Besöksförbud i hela EU

nyheter

Personer som lever under hot med besöksförbud mot exempelvis tidigare makar har fram tills nu inte haft några enkla möjligheter att få dessa besöksförbud erkända i andra medlemsländer. Men med stor majoritet röstade Europaparlamentet den 22 maj 2013 igenom ett lagförslag som innebär att besöksförbudet kan erkännas även av andra länders myndigheter så att förföljda personer får skydd i hela EU.

Cecilia Wikström arbetade med utformningen av lagförslaget i det rättsliga utskottet.

EU har ett ansvar för att underlätta livet för sina medborgare, därför måste myndigheter samarbeta i medborgarnas intresse. Det glädjer henne därför att förföljda personer, som ofta är kvinnor, nu får skydd i hela EU och fullt ut kan åtnjuta den fria rörligheten som är alla EU-medborgares grundläggande rättighet.

Reglerna omfattar alla sorters hot mot en persons fysiska eller psykiska integritet, till exempel hot mot en persons frihet, säkerhet eller sexuella integritet. Reglerna trädde i kraft den 11 januari 2015.