Debattartikel i UNT: För ut vår kvinnokamp

Feministregeringen måste föra samma kamp överallt, internationellt och i svenska förorter, skriver Cecilia Wikström i UNT.

Den internationella kvinnodagen är en dag när vi minns de historiska framsteg som gjort att Sverige i dag är ett av världens mest jämställda länder.

Men det innebär också ett ansvar för oss alla att föra den feministiska kampen ut i världen, till alla de kvinnor som inte åtnjuter samma fri- och rättigheter som svenska kvinnor gör.

Kampen för jämställdhet har i vårt land har varit segdragen. Redan 1845 gjordes de första reella framstegen genom införandet av lika arvsrätt för män och kvinnor. Genom senare delen av 1800-talet genomfördes därefter en rad reformer i Sverige och Västeuropa, såsom 1873 när universiteten öppnades för kvinnliga studenter. 1921 genomfördes den stora politiska reformen för kvinnlig rösträtt och 1975 tilläts fri abort. Hela 1900-talet är en berättelse om framsteg för ökad jämställdhet i vårt land.

Detta är nu en naturlig del av såväl vår historia som våra värderingar. Men det är också en berättelse om ett fåtal länder i Europa och Nordamerika.

En stor del av världens kvinnor lever fortfarande under det förtryck som rådde i Sverige 1845, där kvinnor inte får ärva, som lagligt våldtas inom äktenskapet, eller som bestraffas med piskrapp när de inte klär sig som lagen vill.

läs mer…

I veckans youtube-klipp: Sveriges ”feministiska” regering bör följa Nederländerna och inrätta abortfond

Capture1Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) kommenterar den liberala nederländska regeringens initiativ att utöka biståndet till internationella hjälporganisationer som förser kvinnor med information och tillgång till preventivmedel och säkra aborter, för att kompensera USA:s president Donald Trumps beslut att stoppa allt stöd till dessa organisationer.

– Trumps beslut är ett slag i ansiktet för alla världens kvinnor. Jag förväntar mig att den svenska regeringen, som säger sig vara feministisk, omgående följer den liberala nederländska regeringens exempel och höjer biståndsanslaget till de organisationer som nu ser sina anslag från USA vara hotade. Historien visar att abortförbud inte leder till färre aborter, utan till betydligt farligare ingrepp med hot om kvinnans liv, säger Wikström.

Programledare: Linda Aziz

Wikström (L): Sveriges ”feministiska” regering bör följa Nederländerna och inrätta abortfond

LIBE committee meeting. Exchange of views with Bernard CAZENEUVE, French Minister of the Interior

LIBE committee meeting. Exchange of views with Bernard CAZENEUVE, French Minister of the Interior

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) kommenterar den liberala nederländska regeringens initiativ att utöka biståndet till internationella hjälporganisationer som förser kvinnor med information och tillgång till preventivmedel och säkra aborter, för att kompensera USA:s president Donald Trumps beslut att stoppa allt stöd till dessa organisationer.

– Trumps beslut är ett slag i ansiktet för alla världens kvinnor. Jag förväntar mig att den svenska regeringen, som säger sig vara feministisk, omgående följer den liberala nederländska regeringens exempel och höjer biståndsanslaget till de organisationer som nu ser sina anslag från USA vara hotade. Historien visar att abortförbud inte leder till färre aborter, utan till betydligt farligare ingrepp med hot om kvinnans liv, säger Wikström. läs mer…