Debattartikel i NA: ”Ett EU-val på Europanivå”

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda.

I dag, den 7 februari, röstar Europaparlamentet om ett mycket välkommet förslag att reformera valsystemet till Europaparlamentet.

När Storbritannien nästa år lämnar EU kommer deras 73 platser från och med nästa EU-val, 2019, att stå tomma, och vi måste då bestämma hur vi ska hantera detta.
Det förslag som vi liberaler stödjer kommer att medföra att vi minskar det totala antalet ledamöter från 751 till 732. Av de resterande brittiska mandaten tillörs 27 till de länder som i dag är relativt svagt representerade i förhållande till sin befolkningsmängd. Sverige föreslås få ett av dessa mandat och föreslås representeras av 21 ledamöter i stället för dagens 20 i Europaparlamentet.

Återstående 27 brittiska mandat föreslås bilda en ny europeisk valkrets i Europaparlamentsvalen runt om i alla medlemsländer. Det innebär att alla väljare kommer att få två röster i Europaparlamentsvalet. Den ena rösten lägger man som vanligt på ett av de nationella partier som ställer upp i Sverige och som konkurrerar om något av våra 21 nationella mandat. Den andra rösten är ny. Den lägger man på någon av de EU-gemensamma listor som är lika i hela unionen, i en andra valkrets om totalt 27 mandat.

läs mer…

Wikström (L): om militärer i förorten och transnationella listor inom EU

När Storbritannien lämnar EU kommer britternas stolar i EU-parlamentet behöva fyllas. Flera förslag kring hur dessa ska fördelas har presenterats. I veckans avsnitt från Europaparlamentet pratar Cecilia Wikström (L) och vårens praktikant Caroline Rhawi om varför transnationella vallistor till EU-parlamentet är rätt väg att gå. Hemma i Sverige öppnade nyligen statsminister Stefan Löfven för att sätta in militär i förorten och även detta bemöts i veckans avsnitt.

Programledare: Linda Aziz