Migration

3466724100_ff45d423d0_o

I Europa idag har vi blivit bortskämda och tror att alla vill komma till Europa och arbeta om de får chansen.

Men det är dags att ta en titt på verkligheten. Europa må ha varit en attraktiv arbetsmarknad för människor världen runt, men det har förändrats. Kina och Indien är till exempel bättre på att attrahera välutbildad arbetskraft medan vi Europa skrämmer bort människor med komplicerad byråkrati och en ökad skepticism gentemot invandrare. EU har idag världens äldsta befolkning. Idag går det fyra arbetande personer per pensionär, till år 2060 beräknas den siffran halveras till två arbetande personer per pensionär. Det är inte hållbart om vi vill upprätthålla vår välfärdsnivå och därför är EU i allra högsta grad beroende av arbetskraft utifrån.

Lagstiftning om migration

Blåkortsdirektivet antogs 2009 och introducerades först och främst för att attrahera välutbildad arbetskraft utifrån EU för att fylla hålen på den europeiska arbetsmarknaden. Det innebär förenklade processer och ger även ekonomiska och sociala rättigheter.

Människor utifrån EU som lagligen bor och arbetar på EU-territorium ska ha samma rättigheter som EU-medborgare vad gäller arbetsförhållanden, social trygghet och tillgång till offentliga tjänster. Detta direktiv är en viktig del för att förenkla administrativa regler genom att möjliggöra för utomeuropeiska arbetare att få arbets- och uppehållstillstånd genom ett enda förfarande.

Direktivet om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta i ett medlemsland och en gemensam uppsättning rättigheter antogs 2011. Direktivet reducerar onödig byråkrati för den ansökande och gör det möjligt att få arbetstillstånd och uppehållstillstånd i ett och samma ansökningsförfarande, vilket underlättar för både arbetstagare och arbetsgivare.

Säsongsarbetardirektivet  fastställer bättre arbetsförhållanden och sociala rättigheter för säsongsarbetare inom jordbruk och turism. Rättigheterna innehåller bestämmelser om minimilön och boende och syftar till att bekämpa att människor utnyttjas på arbetsmarknaden samt att temporära vistelser blir permanenta. Direktivet antogs i februari 2014 och ska införlivas i alla medlemsländers lagstiftning senast 2016. Kommissionen uppskattar att cirka 100 000 människor utifrån EU kommer till EU varje år för att utföra säsongsarbete.

Direktivet om företagsinterna överföringar av personal  fastställer regler för att förenkla företagsintern överflyttning av personal för utbildade arbetare från icke EU-länder. Det gemensamma regelverket ska göra det enklare för företag utanför EU att skicka nyckelpersoner till sina kontor i EU-länder samt att flytta mellan EU-länder.  Direktivet antogs i april 2014 och ska införlivas i alla medlemsländer lagstiftning senast 2016. Enligt siffror från kommissionen finns det i EU idag cirka 16 500 icke EU-medborgare som berörs av direktivet, de utgör cirka 4% av temporära arbetskraftsinvandrare.