Den inre marknaden

internal market1-2bw

Europas inre marknad är världens största frihandelszon med över en halv miljard medborgare. Varje dag rör sig människor, varor, kapital och tjänster mellan våra medlemsländer vilket ger ett kraftigt bidrag till vår ekonomi.

För svenska företag innebär det möjligheten att enkelt nå ut inte bara till de 9.5 miljoner människor som bor i Sverige utan till en hemmamarknad med 500 miljoner potentiella kunder.

För oss medborgare innebär det att vi får tillgång till fler och bättre varor och tjänster, till bättre priser. Enligt beräkningar från EU-kommissionen har den inre marknaden skapat nästan 2.8 miljoner nya jobb och höjt Europas BNP med 2.13 procent under de 20 år som den funnits.

Grunden för den inre marknaden är att vi valt att slopa tullar och gränskontroller mellan EUs medlemsländer och nu låter varor och människor röra sig lika enkelt mellan Örebro och Hamburg som mellan Malmö och Göteborg. Trots de stora framgångarna som den inre marknaden medfört finns ännu många nationella regler som skapar onödiga hinder och problem för handeln mellan EU:s medlemsländer. Genom att ta bort dessa hinder, inte minst för tjänsteföretag och digitala tjänster, skulle vi ytterligare kunna dubbla mervärdet av den inre marknaden.

Eftersom det är svårt, särskilt för små och medelstora företag, att känna till regler och lagar i andra medlemsländer är det viktigt att fortsätta arbetet med att förenkla och göra dessa regler så lika som möjligt där det går.

Trots att den digitala ekonomin skapat många innovativa tjänster på internet som ger nya möjligheter till handel mellan våra länder så har inte lagstiftning och regelverk hängt med. Allt för ofta är det för krångligt eller osäkert att köpa eller sälja varor och tjänster i andra medlemsländer. Det arbetar jag och Liberalerna för att förändra. Här kan du läsa lite mer om det arbetet.

signatur-bloggen