Attrahera studenter och forskare till EU

DSC09539

Cecilia Wikström är Europaparlamentets rapportör för kommissionen förslag från mars 2013 om regler för studenter och forskare från tredje länder som kommer till EU för att studera och arbeta. Lagstiftningen väntas kunna antas hösten 2015.

Målet är att göra EU till ett världscenter för studier och forskning. Förebilden är förstås USA, som år efter år vinner fler Nobelpris än något annat land och vars universitet är i särklass högst rankade i världen. Enligt Shanghaiindex för 2015 (The Academic Ranking of World Universities) är åtta av de tio främsta universiteten i världen amerikanska. Ett svenskt universitet hittar vi först på plats 48, där Karolinska Institutet lyckats slå sig in.

Genom att göra EU attraktivt för duktiga, ambitiösa och högutbildade människor kommer vi inte bara att vinna fler Nobelpris, vi kommer också att kunna stärka vår välfärd. För trots den ekonomiska nedgången och de höga arbetslöshetsnivåerna, så är det fortfarande svårt för många medlemsländer att hitta kompetent arbetskraft. Och med den stora demografiska utmaningen som Europas länder i dag står inför, där vi blir allt färre människor i arbetsför ålder i förhållande till det växande antalet gamla, så blir det omöjligt att bibehålla dagens välfärdsnivåer om utvecklingen fortsätter så här.

Cecilia Wikström verkar för att de harmoniserade reglerna bland annat bör ge studenterna ökad tillgång till arbetsmarknaden, så att studenter har rätt att arbeta minst 20 timmar per vecka, jämfört med Sveriges tio timmar i dag. Medlemsländerna bör också låta studenterna att röra sig mellan medlemsländerna under tiden de bor här, utan att söka visum. Bestämmelserna för forskares familjemedlemmar bör gälla även för studenternas. Studenter kan vara äldre när de avslutar sina högre studier och det är inte osannolikt att de har bildat familj.

Genom att ge bättre levnads- och arbetstillstånd för de studenter och forskare från länder utanför EU som vill komma hit, eller redan verkar här, bidrar vi till att stärka EU:s internationella konkurrenskraft i den globala akademiska världen. Klarar vi av att locka hit dem och förmår dem att stanna efter avslutad utbildning eller forskning, så kommer de att bidra till att skapa jobb och ekonomisk tillväxt tillsammans med våra europeiska universitet och företag.