Nyhetsbrev #95: Ja till att EU tar krafttag mot Polen

– Ja till att EU tar krafttag mot Polen
– Europas framtid diskuteras i Aten
– FN-förhandlingar om flyktingmottagande
– Effektivisera informationsutbytet mellan medlemsländerna

Hej vänner!

Ja till att EU tar krafttag mot Polen
I veckan har vi haft plenarsession i Europaparlamentet i Bryssel. Bland annat röstade vi om EU-kommissionens förslag att aktivera EU-fördragets artikel 7 mot Polen, som en konsekvens av landets lagändringar som på olika sätt underminerar rättsstaten.

Det är på tiden att vi kraftfullt markerar mot Polens oacceptabla utveckling och ställer den nuvarande regeringen till svars för bland annat nedmonteringen av domstolens oberoende. Jag gav naturligtvis mitt fulla stöd till EU-kommissionens förslag och resolutionen antogs med stor majoritet. Jag ser med glädje på att också den svenska regeringen har meddelat att de stödjer EU-kommissionen och uppmanar Polen att följa EU-kommissionens rekommendationer.

Mot bakgrund av att EU tillkom som ett fredsprojekt har vi ett ansvar att stå upp för ett handlingskraftigt EU som försvarar sina medborgares rättigheter och rättsstatens principer. läs mer…