Sverige behöver Europa

cecilia EU

Idag är det viktigare än någonsin att slå fast att EU inte bara är en marknadsplats, utan en union som förenar människor och länder för att säkra fred och frihet på vår kontinent.

Den ekonomiska krisen har fört med sig att framtidstro och hopp hos medborgarna på sina håll givit ge vika för misstro och uppgivenhet. I tider när nationalism, främlingsfientlighet och protektionism griper omkring sig i många europeiska länder inser jag som liberal att vi bara kan bygga ett tryggt, öppet och framgångsrikt Europa genom ökad integration och fördjupat samarbete.

EU behövs för att tackla gemensamma utmaningar, som klimatförändringen, den organiserade brottsligheten och konkurrenskraften för våra företag. Vi måste också säkerställa ett rättvist bemötande av asylsökande i hela EU.

Europa är en kontinent med stora resurser, välutbildade medborgare, skaparkraft och kulturell mångfald. Tillsammans kan vi möta morgondagens utmaningar. Var för sig kommer även de största och starkaste länderna på vår kontinent att förlora inflytande i en allt mer globaliserad värld.

Demokrati, yttrandefrihet, pressfrihet och rätten att få leva sitt liv utan att utsättas för diskriminering på grund av sexuell läggning, funktionshinder eller etnisk bakgrund utgör de grundläggande värden som EU vilar på.

Jag tror på individers och inte på staters rättigheter. Därför måste EU, särskilt i svåra tider, vara ett kraftfullt värn i länder där regeringar utmanar medborgarnas rättigheter. EU agerade med kraft och försvarade de ungerska medborgarna när Ungerns regering kriminaliserade hemlösa, införde ett censurerande medieråd och begick övergrepp på rättsstaten.

EU har också tagit krafttag mot den bristande pressfriheten i Italien och agerat mot Litauens lagar som kriminaliserar information om homosexualitet. När demokratiska principer och medborgarnas rättigheter kränks kommer jag aldrig att stillatigande titta på, utan oupphörligt fortsätta att kritisera övergreppen. Jag kommer alltid att försvara och värna de värden och värderingar som måste utgöra själva fundamentet för EU. På denna plattform bygger vi allt annat samarbete, men grunden måste vara stabil.

Tillsammans är vi starka!

signatur-bloggen