Förtroendeuppdrag

European Parliament

European Parliament

Sedan 2009 är Cecilia EU-parlamentariker för Folkpartiet liberalerna.

I Europaparlamentet är Cecilia sedan juni 2014 ordförande i Petitionsutskottet. Hon är även ledamot och gruppledare i utskottet för mänskliga fri- och rättigheter (LIBE) samt suppleant i det rättsliga utskottet (JURI).

Mellan 2012 och 2014 satt Cecilia i Europaparlamentets rådgivande etikkommitté, en grupp om fem ledande parlamentariker som fungerar som rådgivare för övriga kollegor i etiska frågor.

Våren 2013 blev Cecilia utsedd att representera den liberala gruppen i den förhandlingsdelegation som kommer att förhandla fram ett nytt avtal mellan Europaparlamentet och övriga institutioner om hur parlamentet ska få tillgång till hemligstämplade dokument kopplade till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.