Årets första videodagbok: ”EU måste sätta tryck på vad som sker i Ungern”

I årets första program diskuterar Cecilia Wikström, Europaparlamentariker för Folkpartiet, betydelsen av att Raoul Wallenberg både får en egen minnesdag i Sverige och ett av Europaparlamentets sammanträdesrum uppkallat efter sig. Samtidigt växer sig intoleransen allt starkare runt om i Europa och längst går Ungern.

”Det är ohyggligt plågsamt för mig att se att det fortfarande i det land där Wallenberg verkade, är legio med förfärande uttalanden om romer, judar, homosexuella, HBTQ-grupper osv. Det får inte hända. Varje människa har lika rättigheter och de rättigheterna måste vi säkerställa. I Raoul Wallenbergs anda måste vi reagera, det kommer att vara min ledstjärna i år”.