Cecilia

Nytt från Youtube

Loading...

Migration och asyl

Medborgerliga fri- och rättigheter

Den inre marknaden

Wikström (FP): Ge Grekland och Eurozonens ledare tre månader till

CW Eubakgrund4Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) kommenterar situationen i Grekland:

– Jag tycker att det politiska läget är alltför sårbart för att inte utöka tidsfristen för Grekland. Parterna, alltså Grekland och Eurozonens ledare, behöver mer tid och jag föreslår tre månader till för att de ska kunna enas om en för alla parter hållbar lösning.

– Att genomföra en folkomröstning på söndag, där allt är oklart, är mycket negativt och kan bara leda till att alla parter förlorar. Grekerna tror att de röstar om fortsatt medlemskap i Eurosamarbetet, Tsipras säger att det är det sist föreslagna budet från förhandlarna som man folkomröstar om, inte det fortsatta monetära samarbetet, medan motparterna menar att Grekland ensidigt avbrutit förhandlingarna och det därför inte finns något bud för grekerna att ta ställning till

– Regeringen Tsipras bedriver en stark nej-kampanj och någon Ja-sida verkar inte ha organiserats. Jag bävar för att slutresultatet blir att Grekland knuffas ut ur eurozonen. Det är inte rätt väg att gå, säger Wikström. läs mer…

I veckans youtube-intervju: Liberalerna i Europaparlamentet infriar ett av sina vallöften!

Veckans youtube-intervju med Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) handlar om situationen i Grekland och om de slopade  roamingtillsäggsavgifterna vid telefonsamtal, sms eller surfning i andra EU-länder.

– Att genomföra en folkomröstning på söndag, där allt är oklart, är mycket negativt och kan bara leda till att alla parter förlorar. Grekerna tror att de röstar om fortsatt medlemskap i Eurosamarbetet, Tsipras säger att det är det sist föreslagna budet från förhandlarna som man folkomröstar om, inte det fortsatta monetära samarbetet, medan motparterna menar att Grekland ensidigt avbrutit förhandlingarna och det därför inte finns något bud för grekerna att ta ställning till

Regeringen Tsipras bedriver en stark nej-kampanj och någon Ja-sida verkar inte ha organiserats. Jag bävar för att slutresultatet blir att Grekland knuffas ut ur eurozonen. Det är inte rätt väg att gå, säger Wikström.

– I vår uppkopplade värld blir den digitala agendan allt viktigare och jag är glad över detta historiska beslut som kommer att främja resande konsumenter och företagare inom EU och därmed stärka vår konkurrenskraft och främja innovation och tillväxt. Det ska inte vara orimligt dyrt att exempelvis kolla mailen eller läsa tidningen på nätet när vi reser i andra medlemsländer.

– Tack vare en stark kampanj från den liberala gruppen i Europaparlamentet har vi kunnat nå denna överenskommelse och lyckats övertyga ett motvilligt ministerråd att helt slopa roamingavgifter. Därmed har vi infriat ytterligare ett av våra vallöften från Europavalet 2014. Vi liberaler lovade det, vi kämpade för det och vi levererade det, säger Wikström.

Programledare: Linda Aziz

 

Wikström (FP): Äntligen slopade roamingavgifter inom EU!

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) välkomnar EU-institutionernas överenskommelse om att alla roamingtilläggsavgifter för samtal, sms och surfing på internet för resenärer inom EU kommer att slopas helt den 15 juni 2017.

– I vår uppkopplade värld blir den digitala agendan allt viktigare och jag är glad över detta historiska beslut som kommer att främja resande konsumenter och företagare inom EU och därmed stärka vår konkurrenskraft och främja innovation och tillväxt. Det ska inte vara orimligt dyrt att exempelvis kolla mailen eller läsa tidningen på nätet när vi reser i andra medlemsländer.

