Åk ut på Erasmus!

I veckans videointervju berättar Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) om den nya långtidsbudgeten och hur den kommer skapa nya möjligheter för ungdomar på den europeiska marknaden. Samtidigt visar statistik att svenska ungdomar är bland de sämsta i Europa på att åka ut som utbytesstudenter i Europa. ”Det är alltid en merit att ha gjort ett studieår utomlands. En person som gjort ett studieår på ett annat universitet är rustad för arbetslivet på ett helt annat sätt än om man aldrig åkt iväg”, säger Wikström. Programledare: Linda Aziz

Polisen och de papperslösa

DSC09581Det har blossat upp en diskussion om polisen och de papperslösa i Stockholm. Och det med all rätt! Nu måste vi alla ställa oss frågan om det är så här polisens resurser ska användas.

Jag, och förmodligen många med mig, kan inte acceptera att man i stället för att utreda allvarliga brott står i Stockholms tunnelbana och plockar ut alla som inte ser svenska ut med förevändning att bekämpa plankning – då måste vi reagera. Om det sedan visar sig att nio av  tio personer som polisen kontrollerar visar sig ha rätt att leva i Sverige, inte är kriminella och inte plankat, så betyder det att det polisen gör är högst obefogat. Felmarginalen är 91%!

Jag blir djupt betryckt när jag här i Bryssel läser i svenska tidningar om hur polisen kontrollerar människor som inte är lika vinterbleka som jag och de flesta andra med traditionellt svenskt utseende. Nog borde principen om misstanke om brott föreligga innan  människor kontrolleras bara för att de ser utländska ut. Och metoden lämnar mycket övrigt att önska: att med förevändningen att man jobbar mot plankning i tunnelbanan stå och gripa dem som har en annan hudfärg än vinterblek rödmosig svensk- det är osmakligt!  Med vilken rätt läggs polisens tid på en så befängd arbetsuppgift?

Jag var med om en liten trafikolycka för tre veckor sedan. Det var en seriekrock med tre bilar inblandade. Den kvinna som orsakat krocken ringde omedelbart polisen- som sa att på såna saker åker de inte! Likaså har vänner som varit med om villainbrott fått nöja sig med beskedet att polisen inte kommer, utan att man bara ska kontakta försäkringsbolaget.

Vad farao tycker sig polisen ha möjlighet att göra egentligen? Stå i tunnelbanan och kolla om utlänningar plankar i tunnelbanan? Vad är nästa grej? kolla om femtonåringar trimmar sina mopeder? Men det gör man förstås inte om man nu är ute efter papperslösa flyktingar, för de har inte råd med moped….Man tar sig för pannan! Om felmarginalen nu är hela 91%, då måste polisen snarast göra omprioriteringar och inte skämma ut sig så kapitalt.

Grundläggande för en rättsstat är människors respekt för de rättsvårdande myndigheterna, då ligger polisen illa till i mina ögon.

Gör om, gör rätt! Lämna folk som inte är vinterbleka ifred och utgå från att man inte är kriminell bara för att man är utlänning! Ännu är det inte ett brott…..

Farsartad valutgång i Italien

DSC06141Dario Fo, nobelpristagare i litteratur 1997, uttalade sig högst besynnerligt efter att komikern Beppe Grillos parti blivit det största partiet i Italien. Han sa:”Det här är en extraordinär seger för ungdomen.” Vilket kvalificerat struntprat! Nog för att jag minns Fo som ett ganska snurrig och kanske till och med omdömeslös person efter mitt möte med honom 1997, men att han kunde vara så korkad kunde jag inte ana.

Detta är ingenting annat än en valutgång som kan komma att leda till totalt kaos i landet, eftersom Grillo lovat att inte ingå i någon som helst koalitionsregering. Alltså står man utan regeringsalternativ. Nyval är väl inte heller någon framkomlig väg, eftersom valutgången torde bli densamma. De finansiella marknaderna har redan reagerat med sänkt eurokurs i förhållande till både dollar och yen och börsen i USA föll rekordlågt. Men Beppe Grillo och hans anhang jublade.

Nog för att jag ansett att italienska medborgare varit obegripligt politiskt naiva under alla år med Berlusconi vid maktens roder. Att nu konstatera att populismen tar sig nya uttryck är, minst sagt, oroande för hela EU.

Debattartikel i Sydsvenskan: Kronvittnen – ett bra system

1”Om en gärningsmans vittnesmål leder till att medbrottslingar hamnar bakom lås och bom mot en utlovad rimlig straffreduktion är mycket vunnet, inte bara för den enskilde, utan för samhället som helhet.”
Det skriver Europaparlamentarikern Cecilia Wikström (FP) i Sydsvenskan den 26/2.

