Transparens

DSC07883

1. Öppenhet – möten och samtal

 Som ledamot i Europaparlamentet har man ständig kontakt med personer som vill berätta om hur de lagförslag som vi arbetar med påverkar deras arbete inom olika slags verksamheter. Det rör sig både om lobbyister som arbetar för specifika företag men också organisationer, forskare, specialister, experter och intresserade medborgare. Cecilia Wikström och hennes medarbetare träffar regelbundet lobbyister från såväl människorättsorganisationer som företag och de allra flesta arbetar mycket seriöst. Möten sker både i Bryssel, i Sverige och runt om i Europa och det kan handla om allt från deltagande i konferenser, seminarier eller enskilda samtal och överläggningar.

Det är positivt att människor intresserar sig för den politiska processen och arbetet i Europaparlamentet. Detta bidrag är ofta viktigt, men självklart gäller det att vara medveten om att de flesta som kommer till en ledamot med information har ett intresse att försvara sin verksamhet eller att verka för att en viss ståndpunkt förs fram, men det är för oss politiskt valda företrädare viktigt att få veta hur lagstiftningen kan påverka det samhälle vi lever i. Politiker företräder naturligtvis först och främst allmänintresset och inte enskilda intressen. I slutändan är det därför alltid mitt eget ansvar att pröva och värdera argumenten och att väga motstridiga ståndpunkter mot varandra.

Cecilia Wikström tycker att det är viktigt att träffa och tala med personer från olika grupper som företräder olika intressen för att få en bredd av synpunkter och insikter. Detta underlättar och hjälper henne att göra rimliga avvägningar i komplicerade frågor.

1.1 Så jobbar vi – register över besökare

För Cecilia Wikström är det självklart att vara öppen mot medborgare och väljare med vilka hon träffar. Därför har hon har bestämt sig för att på eget initiativ upprätta ett offentligt register med de lobbyistmöten som hon och hennes medarbetare har. Detta register uppdateras fortlöpande och den som vill ha den senaste versionen är välkommen att kontakta kansliet. 

 1.2 Offentliga register

 EU:s institutioner har även ett transparensregister där det är möjligt att söka efter information om de organisationer och företag som ägnar sig åt lobbying i Bryssel. Här hittar du mer information om registret. 

 1.3 Förtroendeuppdrag för ökad insyn och öppenhet

Cecilia Wikström är den liberala gruppens representant i parlamentets rådgivande kommitté för ledamöternas uppförandekod. Denna kommitté, med ett något klumpigt namn, kan man säga är parlamentets etikkommitté. CeciliaWikström är ordförande för kommittén under perioden mars – september 2013. Mer information om uppförandekoden och arbetet i kommittén hittar du på Europaparlamentets hemsida. 

 1.4 Övrig information

Ledamöter av Europaparlamentet måste lämna in en förteckning över sina ekonomiska intressen. Här hittar du Cecilias deklaration.

 Om du är intresserad av att boka ett möte med Cecilia eller någon i staben går det utmärkt att mejla oss.