– Tack vare en stark kampanj från den liberala gruppen i Europaparlamentet har vi kunnat nå denna överenskommelse och lyckats övertyga ett motvilligt ministerråd att helt slopa roamingavgifter. Därmed har vi infriat ytterligare ett av våra vallöften från Europavalet 2014. Vi liberaler lovade det, vi kämpade för det och vi levererade det, säger Wikström. läs mer…

Debattartikel: EU bör säga nej till Camerons krav

Debattartikel publicerad i bla Eskilstunakuriren. (för pdf klicka här)

Före utgången av 2017 ska Storbritannien folkomrösta kring framtiden för det brittiska medlemskapet i EU, i enlighet med det löfte som premiärminister David Cameron utfäste inför det brittiska parlamentsvalet.

Det Cameron inte tänkte på när han gjorde utfästelsen är att två år i det politiska livet är en mycket lång tid, under vilken det hinner uppstå stor osäkerhet, framför allt inom näringslivet, som till stor del är beroende av EU:s inre marknad. Stora banker som Citigroup, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ja till och med brittiska HSBC, sägs just nu utreda möjligheterna att flytta sina kontor till andra europeiska andra länder, så som grannlandet Irland, Frankrike eller Tyskland, om utslaget blir att folket säger nej till ett fortsatt EU medlemskap. Osäkerheten är skadligare för ekonomin än folkomröstningen i sig. Därför bör Cameron snarast utlysa ett datum, så att ja- och nej kampanjerna kan starta och debatten ta fart.

läs mer…

NA-krönika: TTIP – Ingen överenskommelse i sikte

Krönika publicerad i Nerikes Allehanda:

Just nu förhandlas ett handelsavtal mellan EU och USA fram, ett handelsavtal där världens två starkaste ekonomier och demokratier har en möjlighet att skapa jobb och tillväxt på båda sidor av Atlanten genom minskad byråkrati och slopade tullar för varor och tjänster.   Det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, innebär också en möjlighet att sätta globala standarder för hälsa, miljö och arbetsrätt, så att de ekonomier som i dag inte respekterar mänskliga rättigheter, konsumenträtt och miljö skulle tvingas höja sina standarder.

Nästan 900 000 av våra jobb i Sverige är beroende av export till utomeuropeiska länder och mer än 120 000 av dem är beroende av vår export till USA. För Sveriges del är TTIP därför en jättemöjlighet för våra företagare, arbetsmarknad men även för våra konsumenter och för kommuner och landsting som har möjlighet att enklare köpa billigare varor från andra sidan Atlanten.

Men TTIP-förhandlingarna går långsamt. Två år efter att de inleddes finns det fortfarande ingen överenskommelse i sikte och handelskommissionär Cecilia Malmström har beskrivit möjligheterna att bli klar med förhandlingarna innan årsskiftet som fullkomligt orealistiska. Inför den tionde förhandlingsrundan i mitten på juli har vi i den liberala gruppen i Europaparlamentet tagit fram en prioriteringslista inför den tiondeförhandlingsrundan.

Våra fyra främsta prioriteringar är:

  1. Jämlika marknader, som ger EU tillgång till USA:s inre marknad med över 300 miljoner konsumenter, på samma sätt som amerikanska företag redan i dag har tillgång till vår. Det gäller bland annat möjlighet för europeiska företag att delta vid offentliga upphandlingar i USA och tillgång till deras sjöfarts- och luftsektorer.
  2. Att små- och medelstora företags intressen, som utgör 99 procent av Europas företag och därmed är ryggraden för EU:s ekonomi, prioriteras högt. De bör få tillgång till en gratis internetbaserad helpdesk där de lätt kan få information om de nya möjligheter och regler som TTIP medför. Dessutom tas tullavgifter bort och avregleringar görs, så att det blir billigare, enklare och mindre byråkratiskt för de små- och medelstora företagen att verka på båda marknaderna.
  3. Skydd av europeiska standarder, så att de normer och värderingar vi värnar i unionen inte offras till förmån för frihandel eller sänks genom TTIP. Inga produkter som inte håller EU:s höga krav kommer heller i framtiden att godkännas på den europeiska marknaden. Självklart ska vi inte heller i framtiden hitta hormonbehandlat nötkött eller klorblekt kyckling i våra europeiska matdiskar framöver heller.
  4. En ny, demokratiskt och modern investeringsskyddsmekanism som minskar risken för expropriering och diskriminering av europeiska företag som investerar i USA.