Alldeles för ofta råder tystnad i de svenska domstolarnas vittnesbås, särskilt i mål som rör organiserad brottslighet. Många potentiella vittnen som varit inblandade i brotten skulle kunna vittna mot sina medbrottslingar, men vågar eller vill inte göra det.

Inte sällan har de som begått brott och blivit tagna av polisen avgörande information för att brottsutredningarna ska kunna gå vidare och lagföra dem som styr den organiserade brottsligheten.

Den grova organiserade brottsligheten ökar och blir alltmer internationell och sofistikerad. Brotten rör allt från människohandel och sexuellt utnyttjande av barn till ekonomisk brottslighet och korruption. De är ofta svårutredda och Sverige bör därför, för att komma åt de allra fulaste fiskarna, studera de kronvittnessystem som finns i andra länder, till exempel Danmark och Storbritannien.

Danmark har sedan 1998 en prejudicerande dom då en heroinkurir fick strafflindring med ett år efter att ha lämnat uppgifter som gjorde det möjligt för polisen att hitta de två medbrottslingar som planerade införseln av droger till landet. Straffrabatt har också slagit väl ut i Storbritannien, där kronvittnen kan få åtalsimmunitet mot att lämna ut avgörande uppgifter.

Folkpartiet är sedan länge för att kronvittnen som bidrar med viktig bevisning ska få lägre straff. Det är därför glädjande att justitieminister Beatrice Ask (M) nyligen meddelade att hon är beredd att utreda hur en svensk variant av kronvittnessystemet skulle kunna se ut.

Att lämna uppgifter kring medbrottslingar kan vara förenat med livsfara. Därför är det viktigt att de som vill göra nya, positiva livsval får ett utökat vittnesskydd. På samma sätt är det rimligt att den som trots den ökade hotbilden vågar bryta tystnaden får sitt straff sänkt.

Att sitta i fängelse i till exempel fyra år istället för sex kan vara det som behövs för att viktiga uppgifter ska komma fram. Om en gärningsmans vittnesmål leder till att medbrottslingar hamnar bakom lås och bom mot en utlovad rimlig straffreduktion är mycket vunnet, inte bara för den enskilde, utan för samhället som helhet. Sverige har inte råd att lägga ner brottsutredningar på grund av att de som gjort något kriminellt inte vågar berätta sanningen av rädsla för repressalier.

De som kritiserar kronvittnessystemet menar att oskyldiga kan komma att pekas ut, medan skyldiga kan få sänkt straff. Men strafflindringsförslaget innebär inte att beviskravet ska sänkas. Uppgifterna måste, precis som övrigt bevismaterial och övriga vittnesmål, värderas och kunna styrkas genom annan bevisning. På så sätt minimeras risken för att falska vittnesmål belönas med straffrabatt.

De åtgärder som sätts in för att komma åt organiserad brottslighet måste moderniseras.

När den organiserade brottslighetens förfinade nätverk och strukturer angrips och ledarna kan hamna i fängelse minskar antalet nya personer som får sina liv sönderslagna. Det gäller både brottsoffer och kriminella. En modern rättspolitik måste också kompletteras med verkningsfulla sociala insatser i utsatta områden så att ungdomar inte hamnar i kriminella gäng. På samma sätt måste det europeiska och internationella samarbetet kring brottslighet kraftfullt förstärkas.

Att införa kronvittnen i svensk lagstiftning vore ytterligare ett viktigt steg i rätt riktning för att öka tryggheten i samhället.

Cecilia Wikström

Cecilia Wikström (FP) är Europaparlamentariker. Hon har tidigare varit riksdagsledamot och verkat som präst inom Svenska kyrkan.

Arbetsdagen i Europaparlamentet

DSC06918Fick en hel del media efter att ha vunnit omröstningen i konstitutitonsutskottet i går kring Sveriges mandatfördelning. Bland annat intervjuades jag av DN:s korre Henrik Brors:  ”Sverige kan få behålla 20 platser i EU-parlamentet”. Även SVTLunchekot samt på Laholms tidnings ledarsida fångade upp nyheten.

Dagens tillbringas i Juri och Libe-utskotten, där vi bland annat jobbar vidare med den nya dataskyddsförordningen och ett gemensamt köpesavtal för EU som skulle underlätta det för små- och medelstora företag att sälja sina varor på hela den europeiska marknaden.

