Debattartikel i GP: EU behöver välja en stark ledare

Plenary session week 43 2016 in Strasbourg - EU policies and actions to protect children in the context of migration. Oral question

Debatt För att EU ska hålla ihop och klara av de utmaningar vi står inför är det viktigt att välja en stark och tydlig ledare. Ingen är bättre lämpad för posten som ny talman än den liberale gruppledaren Guy Verhofstadt, skriver Cecilia Wikström (L).

År 2016 blev ett tragiskt år i Europas historia.

Bortemot 6 000 människor drunknade i Medelhavet när de i sjöodugliga båtar flydde undan krig, fattigdom och förföljelse för att söka sig till trygghet och nya livschanser i Europa. Detta innebär att de döda på Medelhavet 2016 blev fler än tidigare år.

Med 52 procent för och 48 procent emot röstade Storbritannien för att lämna EU, vilket har skapat en stor osäkerhet och oklarhet både på finansmarknaden men också inom EU-samarbetet. Processerna kring utträdesförfarandet som påbörjas i vår slukar tid och kraft som kunde ha ägnats åt att lösa de gemensamma utmaningar som vi står inför och som inget enskilt land kan lösa på egen hand.

177 personer dödades och över 790 skadades i de fruktansvärda terrorattentaten som inträffade i Bryssel, Nice och Berlin i fjol.

läs mer…

I veckans intervju ”Vi kan inte tillåta att korruption pågår på fattiga människors bekostnad”

Europeiska gruv-, olje- och skogsbolag, som till exempel Lundin Oil, tvingas i framtiden att redovisa sina betalningar till regeringar och myndigheter i länder utanför Europa. Detta enades Europaparlamentet och Ministerrådet om vid en förhandling i veckan i Bryssel. Cecilia välkomnar lagstiftningen:

Stockholms universitet på besök i Bryssel

Träffar juridikstudenter från den internationella juridikutbildningen på Stockholms universitet och berättar om mitt arbete i främst det rättsliga utskottet. De förvånas bl.a. över att Europaparlamentet är transparentare än riksdagen, något som även överraskade mig när jag började i EP.

20130409-094155.jpg

I SVT:s ABC om romska tiggare

tiggareIntervjuades i går av SVT efter min, Olle Schmidts och Marit Paulsens debattartikel om de romska tiggarna. 3:16 minuter in i sändningen hittar ni klippet. Frågan om de romska tiggarna måste lösas på EU-nivå. Romerna är inte felet, de  är symtom på att något är fel i många av EU:s medlemsländer. Det är på tiden att vi inför en strategi som är bindande för medlemsländerna. Dessutom måste kommissionen övervaka att de pengar som betalas ut går till romerna och inte hamnar på annat håll.

Debattartikel i UNT: Den nordiska supermodellen

DSC06172De nordiska liberala Europpaparlamentsledamöterna arbetar strategiskt för att stärka det nordiska inflytandet. Tillsammans är vi en av de starkaste krafterna i den liberala gruppen, vilket ger resultat. Det skriver Cecilia Wikström, Anneli ­Jäätteenmäki och Morten Løkkegaard.

I de diskussioner som just nu förs kring utformningen av morgondagens EU läggs fokus ofta på de största medlemsländerna. I våra nordiska medlemsländer verkar det som om det geografiska avståndet till Bryssel bidrar till känslan av att vi i det euro­peiska sammanhanget är små och obetydliga länder som ingen lyssnar på och som inte har så stort inflytande. Men detta är långt ifrån sanningen.

Faktum är att inget av de nordiska länderna kan räknas som litet och tillsammans utgör vi den åttonde största befolkningen.

Sverige, Finland och Danmark utgör den geografiskt sett klart största regionen i Europa. Vi exporterar stora mängder råvaror, vi har högutbildade invånare och de nordiska ländernas ekonomier klarar sig förhållandevis väl trots den ekonomiska krisen. Dessutom har vi lyckats modernisera de sociala välfärdssystemen i våra respektive länder genom viktiga strukturreformer. Föreningen mellan socialt ansvarstagande och fria marknader har på senare tid lyfts fram som en föregångsmodell för resten av Europa – och faktiskt också för hela världen – av flera observatörer.

