Nyhetsbrev #26: Visumfrihet till Turkiet och reviderad Dublinförordning

u

Hej!
Jag vill börja med att kommentera att EU-kommissionen vill ge visumfrihet till Turkiet. Under de senaste månaderna har vi sett flera exempel på hur Erdogans allt mer auktoritära politik ökar förtrycket mot oliktänkande och minoriteter. Uppgifter har framkommit om att turkiska styrkor till och med har skjutit flyktingar till döds vid gränsen till Syrien. Att i detta läge belöna den turkiska regeringen med en gräddfil till visumfrihet till EU vore synnerligen illa.

Det finns tydliga regler för vad som gäller för visumfrihet och när de är uppfyllda bör Turkiet behandlas som andra länder och ges viseringsfrihet. Det är däremot uteslutet att ge landet en gräddfil för att rädda den överenskommelse om att deportera flyktingar till Turkiet som EU:s regeringar, lagvidrigt, ingått med Turkiet.

Nu till något annat.
Jag välkomnar att EU-kommissionen i veckan presenterat ett lagförslag för att revidera Dublinförordningen, som avgör vilket EU-land som ska pröva en flyktings asylansökan. Förhandlingarna, där jag kommer att leda Europaparlamentets förhandlingsteam, kommer att påbörjas direkt. läs mer…

Wikström (L): EU-kommissionens förslag kring revideringen av Dublinförordningen ett steg på vägen mot en gemensam europeisk asylpolitik

Capture

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) välkomnar att EU-kommissionen nu presenterar ett lagförslag för att revidera Dublinförordningen, som avgör vilket EU-land som ska pröva en flyktings asylansökan. Förhandlingarna, där Cecilia Wikström kommer att leda Europaparlamentets förhandlinsteam, kommer att påbörjas direkt.

– Jag är stolt och hedrad av förtroendet att få leda Europaparlamentet i de kommande förhandlingarna med ministerrådet och EU-kommissionen.

Det finns mycket som är bra i förslaget, speciellt positive är det att kommissionen föreslår en automatisk mekanism för att fördela flyktingar mellan EU-länder, men det är samtidigt tråkigt att kommissionen inte löper linan fullt ut och föreslår en automatisk central fördelning av alla som söker asyl i EU. Tydliga ekonomiska sanktioner för de länder som inte respekterar sina åtaganden och en kraftig förstärkning av EU:s asylmyndighet EASO välkomnas också särskilt.    läs mer…

UNT debatt: Fördelning är nyckeln

CaptureEuropa kunde rädda sina banker. Nu måste EU rädda människor från att drunkna i Medelhavet och ge dem ett värdigt mottagande, skriver Cecilia Wikström i UNTdebatt (se även pdf).

I dag vid lunch väntas EU-kommissionen presentera sitt lagförslag för hur EU:s reviderade Dublinförordning, som avgör vilket EU-land som ska pröva en flyktings asylansökan, bör se ut. Förhandlingarna kommer att påbörja direkt med målet att vara klara före årsskiftet. Jag är stolt och hedrad av förtroendet att få leda Europaparlamentet i de stundande förhandlingarna med ministerrådet och EU-kommissionen.

Jag kommer att arbeta målmedvetet för att Europa ska kunna få en human asylrätt, där alla länder tar sin del av ansvaret.

De senaste månaderna har EU:s medlemsländer bedrivit en kapplöpning mot botten vad gäller villkoren för asylsökande i Europa, i en strävan att flyktingar ska söka sig till grannländerna i stället för till det egna landet. Det enda sättet att bryta denna utveckling är att enas om ett system där alla länder tar sin del av ansvaret samt tillhandahåller ett rättssäkert asylsystem och ett tryggt mottagande.

Hittills har dock medlemsländernas regeringar helt misslyckats med att leverera de lösningar som krävs. Fortfarande dör flyktingar i Medelhavets vatten när de försöker ta sig över till Europa för att söka asyl, och fortfarande är fördelningen av flyktingar mellan medlemsländerna oerhört skev. Ett fåtal länder, inklusive Sverige, tar emot merparten av flyktingarna medan många länder knappt tar emot några alls.

EU-kommissionen presenterade för en månad sedan två huvudförslag på hur asylsystemet i Europa kan organiseras. I det mindre ambitiösa förslaget skulle grunderna i den havererade Dublinförordningen kvarstå och fördelning av asylsökande mellan Europas länder endast ske om vissa förutbestämda tak för mottagande av asylsökande överskreds. Även om detta vore ett fall framåt löser det inga av de fundamentala problemen med dagens system.

