SVT Forum: Hur påverkar det franska valet EU?

Se mig debattera om det franska valet med Peter Lundgren från SD i SVT Forum.

Igår sändes den stora TV-debatten mellan Macron och Le Pen. Skillnaden kunde inte vara tydligare.

Liksom Macron och Le Pen representerar jag och Lundgren två totalt motsatta sidor i synen på EU:s framtid. Mot nationalismen står liberalismen, mot protektionism står samarbete.Med Macron som fransk President kan EU få det liberala ledarskap vi behöver och en förnyelse av det europeiska projektet.