I artikeln The Nordic Supermodel beskrev den högt ansedda tidskriften The Economist för en tid sedan våra nordiska länder bland annat så här:

”Den största lärdomen vi kan dra från de nordiska länderna är inte ideologisk utan praktisk. Staten är inte populär för att den är stor, utan för att den fungerar (…) Skulle du återfödas någonstans i världen som en person med genomsnittlig begåvning och inkomst skulle du vilja återfödas som viking. De nordiska länderna toppar ligan i allt ifrån ekonomisk konkurrenskraft till social välfärd och lycka.”

I den liberala gruppen i Europaparlamentet (ALDE) arbetar vi nordiska ledamöter sedan en tid tillbaka strategiskt för att stärka det nordiska inflytandet.

Tillsammans har våra fem liberala partier från Sverige, Danmark och Finland elva ledamöter som täcker i princip alla politikområden. Tillsammans blir vi en av de starkaste krafterna i den liberala gruppen, som i egenskap av vågmästare mellan konservativa och socialister ofta avgör Europaparlamentets ställningstaganden. Även om våra partier naturligtvis ibland har olika utgångspunkter i vissa frågor, så har vi valt att fokusera på våra likheter och det som förenar oss, snarare än det som skiljer oss åt.

Vår nya nordiska liberala allians har redan utsatts för sin första prövning. När Kroatien blir EU:s nyaste medlemsland i juli i år, så måste antalet parlamentsledamöter från nuvarande medlemsländer minska.

I det ursprungliga förslaget i konstitutionsutskottet skulle Sverige ha förlorat ett mandat – trots att vi i nuläget redan är underrepresenterade i förhållande till länder av jämförbar storlek. Därför presenterade vi nordiska liberaler ett ändringsförslag där Österrike och Ungern förlorade var sitt mandat i stället för Sverige. På så sätt skulle dessa ungefär lika stora länders ledamöter representera 475?000 medborgare var.

Omröstningen i utskottet vanns med minsta möjliga marginal. Hade vi inte lyckats ena våra liberala kolleger bakom vår linje hade förslaget inte gått igenom och Sverige hade förlorat ett mandat. Detta är ett tydligt exempel på att vi tillsammans kan göra skillnad.

Nordiskt samarbete i EU ska inte underskattas. Våra länder ska tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet. Vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra och att vi har mycket att bidra med i det europeiska samarbetet.

Vi vet av erfarenhet att vi har ett mycket större inflytande än vad våra medborgare ibland inser, men vi är också övertygade om att vi kan stärka detta inflytande ytterligare genom det fördjupade samarbete som nu inletts.

Cecilia Wikström
Folkpartiet, Sverige
Anneli Jäätteenmäki
Centerpartiet, Finland
Morten Løkkegaard
Venstre, Danmark
UNT 27/3 2013

Wikström om de cypriotiska bankerna: Vi är europeiska medborgare och hjälpen ska vara europeisk

Efter att Cyperns parlament i veckan förkastat EU.s förslag till räddningspaket för de cypriotiska bankerna har Europaparlamentet Cecilia Wikström (FP) mötts av stor förtvivlan från sina cypriotiska kollegor.

”Det här är väl början till slutet på den cypriotiska ekonomin. Jag ser ingen rättvisa i det här och förstår spararnas förtvivlan. Nu krävs det att vi vänder på steken, enskilda medborgare ska inte drabbas på det här sättet bara för att oligariker placerat sina pengar på Cypern. Det är viktigt att räddningen kommer från EU och inte utifrån, från Ryssland. Vi är europeiska medborgare och hjälpen ska vara europeisk.”

Programledare: Linda Aziz

Intervju i SVT inför Europavalet 2014

svtforum3Intervjuad av SVTs reporter Heléne Nyman om hur vi ska få upp valdeltagandet i Europavalet nästa år.

2009 hade vi högra valdeltagande (45,5%) än föregående EU-val (37,9%) i Sverige, men naturligtvis måste det gå upp ytterligare.

Jag hoppas att faktumet att varje politisk grupp får föreslå en kandidat till EU-kommissionärsposten kommer att få upp valdeltagandet. Den mer djupare diskussionen kring det här är att säga – vad är alternativet? I många diktaturer som jag besökt kan människor nästan inte förstå att vi som äger denna fantastiska demokratiska rättighet inte utnyttjar den.

För fem år sedan trodde ingen att Ungern, efter ett val där bara 47 procent röstade, skulle inrätta ett medieråd, att hemlösa människor skulle kriminaliseras, att man förtidspensionerar domare och åklagare för att tillskansa sig makten över de rättsväsendet. Lyfter vi fram detta och säger att så här har det utvecklat sig i Ungern, efter ett val där bara 47 procent av de röstberättigare röstade, då hoppas jag att fler inser att varje medborgare har ett ansvar – lämna soffan och ta sig till vallokalen.

