Nyhetsbrev #96: Låt inte #metoo stanna vid debatten

– Låt inte #metoo stanna vid debatten
– Liberalerna säger ja till mer EU

Hej vänner!

Låt inte #metoo stanna vid debatten
På Internationella Kvinnodagen märktes det att hösten våg av berättelser från kvinnor om sexuella trakasserier och övergrepp har lämnat ett tomrum som nu behöver fyllas. I efterspelet av #metoo räcker det inte att bara fortsätta tala om problemen, istället måste all den ilska som har väckts och all den medvetenhet som har höjts användas som en katalysator för att trakasserierna och övergreppen ska upphöra.

Nu finns en chans att göra #metoo till den feministiska revolutionen som en gång för alla gör upp med de fasansfulla övergrepp och trakasserier som allt för många män utsätter kvinnor för. I min kapacitet som Europaparlamentariker för ett liberalfeministiskt parti vill jag dra mitt strå till stacken. Från EU:s håll finns det mycket att göra. Bland annat måste: läs mer…