TTIP handlar inte om att försvaga våra demokratier utan om att öppna upp marknader genom internationellt samarbetet. Utformas TTIP på rätt sätt kommer vi att få fram ett handelsavtal som skapar tillväxt och sysselsättning och som kommer EU:s och USA:s medborgare och konsumenter till godo.

 

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

Läs mer i arkivet

Wikström (FP): Ge Grekland och Eurozonens ledare tre månader till

CW Eubakgrund4Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) kommenterar situationen i Grekland:

– Jag tycker att det politiska läget är alltför sårbart för att inte utöka tidsfristen för Grekland. Parterna, alltså Grekland och Eurozonens ledare, behöver mer tid och jag föreslår tre månader till för att de ska kunna enas om en för alla parter hållbar lösning.

– Att genomföra en folkomröstning på söndag, där allt är oklart, är mycket negativt och kan bara leda till att alla parter förlorar. Grekerna tror att de röstar om fortsatt medlemskap i Eurosamarbetet, Tsipras säger att det är det sist föreslagna budet från förhandlarna som man folkomröstar om, inte det fortsatta monetära samarbetet, medan motparterna menar att Grekland ensidigt avbrutit förhandlingarna och det därför inte finns något bud för grekerna att ta ställning till

– Regeringen Tsipras bedriver en stark nej-kampanj och någon Ja-sida verkar inte ha organiserats. Jag bävar för att slutresultatet blir att Grekland knuffas ut ur eurozonen. Det är inte rätt väg att gå, säger Wikström. läs mer…

Wikström (FP): Äntligen slopade roamingavgifter inom EU!

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) välkomnar EU-institutionernas överenskommelse om att alla roamingtilläggsavgifter för samtal, sms och surfing på internet för resenärer inom EU kommer att slopas helt den 15 juni 2017.

– I vår uppkopplade värld blir den digitala agendan allt viktigare och jag är glad över detta historiska beslut som kommer att främja resande konsumenter och företagare inom EU och därmed stärka vår konkurrenskraft och främja innovation och tillväxt. Det ska inte vara orimligt dyrt att exempelvis kolla mailen eller läsa tidningen på nätet när vi reser i andra medlemsländer.

– Tack vare en stark kampanj från den liberala gruppen i Europaparlamentet har vi kunnat nå denna överenskommelse och lyckats övertyga ett motvilligt ministerråd att helt slopa roamingavgifter. Därmed har vi infriat ytterligare ett av våra vallöften från Europavalet 2014. Vi liberaler lovade det, vi kämpade för det och vi levererade det, säger Wikström. läs mer…

Wikström (FP) besviken på Ministerrådet efter beslut om frivilligt asylmottagande

16677506954_f5d683f41a_oPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) kommenterar Ministerrådets beslut från i gårkväll om att låta det förbli frivilligt för EU:s medlemsländer att ta emot flyktingar

– Jag tycker att det är bra att Ministerrådet har nått en överenskommelse men jag är besviken över att de länder som hittills inte har tagit emot flyktingar förmodligen kommer att fortsätta på det spåret. Solidaritet och gemensamt ansvarstagande för de flyktingar som söker sig till Europa är fortfarande bara en dröm för Europaparlamentet och EU-kommissionen, som vill göra det obligatoriskt för alla medlemsländer att ta sitt ansvar. läs mer…

Wikström (FP): Renodlat hatisk och främlingsfientlig grupp har bildats i Europaparlamentet

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) kommenterar att en ny främlingsfientlig grupp har bildats i Europaparlamentet, bestående av partierna Front National (Frankrike), FPÖ (Österrike), Lega Nord (Italien), Vlams Belang (Belgien), PVV (Nederländerna), en britt från Ukip och två polska ledamöter:

– Gruppen Europa för nationer och frihet är inget annat en renodlad främlingsfientlig och hatisk grupp som rimmar illa med de värden och värderingar som EU-projektet vilar på och jag beklagar att denna grupp bildats. läs mer…

Wikström (FP) vädjar till kung Salman: Benåda bloggaren Raif Badawi

10372989_10152300258750876_4365370626218005896_oPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

I samband med att högsta domstolen i Saudiarabien den 7 juni beslutade sig för att fastställa domen om 1 000 piskrapp och tio års fängelse mot bloggaren och människorättsaktivisten Raif Badawi så vädjar Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) i ett brev till kung Salman att Badawi ska benådas.