Afghanska tolkarna…

….borde verkligen få visum för att söka asyl i Sverge! Deras skyddsbehov är stort nu när vi drar oss ur operationen och soldaterna under året kommer att lämna landet för att återvända till den svenska tryggheten. Det moment 22 som infinner sig är cyniskt: för att kunna söka asyl i Sverige måste man ju kunna ta sig hit. Därför bör regeringen omedelbart titta på Utlänningslagen 3:6. Där står nämligen att regeringen får bemyndiga annan myndighet än Migrationsverket att bevilja visum till Sverige. Regeringen ÄR en myndighet. Alltså borde den skyndsamt bemyndiga sig själv att utfärda visum för de ca 30 afghanska tolkar som vill söka asyl här. Detta är vi skyldiga dem som sida vid sida med svenska soldater gjort enastående insatser i Afghanistan. Att gömma sig bakom myndigheter och regelverk går visserligen, men förr eller senare står det klart: regeringen kan- om den vill- skyndsamt  lösa problemet. Det andra länder, som Norge, Frankrike, Kanada, USA med flera klarat av borde vi också klara. Sämre är vi inte….och anständighet är och förblir en dygd! Läs Aftonbladet debatt i morgon där jag skriver mer om detta!

I plenum: Pay some respect! This is the arena for democracy in Europe!

27 sekunder in i klippet ser ni hur EU-skeptikerna stör omröstningen i plenum. Då får Cecilia nog och ryter till: ”I want to remind colleagues today that this is the European Parliament. It is not the arena for mud wrestling, and I find it quite remarkable that people are lauging, shouting, clapping hands… Pay some respect! This is the arena for democracy in Europe!

Tal i plenum: Stoppa våldet i Bangladesh

Wikström (FP): Stoppa våldet i Bangladesh

Den senaste tidens våldsvåg i Bangladesh efter krigsförbrytartribunalens dödsdomar får nu Europaparlamentet att reagera. Klockan 16.00 i dag, torsdag, väntas Europaparlamentet anta en resolution som Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) är initiativtagare till.

– Jag är djupt oroad över tribunalens brister i fråga om rättvisa rättegångar och en korrekt process. Det är viktigt att de som var ansvariga för folkmord och krigsförbrytelser 1971 ställs till svars, men det måste ske i en rättslig process som respekterar de åtalades grundläggande rättigheter. Det är uppenbart att de pågående rättegångarna i Bangladesh inte har varit i närheten av att leva upp till rimliga krav på rättssäkerhet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

– Jag är glad över att ha lyckats övertyga en bred majoritet av mina kollegor i Europaparlamentet  att kritisera de pågående rättegångarna. Resolutionen kräver att Bangladesh avskaffar dödsstraff och att de över 1000 personer som idag väntar på avrättningar i Bangladesh ska få sina straff omvandlade till fängelsestraff, säger Wikström.

Resolutionens innehåll i korthet:

  • Europaparlamentet fördömer urskillningslösa våldet mot vanliga medborgare.
  • Bangladesh myndigheter uppmanas att omvandla alla dödsdomar samt införa ett moratorium för avrättningar som ett första steg mot ett avskaffande av dödsstraffet.
  • Europaparlamentet uppmanar även landets politiska ledare att trappa ner de politiska spänningarna för att undvika ännu mer våld och i stället börja föra en dialog med varandra.

Kort bakgrund till domstolen och situationen i Bangladesh:

  • 1971 bröt sig Bangladesh loss från Pakistan efter ett inbördeskrig där mellan 300 000 och 3 miljoner människor dödades och uppemot 200 000 kvinnor våldtogs.
  • Bangladesh skapade 2011 en särskild domstol (International Crimes Tribunal) för att döma personer som anklagats för att ha lett och organiserat folkmord och brott mot mänskligheten under inbördeskriget. Domstolen har hittills utfärdat två dödsdomar och en dom med livstids fängelse
  • Över hundra personer har hittills omkommit i våldsamma protester i samband med domar från tribunalen.

Resolutionsförslaget som Europaparlamentet röstar om hittas här

 

För mer information, kontakta oss:

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker, (FP)

070 628 30 99, cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu

Linda Aziz, pressekreterare

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 947 682