Nyhetsbrev #43: EU måste ta större ansvar för egna säkerheten

u

Hej vänner,

Efter Trumps valseger har framtiden för vår europeiska säkerhetspolitik hamnat i fokus. Min kollega Guy Verhofstadt och jag skrev idag i SvD att ”EU måste bli kapabelt att garantera vår egen säkerhet, oberoende av amerikansk hjälp. Endast så kan vi säkra EU:s gränser.” Precis som med den framtida Europeiska integrationen för den inre marknaden, finanspolitik och migrationen, måste Europa ta sitt ansvar för säkerheten i vårt närområde och för våra medlemsländer.

I dagens DN publicerades en lång intervju med Marine Le Pen. Hon presenterade det synsätt som vi hört så många gånger förut men på senare tid med allt högre frekvens. Landet åt vårt folk! Stäng Europas gränser! Vrid tillbaka klockan till ett Europa av nationalstater!

Oron Europas väljare känner kan vi inte lösa genom reaktionära försök att återgå till en nostalgiskt snedvriden fantasi om ett ”då” som aldrig fanns, utan genom fortsatt, målmedvetet arbete för att försäkra oss om att globalisering och handel kommer alla till godo. läs mer…