Cecilia

Nytt från Youtube

Loading...

Migration och asyl

Medborgerliga fri- och rättigheter

Den inre marknaden

Wikström (FP) kommenterar dagens PNR-omröstning: Europaparlamentet har lyckats förena säkerhet och integritet!

CW Eubakgrund4Cecilia Wikström (FP) välkomnar att utskottet på onsdagseftermiddagen röstade för PNR-direktivet om användning av passageraruppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Wikström, gruppledare för den liberala gruppen i Europaparlamentet i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, kommenterar:

– Det är glädjande att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter antagit en text som lyckas förena medborgarnas säkerhet och integritet. Nu hoppas jag att också Ministerrådet ska hitta just denna balans! läs mer…

Wikström (FP): Första spadtaget för Ungerns mur mot Serbien – Förfärande bevis på maktfullkomlighet och intolerans

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet
Den 4 meter höga och 175 km långa muren mellan Ungern och Serbien började byggas på måndagen i syfte att hindra asylsökande från att ta sig in till Ungern. Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) kommenterar:
– Aldrig tidigare har det funnits så många som 60 miljoner människor på flykt, undan krig och förföljelse. I en sådan situation borde EU tillsammans svara upp mot det stora humanitära behov som föreligger. Igår såg vi ett förfärligt bevis på motsatsen, då första spadtagen togs för att bygga den fyra meter höga och 175 km långa muren mellan Ungern och Serbien som regeringen Orbán tidigare fattat beslut om.

läs mer…

I veckans youtube-program: Greklands tuffaste period kommer under implementeringen

I det sista youtube-programmet innan sommaruppehållet kommenterar Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) dagens uppgörelse kring Grekland och de reformer som landet måste genomgå för att få de 80 miljarder eurosarna i nödlån.

– Överenskommelsen är stor på så sätt att parterna har lyckats komma överens, men vi vet ännu inte vad som kommer att hända med Grekland. Det här beslutet är ännu tuffare än det som grekerna sa nej till i folkomröstningen förra veckan.

– Det är viktigt att parterna lyckades enas och att det inte blev en Grexit. Nu visar vi att Europa håller ihop och det är viktigt att Eurozonen förblir intakt.

Programledare: Linda Aziz

Nyhetsbrev #13: Tsipras, TTIP och aktieägare

16681542274_04113a79f2_oDags för Tsipras att sluta lova grekerna det omöjliga!
Den grekiske premiärministern Alexis Tsipras deltog på onsdagen, efter liberalernas krav, i en debatt i Europaparlamentet i Strasbourg. Där fick han förklara folkomröstningen och sin plan för att leda sitt land ur den svåra situation de befinner sig i.

Jag vill att eurozonens ledare och Grekland sansar sig och kommer tillbaka till förhandlingsbordet. De måste enas om ett nytt reformpaket som till skillnad från det gamla, som slog direkt mot den grekiska befolkningen genom snabba vinster som skattehöjningar och sänkta pensioner, kommer tilrätta med den klientistiska strukturen som genomsyrar det grekiska samhället och bantar ner den statliga sektorn. reformprogrammet måste bygga upp ett fungerande skatteindrivningssystem, bekämpa den förankrade korruptionen och radikalt minska kostnaderna samt upprätta ett strukturellt och realistiskt skuldavbetalningsprogram.

