Globaliseringen – Sverige, EU och världen

Sverige, EU och världen

Världen vi lever i blir allt mindre. Människor, pengar och varor rör sig snabbare och mer än någonsin över vår planet. Den tekniska utveckling som möjliggjort detta måste välkomnas med öppna armar. Globaliseringen har lyft miljontals människor ur fattigdom. Men vi vet också att det finns de i vår närhet som ser globaliseringen som sin fiende. Vi måste utforma politik på hemmaplan som gör det lättare för dessa människor att hitta nytt arbete inom vår del av den globala värdekedjan – det vinner både Sverige och världen på.

Grunden för min ekonomiska politik ligger i en tro på människan och hennes förmåga att hitta lösningar på våra problem. De europeiska entreprenörerna är de som säkrar våra pensioner och våra barns arbetstillfällen. Mitt EU ska inte ägna sig åt att hålla gamla olönsamma storbolag under armarna, utan se till att entreprenörer och småföretagare har möjlighet att växa och komma med innovationer. Det gör vi genom att riva ner handelshinder i form av spretig lagstiftning inom EU, men också genom att öppna för mer handel med länder utanför EU.

Målet med min ekonomiska politik är det fria företagandet och det fria utbytet av varor och tjänster mellan länder. I en sådan miljö tillåts entreprenörer växa, vilket leder till fler innovationer, ökad produktivitet, lägre konsumentpriser och fler arbetstillfällen.