 

”Allt visar sig omöjligt tills dess att det är gjort”

I veckans videodagbok från Strasbourg berättar Europaparlamentariker Cecilia Wikström om reformeringen av fiskeripolitiken. Om Europaparlamentets förslag går igenom kommer ett lagförslag som förbjuder överfiske att träda i kraft år 2015. Dessutom berättar Cecilia om varför det vore rimligt att förbjuda det hormonstörande ämnet Bisfenol A i EU och så får ni veta vilken ost hon föredrar att äta =)


Hej på er därhemma,

Den här veckan är jag i Strasbourg och precis när det här spelas in pågår en debatt om Europas framtid mellan oss Europaparlamentariker och Frankrikes president Francois Hollande i plenum. Tyvärr fick jag ingen talartid i den debatten, men jag ska in och lyssna så snart jag är färdig här!

I morgon röstar vi om reformeringen av fiskeripolitiken. Går förslaget igenom, vilket vi verkligen får hoppas, innebär det att vi i parlamentet klart och tydligt intagit vår position när vi ger oss in i förhandlingar med EU:s fiskeriministrar: Vi vill ha en lagstiftning som förbjuder överfiskning! Det handlar om att sätta kvoter om hållbara nivåer, att tvinga medlemsländerna att införa ett nätverk av fiskefria området, och att införa ett förbud mot dumpning av fisk.  Går allt vägen kan den nya, hållbara fiskeripolitiken träda i kraft redan år 2015.

Att förbjuda överfiskning kan låta som en självklarhet, men tyvärr finns det medlemsländer, främst i Sydeuropa som hellre vill främja fiskarnas vinstintresse och därför vill införa formuleringar som att sluta överfiska till 2015, men bara DÄR DET ÄR MÖJLIGT…  Det är dags att EU vänder rodret från sådana destruktiva formuleringar och styr mot en mer progressiv och hållbar fiskeripolitik, så att vi alla kan äta fisk fångad i Europas vatten med gott samvete i framtiden.

Så vill jag prata lite om det hormonsstörande ämnet bisfenol A som bland annat finns i plast och i konservburkar. I förebyggande syfte har EU beslutat att förbjuda ämnet i nappflaskor och i matförpackningar riktade till barn under tre år och nu pågår en debatt kring om vi ska slå in på Franktikes väg och förbjuda ämnet helt – i förebyggande syfte och det tycker jag är rimligt. Därför är vi i Alliansen redo att ta fram ett förslag som innebär en total utfasning av detta hormonstörande ämne. Svenska Dagbladet gjorde förresten i somras att test där fyra reportrar åt konserverad mat i två dagar och direkt såg man hur bisfenolhalterna i urinet ökade med flera tusen procent.

Men nu är det dags att ge sig in i plenum, vi ses snart igen!

Svenskars intresse för EU är lågt – ”folk är omedvetna om EU:s påverkan”

I fredags förra veckan var jag på Mittuniversitetet i Sundsvall och föreläste för journaliststudenter om varför Sverige behöver EU. Studenterna fick i uppgift att skriva artiklar utifrån föreläsningarna, här kommer några av dem!

DSC09539

Sara Lodin, jour-11

Svenskar är ointresserade av EU. Det är ett problem, tycker EU-parlamentarikern Cecilia Wikström.

–        Svensken är bara en fripassagerare, säger hon.

I det förra EU-parlamentsvalet som hölls i juni 2009 så röstade endast 45 procent av svenskarna. Cecilia Wikström (FP), som jobbar som EU-parlamentariker i Bryssel, tror att anledningen är att svenskarna är ett oengagerat folk.

–        Svenskar tänker nog ”Okej, vi kan vara med i det här om vi tjänar något på det. Annars struntar vi i det.” Till skillnad från exempelvis belgare som tänker att de självklart ska vara en del av ett sådant här samarbete – även om de inte tjänar något på det.

Hon jämför svenskarna med fripassagerare, som bara hänger på men inte vill ta något ansvar.

–        En annan välvillig tolkning är att svenska medborgare är informationsdiskriminerande. Stora tidningar i Europa, till exempel Le Monde, har två sidor varje dag om EU. I Sverige har de stora tidningarna kanske två notiser, som är TT-material, säger hon.

Cecilia Wikström tycker att det är ett problem att svenskarna är oengagerade i EU. Genom att inte delta i valen kan de heller inte påverka vilka beslut som tas. Hennes pressekreterare Linda Aziz framhåller att folk bryr sig för lite om vad som händer i EU, och att många tänker: ”Det som händer i Bryssel berör inte oss”.