Det är dags för landets premiärminister Tsipras att sluta lova grekerna det omöjliga och visa om han är en ledare som är villig att kompromissa och som erbjuder realistiska, hållbara och seriösa lösningar eller om han är en falsk profet som håller populistiska tal utan att kunna leverera något till medborgarna! läs mer…

Wikström (FP): Direktiv om aktieägares rättigheter antaget i plenum – skapar regelförenklingar och bättre förutsättningar för jobb och tillväxt

10372989_10152300258750876_4365370626218005896_oPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker CeciliaWikström (FP) välkomnar att Europaparlamentet på onsdagen med stor majoritet antog direktivet om aktieägares rättigheter:

– Det har varit långa och hårda förhandlingar mellan parlamentets politiska grupper om detta direktiv. Medan socialdemokrater, gröna och extremvänstern ville använda direktivet för att driva igenom långtgående regleringar av bland annat bolagsledningars löner har vi liberaler kämpat för ett minimalistiskt direktiv som fokuserar på att lösa vissa gränsöverskridande problem och därmed skapa bättre förutsättningar för jobb och tillväxt på vår kontinent. läs mer…

Läs mer i arkivet

Wikström (FP) kommenterar dagens PNR-omröstning: Europaparlamentet har lyckats förena säkerhet och integritet!

CW Eubakgrund4Cecilia Wikström (FP) välkomnar att utskottet på onsdagseftermiddagen röstade för PNR-direktivet om användning av passageraruppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Wikström, gruppledare för den liberala gruppen i Europaparlamentet i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, kommenterar:

– Det är glädjande att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter antagit en text som lyckas förena medborgarnas säkerhet och integritet. Nu hoppas jag att också Ministerrådet ska hitta just denna balans! läs mer…

Wikström (FP): Första spadtaget för Ungerns mur mot Serbien – Förfärande bevis på maktfullkomlighet och intolerans

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet
Den 4 meter höga och 175 km långa muren mellan Ungern och Serbien började byggas på måndagen i syfte att hindra asylsökande från att ta sig in till Ungern. Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) kommenterar:
– Aldrig tidigare har det funnits så många som 60 miljoner människor på flykt, undan krig och förföljelse. I en sådan situation borde EU tillsammans svara upp mot det stora humanitära behov som föreligger. Igår såg vi ett förfärligt bevis på motsatsen, då första spadtagen togs för att bygga den fyra meter höga och 175 km långa muren mellan Ungern och Serbien som regeringen Orbán tidigare fattat beslut om.

läs mer…

Wikström (FP): Direktiv om aktieägares rättigheter antaget i plenum – skapar regelförenklingar och bättre förutsättningar för jobb och tillväxt

10372989_10152300258750876_4365370626218005896_oPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker CeciliaWikström (FP) välkomnar att Europaparlamentet på onsdagen med stor majoritet antog direktivet om aktieägares rättigheter:

– Det har varit långa och hårda förhandlingar mellan parlamentets politiska grupper om detta direktiv. Medan socialdemokrater, gröna och extremvänstern ville använda direktivet för att driva igenom långtgående regleringar av bland annat bolagsledningars löner har vi liberaler kämpat för ett minimalistiskt direktiv som fokuserar på att lösa vissa gränsöverskridande problem och därmed skapa bättre förutsättningar för jobb och tillväxt på vår kontinent. läs mer…

Wikström (FP) inför EU-toppmötet ikväll om Grekland: Förläng förhandlingsperioden för att nå en hållbar lösning

CW Eubakgrund4Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Inför det extrainsatta EU-toppmötet ikväll uppmanar Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) både Eurozonens ledare och Grekland att sansa sig och komma tillbaka till förhandlingsbordet.

– Det nya reformpaketet får inte, som det gamla, slå direkt mot den grekiska befolkningen genom snabba vinster som skattehöjningar och sänkta pensioner. Istället måste det komma till rätta med den klientistiska stukturen som genomsyrar det grekiska samhället och banta ner den statliga sektorn. läs mer…

Wikström (FP): Ge Grekland och Eurozonens ledare tre månader till

CW Eubakgrund4Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) kommenterar situationen i Grekland:

– Jag tycker att det politiska läget är alltför sårbart för att inte utöka tidsfristen för Grekland. Parterna, alltså Grekland och Eurozonens ledare, behöver mer tid och jag föreslår tre månader till för att de ska kunna enas om en för alla parter hållbar lösning.