– 1000 piskrapp är de facto med största sannolikhet lika med ett dödsstraff. Raif Badawis enda brott har varit att fredligt utöva sin rätt till yttrandefrihet och jag vädjar till hans majestät Salman om att respektera de mänskliga rättigheterna och visa medkänsla för Badawi. Efter högsta domstolens domslut är en officiell benådning det enda sättet att rädda honom, säger Wikström. läs mer…

Läs mer i arkivet

Debattartikel: EU bör säga nej till Camerons krav

Debattartikel publicerad i bla Eskilstunakuriren. (för pdf klicka här)

Före utgången av 2017 ska Storbritannien folkomrösta kring framtiden för det brittiska medlemskapet i EU, i enlighet med det löfte som premiärminister David Cameron utfäste inför det brittiska parlamentsvalet.

Det Cameron inte tänkte på när han gjorde utfästelsen är att två år i det politiska livet är en mycket lång tid, under vilken det hinner uppstå stor osäkerhet, framför allt inom näringslivet, som till stor del är beroende av EU:s inre marknad. Stora banker som Citigroup, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ja till och med brittiska HSBC, sägs just nu utreda möjligheterna att flytta sina kontor till andra europeiska andra länder, så som grannlandet Irland, Frankrike eller Tyskland, om utslaget blir att folket säger nej till ett fortsatt EU medlemskap. Osäkerheten är skadligare för ekonomin än folkomröstningen i sig. Därför bör Cameron snarast utlysa ett datum, så att ja- och nej kampanjerna kan starta och debatten ta fart.

läs mer…

NA-krönika: TTIP – Ingen överenskommelse i sikte

Krönika publicerad i Nerikes Allehanda:

Just nu förhandlas ett handelsavtal mellan EU och USA fram, ett handelsavtal där världens två starkaste ekonomier och demokratier har en möjlighet att skapa jobb och tillväxt på båda sidor av Atlanten genom minskad byråkrati och slopade tullar för varor och tjänster.   Det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, innebär också en möjlighet att sätta globala standarder för hälsa, miljö och arbetsrätt, så att de ekonomier som i dag inte respekterar mänskliga rättigheter, konsumenträtt och miljö skulle tvingas höja sina standarder.

Nästan 900 000 av våra jobb i Sverige är beroende av export till utomeuropeiska länder och mer än 120 000 av dem är beroende av vår export till USA. För Sveriges del är TTIP därför en jättemöjlighet för våra företagare, arbetsmarknad men även för våra konsumenter och för kommuner och landsting som har möjlighet att enklare köpa billigare varor från andra sidan Atlanten.

Men TTIP-förhandlingarna går långsamt. Två år efter att de inleddes finns det fortfarande ingen överenskommelse i sikte och handelskommissionär Cecilia Malmström har beskrivit möjligheterna att bli klar med förhandlingarna innan årsskiftet som fullkomligt orealistiska. Inför den tionde förhandlingsrundan i mitten på juli har vi i den liberala gruppen i Europaparlamentet tagit fram en prioriteringslista inför den tiondeförhandlingsrundan.

