Gästkrönika i Nerikes Allehanda: Staten och kapitalet sitter inte i samma båt

FB9Gästkrönika i Nerikes Allehanda (se även pdf):

Det är hög tid för EU att en gång för alla sätta stopp för multinationella bolags aggressiva skatteplanering. Vi måste också se till att otillåtna statsstöd till enskilda företag upphör. Därför fortsätter jag nu det viktiga arbetet med att vinster inom EU ska beskattas i de länder där de genereras genom så kallad country-by-country reporting.

Förra veckan dömde kommissionären Margarethe Vestager ut den skatteuppgörelse som det amerikanska teknikbolaget Apple och den irländska staten har haft under en följd av år. Den innebar bland annat att Apple redovisade alla vinster från EU enbart på Irland, med resultatet att bolaget bara betalade 0,005 procent i effektiv bolagsskatt under 2014. Irland tvingas nu driva in 13 miljarder euro från Apple. läs mer…

Wikström (L): Strängare EU-lagstiftning krävs för att bekämpa skatteflykt!

FB8Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Cecilia Wikström (L) krävde under tisdagens debatt i Europarlamentet kring EU-kommissionens direktiv mot skatteflykt, att kommissionen lägger fram tydligare lagstiftningsförslag kring rapportering och transparens av inkomstskatteuppgifter  för företag i hela EU.

– EU måste säkerställa att företag kan verka på lika villkor i EU. Därför är den senaste tidens avslöjanden viktiga, såsom Luxsleaks och Panama-papers, så att vi kan förhindra att liknande skandaler sker i framtiden. läs mer…

26/4: Wikström (L) i Malmö – presenterar Schengenrapport och gör företagsbesök

CapturePressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) besöker Malmö tisdagen den 26 april. I samband med detta släpper hon en ny rapport om vad återinförda gränskontroller skulle innebära för Sverige och Europa. Beräkningar visar att återinförda gränskontroller skulle kosta den europeiska ekonomin mellan 500 och 1400 miljarder euro fram till år 2025. För Sveriges del skulle detta innebära kostnader på mellan 1,5 och 5 miljarder euro årligen.

– Europeiska företag är i dag mer eller mindre beroende av produktionskedjor mellan olika EU-länder innan slutprodukten exporteras. Detta illustreras av att den svenska exporten till länder utanför EU bidrar till att skapa över 200 000 arbetstillfällen i andra EU-länder. Skulle Schengensystemet kollapsa och gränskontroller återinföras så skulle detta utan tvekan få negativa konsekvenser för Europas ekonomi. läs mer…

Veckans youtubeklipp: Wikström (L) och Ludvigsson (S): Så ska EU stärka sin innovationskraft!

UntitledVeckans youtube-program är inspelat i Strasbourg. Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) gästas av sin socialdemokratiske kollega Olle Ludvigsson och programmet handlar om hur EU ska bli konkurrenskraftigt på den globala marknaden.

– Företagen borde vara ännu mer ute i skolklasser och prata om hur oerhört roligt det är med mattematik och forskning och utveckling i framkant. Tittar man på Europa som helhet ska vi dra fördel av samarbete över gränserna, säger Olle Ludvigsson (S).

– Ett exempel på ett pågående EU-projekt där Sverige har en framträdande roll är Chalmers, som utgör navet för ett gigantiskt europeiskt forskningsprojekt på supermaterialet grafen, som under tio år kommer att sysselsätta upp emot 1000 forskare i flera länder. Det är inte ett egenvärde att forskare vid europeiska universitet vinner Nobelpris, men det vore en tydlig indikation på att strategiska europeiska satsningar kan leda till att vi en dag vi lyckats bli det världscenter för studier och forskning som vi bör vara, säger Cecilia Wikström (L).

Programledare: Linda Aziz