–        Men är det någonting som är lokalt så är det just det. Beslut som tas i Bryssel påverkar i högsta grad på lokal nivå.

Hon förklarar att även om beslutsfattandet sker långt bort så berör det även på hemmaplan, genom till exempel lagar och regler.

–        Jag tror att många är omedvetna om att ungefär 60 procent av beslut som berör folket fattas efter EU-direktiv, säger Linda Aziz.

Cecilia Wikström tycker också att svenskar bör se sig mer som européer mer än bara svenskar, och förstå att det som händer i Europa även påverkar oss.

– Churchill sa en gång att ”Vi ska alla vara européer”, och det har tagit ungefär 68 år att ta sig dit. Men nu tror jag att vi är där.

FAKTA

  • Vid det senaste valet till Europaparlamentet var valdeltagandet i Sverige bara 45 procent (juni 2009)
  • Europaparlamentet är den enda EU-institution som är direkt folkvald
  • Europaparlamentets främsta uppgifter är att debattera lagförslag och stifta lagar (tillsammans med ministerrådet), granska andra EU-institutioner samt att besluta om EU:s budget (tillsammans med ministerrådet)
  • I Europaparlamentet sitter 754 ledamöter från alla 27 medlemsstater
  • Ledamöterna röstas fram vart femte år
  • Nästa Europaparlamentsval sker i juni 2014
  • Ledamöterna är uppdelade i grupper efter politisk tillhörighet

 

One Billion Rising

dsc09558.jpg

Med två veckor kvar till det världsomspännande evenemanget One Billion Rising arrangerade jag och de åtta kollegor som satte upp Vaginamonologerna i fjol samt Eve Ensler, författaren till Vaginamonologerna, en flashmob-dans och presskonferens i går.

En miljon kvinnor reser sig för att kräva våra rättigheter. Det är år 2013 både storslaget och sorgligt på samma gång, vi borde ha fått våra grundläggande rättigheter tillgodosedda för länge sedan.

Så många som 45 procent av kvinnorna i Europa har någon gång varit offer för misshandel, prostitution, våldtäkt, könsstympning, trafficking eller sexuella trakasserier. Genom att delta i One Billion Rising vill Cecilia Wikström att Europaparlamentet ska ta krafttag för att få slut på våldet mot kvinnor, en av de osynligaste frågorna i vår tid.

Tänk på två kvinnor som står dig nära. Statistiskt sett har en av dem någon gång blivit misshandlad, våldtagen eller sexuellt utnyttjad, oftast av en man i hennes omgivning. Detta måste upphöra! Det är vårt ansvar att uppmärksamma kvinnornas rätt till trygghet och säkerhet överallt i EU.

Tre minuter in i det här klippet kan ni se oss dansa!

v-day.jpg dsc09560.jpg Jag och Eve Enslerdsc09548.jpg Presskonferensdsc09550.jpg dsc09557.jpgGenrep73500_10152681620545107_1595574820_n-1.jpg

Klippet jag spelade in i julas kring One Billion Rising-kampanjen

DSC09558

Med två veckor kvar till det världsomspännande evenemanget One Billion Rising arrangerade jag och de åtta kollegor som satte upp Vaginamonologerna i fjol samt Eve Ensler, författaren till Vaginamonologerna, en flashmob-dans och presskonferens i går.

En miljon kvinnor reser sig för att kräva våra rättigheter. Det är år 2013 både storslaget och sorgligt på samma gång, vi borde ha fått våra grundläggande rättigheter tillgodosedda för länge sedan.

Så många som 45 procent av kvinnorna i Europa har någon gång varit offer för misshandel, prostitution, våldtäkt, könsstympning, trafficking eller sexuella trakasserier. Genom att delta i One Billion Rising vill Cecilia Wikström att Europaparlamentet ska ta krafttag för att få slut på våldet mot kvinnor, en av de osynligaste frågorna i vår tid.

Tänk på två kvinnor som står dig nära. Statistiskt sett har en av dem någon gång blivit misshandlad, våldtagen eller sexuellt utnyttjad, oftast av en man i hennes omgivning. Detta måste upphöra! Det är vårt ansvar att uppmärksamma kvinnornas rätt till trygghet och säkerhet överallt i EU.

Tre minuter in i det här klippet kan ni se oss dansa!

v-day DSC09560 Jag och Eve EnslerDSC09548 PresskonferensDSC09550 DSC09557Genrep73500_10152681620545107_1595574820_n (1)

Klippet jag spelade in i julas kring One Billion Rising-kampanjen