Handelshinder

Även om vi har kommit långt med det europeiska projektet och raserat tullar mellan medlemsländerna, finns det fortfarande en rad tekniska handelshinder kvar. Det beror på att lagstiftningen på vissa områden fortfarande skiljer sig åt mellan länder. Det kan exempelvis röra sig om skillnader i produktstandard, avtalsrätt, patenträtt och upphovsrätt.

Svenska företag – framförallt små och medelstora – som vill expandera sin verksamhet till Europa, måste idag förhålla sig till dessa skillnader. Det är kostsamt, krångligt, och enligt mig helt onödigt. Därför arbetar jag som suppleant i utskottet för rättsliga frågor med att harmonisera dessa regelverk och på så vis förenkla för miljontals entreprenörer att verka utanför sitt eget lands gränser.