Gästkrönika i Borås Tidning: Förolämpande när Apple bara betalar 0,005 procent i skatt

capture

Debattartikel i Borås Tidning (se även pdf)

I förra veckan krävde EU-kommissionen att Apple ska betala cirka 13 miljarder euro i undanhållen skatt till Irland.

Detta för att det amerikanska storbolaget redovisat all vinst från EU:s inre marknad enbart på Irland istället för i de länder där vinsten uppstått. 2014 hade Apple en effektiv skattesats på 0,005 procent!Apple menar att man agerat i linje med det särskilda avtal som tecknats med Irland, och att kommissionens beslut därför saknar laglig grund. De anser att beslutet påverkar förutsägbarheten för stora företag på den europeiska marknaden, vilket i slutändan kommer avskräcka stora bolag från att investera i EU. Detta hotar förstås både europeisk konkurrenskraft och europeiska arbetstillfällen.Näringslivet måste ha goda förutsättningar för att växa och verka. Bland dessa förutsättningar är förutsägbarhet och överskådlighet högt rankade för att attrahera investeringar och stora företag till Europa. Utländska bolag skapar naturligtvis tillväxt och arbeten, men lika viktigt för en väl fungerande marknad är att företagande sker på lika villkor. läs mer…

Nyhetsbrev #34: Apple och burkini

CaptureDet är skönt att vara tillbaka i Europaparlamentet efter en avkopplande sommar. Jag ser framförallt fram emot att fortsätta arbetet med att reformera EU:s asyllagstiftning. Men hösten bjuder på många utmaningar för EU inom många olika områden.

Redan första veckan kom information att kommissionär Margarethe Vestager dömer ut skatteuppgörelsen mellan Apple och irländska staten. Uppgörelsen har inneburit att Apple under en följd av år redovisat alla sina vinster från EU enbart på Irland och därmed endast betalat 0.005 procent i effektiv bolagsskatt under 2014. Nu kommer Irland att tvingas driva in 13 miljarder euro från Apple.
läs mer…

Gästkrönika i Nerikes Allehanda: Staten och kapitalet sitter inte i samma båt

FB9Gästkrönika i Nerikes Allehanda (se även pdf):

Det är hög tid för EU att en gång för alla sätta stopp för multinationella bolags aggressiva skatteplanering. Vi måste också se till att otillåtna statsstöd till enskilda företag upphör. Därför fortsätter jag nu det viktiga arbetet med att vinster inom EU ska beskattas i de länder där de genereras genom så kallad country-by-country reporting.

Förra veckan dömde kommissionären Margarethe Vestager ut den skatteuppgörelse som det amerikanska teknikbolaget Apple och den irländska staten har haft under en följd av år. Den innebar bland annat att Apple redovisade alla vinster från EU enbart på Irland, med resultatet att bolaget bara betalade 0,005 procent i effektiv bolagsskatt under 2014. Irland tvingas nu driva in 13 miljarder euro från Apple. läs mer…