrättningar som ett första steg mot ett avskaffande av dödsstraffet.
  • Europaparlamentet uppmanar även landets politiska ledare att trappa ner de politiska spänningarna för att undvika ännu mer våld och i stället börja föra en dialog med varandra.

Kort bakgrund till domstolen och situationen i Bangladesh:

  • 1971 bröt sig Bangladesh loss från Pakistan efter ett inbördeskrig där mellan 300 000 och 3 miljoner människor dödades och uppemot 200 000 kvinnor våldtogs.
  • Bangladesh skapade 2011 en särskild domstol (International Crimes Tribunal) för att döma personer som anklagats för att ha lett och organiserat folkmord och brott mot mänskligheten under inbördeskriget. Domstolen har hittills utfärdat två dödsdomar och en dom med livstids fängelse
  • Över hundra personer har hittills omkommit i våldsamma protester i samband med domar från tribunalen.

Resolutionsförslaget som Europaparlamentet röstar om hittas här

 

För mer information, kontakta oss:

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker, (FP)

070 628 30 99, cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu

Linda Aziz, pressekreterare

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 947 682