– Att genomföra en folkomröstning på söndag, där allt är oklart, är mycket negativt och kan bara leda till att alla parter förlorar. Grekerna tror att de röstar om fortsatt medlemskap i Eurosamarbetet, Tsipras säger att det är det sist föreslagna budet från förhandlarna som man folkomröstar om, inte det fortsatta monetära samarbetet, medan motparterna menar att Grekland ensidigt avbrutit förhandlingarna och det därför inte finns något bud för grekerna att ta ställning till

– Regeringen Tsipras bedriver en stark nej-kampanj och någon Ja-sida verkar inte ha organiserats. Jag bävar för att slutresultatet blir att Grekland knuffas ut ur eurozonen. Det är inte rätt väg att gå, säger Wikström. läs mer…

Läs mer i arkivet

Debattartikel i Aftonbladet: Sluta lova grekerna det omöjliga, Tsipras

Cecilia Wikström (FP): EU måste utöka tidsfristen – och Grekland måste kompromissa

Det grekiska folket har sagt sitt. Över 60 procent av de som i söndags deltog i den hastigt utlysta folkomröstningen röstade nej till långivarnas bud. Greklands nej har redan skapat börsfall och en osäkerhet som i värsta fall kan leda till en oönskad Grexit, ett grekiskt utträde ur det monetära euro-samarbetet.

Samtidigt avgår den grekiske finansministern efter att ha gjort bort sig vid förhandlingsbordet och därmed mist euroledarnas förtroende och det humanitära läget i Grekland blir allt allvarligare.

läs mer…

Debattartikel i UNT: Ge tid för reformer!

CaptureDebattartikel publicerad i UNT. (För pdf klicka här)

Det är dags för Greklands finansminister Yanis Varoufakis och Eurozonens politiska ledare att sansa sig. Ett eventuellt Grexit-scenario, där Grekland lämnar Eurozonen, som i dagsläget ser ut att bli slutet på flera års tråkiga utveckling, kommer att leda till att alla parter i slutändan står som förlorare. Den grekiska ekonomin kommer att kollapsa totalt och långivarna kommer att se sina pengar gå upp i rök. Bland långivarna finns bland andra Tyskland, som har lånat ut cirka 80 miljarder euro (drygt 700 miljarder kronor), vilket är en fjärdedel av landets budget för 2016. Dessutom kommer omvärlden att betrakta Grexit som ett enormt misslyckande för det monitära samarbetet euron, som i dag omfattar 19 länder i EU. läs mer…

Debattartikel: EU bör säga nej till Camerons krav

Debattartikel publicerad i bla Eskilstunakuriren. (för pdf klicka här)

Före utgången av 2017 ska Storbritannien folkomrösta kring framtiden för det brittiska medlemskapet i EU, i enlighet med det löfte som premiärminister David Cameron utfäste inför det brittiska parlamentsvalet.

Det Cameron inte tänkte på när han gjorde utfästelsen är att två år i det politiska livet är en mycket lång tid, under vilken det hinner uppstå stor osäkerhet, framför allt inom näringslivet, som till stor del är beroende av EU:s inre marknad. Stora banker som Citigroup, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ja till och med brittiska HSBC, sägs just nu utreda möjligheterna att flytta sina kontor till andra europeiska andra länder, så som grannlandet Irland, Frankrike eller Tyskland, om utslaget blir att folket säger nej till ett fortsatt EU medlemskap. Osäkerheten är skadligare för ekonomin än folkomröstningen i sig. Därför bör Cameron snarast utlysa ett datum, så att ja- och nej kampanjerna kan starta och debatten ta fart.

läs mer…

NA-krönika: TTIP – Ingen överenskommelse i sikte

Krönika publicerad i Nerikes Allehanda:

Just nu förhandlas ett handelsavtal mellan EU och USA fram, ett handelsavtal där världens två starkaste ekonomier och demokratier har en möjlighet att skapa jobb och tillväxt på båda sidor av Atlanten genom minskad byråkrati och slopade tullar för varor och tjänster.   Det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, innebär också en möjlighet att sätta globala standarder för hälsa, miljö och arbetsrätt, så att de ekonomier som i dag inte respekterar mänskliga rättigheter, konsumenträtt och miljö skulle tvingas höja sina standarder.

