Krönika i BT: Att inga judar i Österrike deltog vid minnesstunden sände starkt budskap

Krönika publicerad i Borås Tidning
De senaste åren har vi sett hur Ungern på olika sätt har urholkat sitt demokratiska system. Regeringen Orbans politisering av rättsväsendet, dess underminering av yttrandefriheten och avsevärda kränkningar av medborgerliga fri- och rättigheter har väckt starka reaktioner inom EU och Ungern har också vid flera tillfällen fällts av EU-domstolen.

Den polska regeringen har sedan ett par år tillbaka följt det ungerska exemplet och har låtit det gå så långt att EU-kommissionen i december förra året startade ett så kallat ”artikel-7 förfarande” mot Polen. Denna artikel stipulerar hur man går tillväga när ett land bryter mot artikel två, som reglerar just medborgarnas grundläggande rättigheter. Artikel sju är långtgående, den har kallats för ”atombomen” och kan leda till att ett lands rösträtt i Ministerrådet dras in. läs mer…

Krönika i NA: Vi får inte blunda för vad som händer i Österrike

Krönika publicerad i Nerikes Allehanda.

Nedmonteringen av demokrati och rättsstat i både Ungern och Polen har väckt starka reaktioner runt om i Europa under senare år. Den negativa utvecklingen där, och det faktum att Polen nästan exakt kopierat Orbanregeringens exempel, är skäl nog att hålla ett vakande öga på länder som riskerar att gå en liknande utveckling till mötes. Österrike kan stå näst i tur. Men europeiska ledares tystnad är talande.

Mellan år 2000 och 2005 samregerade det konservativa partiet ÖVP med det främlingsfientliga, högerextrema partiet FPÖ. Då leddes FPÖ av Jörg Haider, som gjorde sig ökänd som en xenofob och anti-europé. Omvärlden reagerade kraftigt. De övriga 14 EU-länder som då var medlemmar tog avstånd och bojkottade Österrike. Många fruktade då att koalitionsregeringen skulle bidra till en normalisering av högerextrema partier i EU. Tyvärr har tiden givit dem rätt.

Efter Österrikes parlamentsval i höstas stod det i december klart att historien upprepar sig. ÖVP och FPÖ, som blev det största, respektive näst tredje största partiet i valet, bildade regering. Men bortsett från Frankrikes och Spaniens före detta utrikesministrar Bernard Kouchner och Angel Moratinos, som i ett upprop i Le Monde i december krävde att EU:s ledare på nytt bör bojkotta landet, så är det tyst och jag konstaterar att den politik som de högerextrema partierna står för tragiskt nog tycks ha normaliserats.

läs mer…