Debattartikel i GP: Snålast i EU ynklig målsättning av regeringen

Debattartikel publicerad i Göteborgsposten: ” I stället för att betrakta alla satsningar på EU-nivå som oönskade, så borde regeringen fokusera på att säkerställa att EU:s budget används så effektivt som möjligt för att bidra till säkerhet, utveckling och ekonomisk tillväxt”, skriver Cecilia Wikström (L). 

Sverige ska vara snålast i Europa – det är enligt finansminister Magdalena Andersson (S) den svenska regeringens inställning i arbetet med EU:s kommande långtidsbudget. EU:s budget står i dagsläget för ungefär två procent av de offentliga utgifterna i Sverige. 98 procent står alltså kommuner, regioner och den svenska staten för. Jag hade uppskattat om Socialdemokraterna hade haft samma sparsamma inställning till de 98 procent av de offentliga utgifterna på nationell nivå, i stället för att stirra sig blinda på de två procentenheter som tillfaller EU

Självklart är det viktigt att både eftersträva en låg svensk EU-avgift och ännu viktigare att se till att EU:s medel används på ett rimligt sätt. Men detta enfaldiga fokus på EU-budgetens storlek har nu dragits så långt att regeringen inte förefaller ha minsta idé om vad EU-budgeten faktiskt borde användas till. läs mer…