Jag hoppas att EU-kommissionen i stället vågar lägga fram det mer långtgående förslaget, vilket skulle innebära att asylsökande direkt vid ankomst till Europa registreras och fördelas till ett medlemsland utifrån en fördelningsnyckel baserad på bland annat landets storlek, befolkningsmängd, BNI och absorberingskapacitet.

Detta skulle medföra att asylsystemet centraliseras och att EU:s asylmyndighet EASO får ökade befogenheter, men själva prövningen av asylskälen skulle fortfarande ske i varje enskilt medlemsland.

Detta förslag ligger väl i linje med den resolution som EU-parlamentet nyligen, med mycket bred majoritet, antagit. Även om detta förslag har svagare stöd bland medlemsstaterna i rådet stödjs det av en rad länder, inklusive viktiga länder såsom Tyskland.

I fjol kom en miljon flyktingar till EU, en kontinent med 500 miljoner invånare. Det motsvarar 0,2 procent av vår totala befolkning eller 20 asylsökande per stad med 10 000 invånare.

Detta kan jämföras med Libanon som jag besökte för en månad sedan, ett land lika litet som Uppland, där var fjärde person – 1,2 miljoner människor – är flykting.

Europa är väldens rikaste och ­stabilaste kontinent. Vår befolkning utgör sju procent av världens befolkning, men står för mer än tjugo procent av den samlade utrikeshandeln, vilket gör oss till världens största handelsområde.

Vi hade råd, politisk kraft och vilja att rädda våra banker från kollaps. Nu måste vi rädda människor från att drunkna i Medel­havet och ge dem ett värdigt mottagande när de söker asyl i EU.

Inför de kommande förhandlingarna förväntar jag mig att Sveriges regering tar på sig ledartröjan i ministerrådet och arbetar aktivt för att övertyga de andra regeringarna om behovet av att få på plats en gemensam, solidarisk och hållbar asylpolitik i EU. Det är bara tillsammans med resten av EU:s medlemsländer som verklig förändring i flykting­situationen kan åstadkommas, och detta behövs nu mer än någonsin!

Cecilia WikströmEuropaparlamentariker (L)

läs mer…

WIkström (L) i Libanon – EU måste ha ett humanitärt asylmottagande

CaptureEuropaparlamentariker Cecilia Wikström (L) är på plats i Libanon för att lära sig mer om hur flyktingsituationen ser ut där. Bland annat besöker hon informella flyktingläger och träffar företrädare för den libanesiska regeringen och UNHCR.

Mer än var fjärde person i Libanon, ett land med en total yta som är mindre än Uppland, är en flykting från Syrien. När vi i Sverige talar om att vi i Europa behöver andrum från flytkingkrisen bör vi erinra oss om att Libanon, detta lilla land ensamt tagit emot flera hundra tusen fler flyktingar än hela EU gjort. Lägg därtill att 500 000 palestinska flyktingar som sedan 1948 lever där – först då kan vi tala om en verklig kris. Det viktigt att visa vår solidaritet och vårt stöd till det enskilda land som faktiskt gjort mest hittills för att ge skydd för syriska flyktingar.

Nyhetsbrev #22: Lagliga och säkra vägar till Europa!

IMG_6275Samtidigt som jag satt på flyget till Libanon i onsdags, för att besöka tillfälliga flyktingläger, presenterade EU-kommissionen sin kommuniké kring hur EU:s asylsystem skulle kunna reformeras. På senaste tiden har vi sett en oansvarig kapplöpning mot botten av EU:s medlemsländer i hur man hanterar flyktingfrågan. Den måste stoppas.

Jag kommer att leda förhandlingarna kring revideringen av Dublinförordningen som avgör vilket EU-land som ska pröva en flyktings asylansökan. Förhandlingarna kommer förhoppningsvis börja i maj när EU-kommissionen presenterat sitt slutliga förslag. Jag hoppas att kommissionen vågar lägga fram ett långtgående förslag som ligger väl i linje med den syn som EU-parlamentet nyligen antog, med mycket bred majoritet. Det skulle ge bra förutsättningar för våra förhandlingar.

Sveriges regering bör ta på sig ledartröjan i ministerrådet och övertyga de andra regeringarna om nödvändigheten i att skapa en solidarisk och hållbar asylpolitik i EU. Det är EU:s medlemsländer, tillsammans, som kan åstadkomma verklig förändring. Det behövs, nu mer än någonsin!
läs mer…

Debatten mot statsminister Löfven – se mitt inlägg här!

