Människohandel

traffickingMänniskohandel – vår tids slaveri.

Efter slaveriets formella upphörande i mitten av 1800-talet fortsätter ännu i dag trafficking att vara ett enormt internationellt problem. Människor säljs som varor över disk och den humana katastrofen för dessa offer är ett faktum.

Nu är det hög tid att bilda opinion för att en gång för alla sätta punkt för människohandel. Med hot, våld och andra påtryckningar tvingas tusentals människor, till största delen kvinnor, prostituera sig runt om i Europa. Men trafficking gäller inte bara sexhandel utan även tvångsarbete, tiggeri och andra förnedrande tvångshandlingar. Siffror från EU-kommissionen visar att minst 23 600 personer föll offer för slavhandlarna i EU mellan 2008 och 2010 och att antal offer fortsätter att stiga, samtidigt som antalet fällande domar mot människohandlare minskar.

Trafficking är om något vår tids slaveri och en skamfläck för oss alla. Sorgligt nog kommer det att pågå så länge kvinnor ses som objekt som man kan handla med och tjäna pengar på. Det borde förpassas till historiens mörka skrymslen.

Arbetet mot trafficking är en av de allra viktigaste frågorna att lösa och där EU har en viktig roll att spela. Vi måste jobba gränsöverskridande med att förebygga, skydda offren och åtala människohandlarna.

I april 2011 antog Europaparlamentet och ministerrådet en enhetlig lagstiftning om trafficking som definierar brottet på samma sätt i hela Europa, där straffsatserna harmoniseras och där varje medlemsland är skyldigt att bistå offren med juridiskt, medicinskt och psykologiskt stöd. Sverige var först med att införa direktivet i sin nationella lagstiftning.

Men direktivet räcker inte för att komma till rätta med människohandeln, därför presenterade EU-kommissionen i juni 2012 en gemensam europeisk strategi med fem prioriteringar för att bekämpa denna moderna form av slaveri.

De fem prioriteringarna är:

1. Stärkt identifiering, skydd och stödd till offer, särskilt barn.

2. Intensifierat arbete för att förebygga människohandel

3. Öka antalet åtal av människohandlare

4. Förbättra samordning, samarbete och samstämmigheten inom EU, med internationella organisationer och med tredje land.

5. Öka kunskapen och effektivt svara på nya trender i människohandel.

Människan är ingen handelsvara, därför måste vi göra allt i vår makt för att stoppa sexslaveriet.