Nästan 900 000 av våra jobb i Sverige är beroende av export till utomeuropeiska länder och mer än 120 000 av dem är beroende av vår export till USA. För Sveriges del är TTIP därför en jättemöjlighet för våra företagare, arbetsmarknad men även för våra konsumenter och för kommuner och landsting som har möjlighet att enklare köpa billigare varor från andra sidan Atlanten.

Men TTIP-förhandlingarna går långsamt. Två år efter att de inleddes finns det fortfarande ingen överenskommelse i sikte och handelskommissionär Cecilia Malmström har beskrivit möjligheterna att bli klar med förhandlingarna innan årsskiftet som fullkomligt orealistiska. Inför den tionde förhandlingsrundan i mitten på juli har vi i den liberala gruppen i Europaparlamentet tagit fram en prioriteringslista inför den tiondeförhandlingsrundan.

Våra fyra främsta prioriteringar är:

  1. Jämlika marknader, som ger EU tillgång till USA:s inre marknad med över 300 miljoner konsumenter, på samma sätt som amerikanska företag redan i dag har tillgång till vår. Det gäller bland annat möjlighet för europeiska företag att delta vid offentliga upphandlingar i USA och tillgång till deras sjöfarts- och luftsektorer.
  2. Att små- och medelstora företags intressen, som utgör 99 procent av Europas företag och därmed är ryggraden för EU:s ekonomi, prioriteras högt. De bör få tillgång till en gratis internetbaserad helpdesk där de lätt kan få information om de nya möjligheter och regler som TTIP medför. Dessutom tas tullavgifter bort och avregleringar görs, så att det blir billigare, enklare och mindre byråkratiskt för de små- och medelstora företagen att verka på båda marknaderna.
  3. Skydd av europeiska standarder, så att de normer och värderingar vi värnar i unionen inte offras till förmån för frihandel eller sänks genom TTIP. Inga produkter som inte håller EU:s höga krav kommer heller i framtiden att godkännas på den europeiska marknaden. Självklart ska vi inte heller i framtiden hitta hormonbehandlat nötkött eller klorblekt kyckling i våra europeiska matdiskar framöver heller.
  4. En ny, demokratiskt och modern investeringsskyddsmekanism som minskar risken för expropriering och diskriminering av europeiska företag som investerar i USA.

TTIP handlar inte om att försvaga våra demokratier utan om att öppna upp marknader genom internationellt samarbetet. Utformas TTIP på rätt sätt kommer vi att få fram ett handelsavtal som skapar tillväxt och sysselsättning och som kommer EU:s och USA:s medborgare och konsumenter till godo.

 

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

Slutreplik på SVTOpinion: ”EU-resolutionen en seger för oss människorättskämpar”

Capture”Till skillnad från våra konservativa parlamentariker i Europaparlamentet så har vi i den liberala gruppen visat att vi vidtar kraftfulla åtgärder för att försvara de europeiska värden och värderingar som unionen är byggd på och att vi går från ord till handling”, skriver Cecilia Wikström (FP).

Lars Adaktusson (KD) menar i sin replik på SVT Opinion att den konservativa gruppen i Europaparlamentet gör tillräckligt i försvarandet av den ungerska befolkningens medborgerliga fri- och rättigheter genom att rösta för sin resolution där de tar avstånd för den ungerske premiärministern Viktor Orbáns senaste utspel om att återinföra dödsstraff och utskickandet av en främlingsfientlig enkät med ledande frågor till medborgarna med syfte att stoppa invandringen till Ungern.

läs mer…

Läs mer i arkivet