Capture

Se mitt debattinlägg här!

Herr talman! Jag vill hälsa statsministern välkommen hit till Europaparlamentet idag. Det är trevligt att du delar den här eftermiddagen med oss.

Sverige är som bekant ett medelstort medlemsland i EU, och jag skulle vilja uppmana statsministern att utnyttja detta. Jag vet att ni i den svenska regeringen håller med mig om att Dublinförordningen, alltså hörnstenen för en fungerande europeisk asylpolitik, måste reformeras. Jag kommer att leda det arbetet här i parlamentet och ser fram emot vårt fortsatta samarbete kring detta.

Men nu ber jag dig, Stefan Löfven, att ta ledartröjan i ministerrådet och övertyga de andra regeringarna om nödvändigheten att skapa en solidarisk, hållbar asylpolitik i EU. Det är bara så vi gemensamt kan åstadkomma en verklig förändring som behövs nu mer än någonsin. läs mer…

Nyhetsbrev #19: Sveriges statsminister måste ta ledartröjan!

25531410492_30b36b59d3_o
I veckan besökte Sveriges statsminister Stefan Löfven Europaparlamentet och jag var först ut i debatten av de liberala talarna med en talartid på över tre minuter, vilket är väldigt ovanligt i parlamentsvärlden.

Sverige är inget pytteland i EU, utan ett medelstort medlemsland, faktiskt nummer 11 av 28. Det är dags att Löfven börjar utnyttja det. Jag vet att den svenska regeringen håller med mig om att Dublinförordningen, grundstommen för en hållbar och fungerande europeisk asylpolitik, behöver reformeras. Men med tanke på hur lite energi regeringen verkar lägga på att övertyga andra regeringar om en human och solidarisk asylpolitik så undrar jag hur känd deras ståndpunkt är.

Sveriges statsminister måste ta ledartröjan och övertyga andra regeringar om nödvändigheten att skapa en solidarisk och hållbar asylpolitik i EU, så kan vi tillsammans åstadkomma verklig förändring. Det behövs, nu mer än någonsin!
Överenskommelsen med Turkiet i måndags kommer inte att lösa situationen. Mycket tyder på att bärande delar av den strider mot Genevekonventionen och EU:s fördrag. Även om många av de människor som försöker ta sig till Europa stoppas så kommer de att hitta andra sätt att ta sig till EU. Alla kan inte stanna i Grekland.

Det är dags för Stefan Löfven att visa ledarskap och våga berätta vilka medlemsländer i rådet som sätter käppar i hjulen. Det är hög tid för rådet är att sluta gömma sig bakom lyckta dörrar utan insyn. Någon av EU:s ledare måste bryta kapplöpningen mot botten. Det vill jag naturligtvis att mitt eget lands regering ska göra!

Ps. Läs gärna min debattartikel ”Skydda flyende kvinnor från våld och brutalitet” som publicerades på internationella kvinnodagen i DNdebatt

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Nyhetsbrev #15: EU:s nya asylsystem och information till blinda och synskadade

CaptureHedrande att utses till att leda översynen av en viktig del av EU:s nya asylsystem
Jag utsågs i veckan att leda förhandlingarna kring den genomgripande revideringen av Dublinförordningen, som väntas påbörjas i vår. Som föredragande kommer jag att att leda Europaparlamentets interna arbete med frågan och företräda parlamentet i förhandlingarna med ministerrådet och kommissionen.

Jag är mycket stolt och hedrad över förtroendet och kommer att arbeta målmedvetet för att Europa ska kunna upprätthålla en human asylrätt. En av de viktigaste uppgifterna blir att få alla EU:s medlemsländer att delta och ta sin del av ansvaret för människor som söker sin tillflykt på vår kontinent. läs mer…

Wikström (L) om ansvaret för revideringen av EU:s asylsystem och om blindas rätt till litteratur

I veckans youtube-program från Strasbourg:

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) utsågs i dag att leda förhandlingarna kring den genomgripande revideringen av Dublinförordningen, som väntas påbörjas i vår. Som föredragande kommer Wikström att leda Europaparlamentets interna arbete med frågan och företräda parlamentet i förhandlingarna med ministerrådet och kommissionen.

– Jag är mycket stolt och hedrad över förtroendet och kommer att arbeta målmedvetet för att Europa ska kunna upprätthålla en human asylrätt. En av de viktigaste uppgifterna blir att få alla EU:s medlemsländer att delta och ta sin del av ansvaret för människor som söker sin tillflykt på vår kontinent. läs mer…