Jämställdhet

Plenary Session week 24 2013 - Joint debate - Financial statements

Som Europaparlamentariker tar Cecilia Wikström dagligen strid för att stärka kvinnors rättigheter i Europa.

Människohandel

Trafficking är vår tids slaveri och en skamfläck för oss alla. Minst 23 600 personer föll offer för slavhandlare i EU mellan åren 2008 och 2010, och antalet offer fortsätter att stiga, samtidigt som antalet fällande domar mot människohandlarna minskar. Som ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter deltog Cecilia Wikström i arbetet med att utforma traffickingdirektivet, en enhetlig lagstiftning om människohandel som definierar brottet på samma sätt i hela Europa, där straffsatserna harmoniseras och där varje medlemsland är skyldigt att bistå offren med juridiskt, medicinskt och psykologiskt stöd.

Cecilia har även skrivit debattartiklar om människohandel.

Besöksförbud i hela EU

Personer som lever under hot med besöksförbud mot exempelvis tidigare makar har fram tills nu inte haft några enkla möjligheter att få dessa besöksförbud erkända i andra medlemsländer. Som ledamot i det rättsliga utskottet var Cecilia Wikström med och utformade lagförslaget, som innebär att förföljda personer, som ofta är kvinnor, nu får skydd i hela EU, det vill säga att ett besöksförbud som utfärdats i ett land ska gälla i hela EU. Det innebär att de berörda personerna nu fullt ut kan åtnjuta den fria rörligheten som är alla EU-medborgares grundläggande rättighet.

Jämställda bolagstyrelser

Just nu företräder Cecilia Wikström den liberala gruppen i arbetet med en ny lagstiftning kring kvotering för att uppnå jämställda bolagstyrelser. Cecilia Wikströms inställning är att hon är helt för att bolagen måste förklara sin brist på jämställdhet, men hon är inte beredd att verka för kvotering utan vill snarare se att en obligatorisk redovisning i skrift av bolaget med en förklaring till varför styrelserna är så ojämställda.

Barnpornografi

Bekämpning av barnpornografi och sexuella övergrepp på barn på internet. Som ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter medverkade Cecilia Wikström till att utforma en ny lagstiftning mot barnpornografi, där hon bland annat lyckades införa begreppet ”barnsexturism” i ett direktiv som gör medlemsländer ansvariga att åtala de medborgare som begått övergrepp mot barn utomlands. Samtidigt introducerades ”grooming”, vilket innebär att någon tar kontakt med barn på nätet för att längre fram begå övergrepp, som ett allvarligt brott i hela EU.

Belysning av kvinnors rättigheter genom kultur

Statistiskt sett har varannan kvinna i Europa någon gång blivit misshandlad, våldtagen eller sexuellt utnyttjad, ofta av en man i hennes närhet. Genom att spela upp pjäsen Vaginamonologerna av Eve Ensler i Europaparlamentet, krävde Cecilia Wikström och hennes åtta kollegor alla människors rätt till trygghet och säkerhet i hela EU.

Cecilia Wikström tog även föreställningen Seven till Bryssel, som sattes upp i samarbete med svenska Riksteatern för att belysa sju kvinnliga människorättsaktivisters livsöden från olika delar av världen. Cecilia Wikström spelade Mu Sochua, som nominerats till Nobels fredspris för sin kamp mot sexhandeln i Kambodja.

Cecilia Wikström deltog även i manifestationen One Billion Rising, en flashmobdans i Europaparlamentet för få slut på våld mot kvinnor, och för rättvisa och jämställdhet.

Cecilia Wikström har även ställt ett antal parlamentariska frågor kring jämställdhet och kvinnors rättigheter till EU-kommissionen, bland andrat:

Överensstämmer Irlands abortförbud, som ledde till att en 31-årig kvinna dog i blodförgiftning 2012, med EU:s stadga om de grundläggande medborgerligarättigheterna?

Överensstämmer Rumäniens civillag, som trädde i kraft den 1 oktober 2011, där det bland annat slås fast att samkönade äktenskap är förbjudna och att olika former av samboförhållanden inte kan likställas med äktenskap, med EU:s stadga om de grundläggande medborgerliga rättigheterna?

Utgör Litauens lagändring från 2010 ett brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen?

Stödjer EU-kommmissionen tanken om att införa en EU-färdplan för hbt-personers rättigheter och mot homofobi med tidsfrister för de planerade åtgärderna för att garantera att hbt-personers rättigheter respekteras, skyddas och främjas inom EU och i resten av världen?

Cecilia Wikström har även uppmanat EU-kommissionen att offentliggöra den statistik kring övergrepp på barn, som de tagit fram.