Våra fyra främsta prioriteringar är:

  1. Jämlika marknader, som ger EU tillgång till USA:s inre marknad med över 300 miljoner konsumenter, på samma sätt som amerikanska företag redan i dag har tillgång till vår. Det gäller bland annat möjlighet för europeiska företag att delta vid offentliga upphandlingar i USA och tillgång till deras sjöfarts- och luftsektorer.
  2. Att små- och medelstora företags intressen, som utgör 99 procent av Europas företag och därmed är ryggraden för EU:s ekonomi, prioriteras högt. De bör få tillgång till en gratis internetbaserad helpdesk där de lätt kan få information om de nya möjligheter och regler som TTIP medför. Dessutom tas tullavgifter bort och avregleringar görs, så att det blir billigare, enklare och mindre byråkratiskt för de små- och medelstora företagen att verka på båda marknaderna.
  3. Skydd av europeiska standarder, så att de normer och värderingar vi värnar i unionen inte offras till förmån för frihandel eller sänks genom TTIP. Inga produkter som inte håller EU:s höga krav kommer heller i framtiden att godkännas på den europeiska marknaden. Självklart ska vi inte heller i framtiden hitta hormonbehandlat nötkött eller klorblekt kyckling i våra europeiska matdiskar framöver heller.
  4. En ny, demokratiskt och modern investeringsskyddsmekanism som minskar risken för expropriering och diskriminering av europeiska företag som investerar i USA.

TTIP handlar inte om att försvaga våra demokratier utan om att öppna upp marknader genom internationellt samarbetet. Utformas TTIP på rätt sätt kommer vi att få fram ett handelsavtal som skapar tillväxt och sysselsättning och som kommer EU:s och USA:s medborgare och konsumenter till godo.

 

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

Slutreplik på SVTOpinion: ”EU-resolutionen en seger för oss människorättskämpar”

Capture”Till skillnad från våra konservativa parlamentariker i Europaparlamentet så har vi i den liberala gruppen visat att vi vidtar kraftfulla åtgärder för att försvara de europeiska värden och värderingar som unionen är byggd på och att vi går från ord till handling”, skriver Cecilia Wikström (FP).

Lars Adaktusson (KD) menar i sin replik på SVT Opinion att den konservativa gruppen i Europaparlamentet gör tillräckligt i försvarandet av den ungerska befolkningens medborgerliga fri- och rättigheter genom att rösta för sin resolution där de tar avstånd för den ungerske premiärministern Viktor Orbáns senaste utspel om att återinföra dödsstraff och utskickandet av en främlingsfientlig enkät med ledande frågor till medborgarna med syfte att stoppa invandringen till Ungern.

läs mer…

Replik i DN: Det måste bli ett slut på den svenska fripassagerarmentaliteten

Det måste bli ett slut på den svenska fripassagerarmentaliteten, skriver Cecilia Wikström (FP) i DN.

På DN Debatt 9/6 skriver Hagström och Lundborg att de anser att Sverige bör stå utanför Nato för att inte provocera Ryssland till ett mer aggressivt agerande. Deras resonemang är djupt problematiskt av flera anledningar.

Först och främst saknas helt och hållet en analys av vad, om något, som över huvud taget bör försvaras och hur det i så fall ska ske. Menar skribenterna att Sverige ska ha en militär förmåga att självständigt stå emot ett militärt angrepp från Ryssland? Eller menar skribenterna att Sverige ska gå i rakt motsatt riktning och helt avskaffa vårt militära försvar? läs mer…

Gästkrönika i Nerikes Allehanda: Populister driver Grekland i fördärvet

CaptureGästkrönika i Nerikes Allehanda (pdf hittas här)

Sedan i maj 2010 har Grekland tagit emot ekonomiskt stöd i form av lån från EU och IMF om den svindlande summan av 245,7 miljarder euro. I utbyte mot lånen har man förbundit sig att genomföra strukturreformer för att minska den totala skulden till 124 procent av BNP fram till år 2020. Landets ekonomiska utsikter var på bättringsvägen ända fram till parlamentsvalet i januari, då en populistregering med Alexis Tsipras i ledningen kom till makten.

I sann populistisk anda har Tsipras ställt ut löften till medborgarna som helt saknar verklighetsförankring. Istället för att fortsätta den tidigare regeringens försök att minska utgifterna och skapa tillväxt har Tsipras förvärrat läget genom att återanställa tjänstemän, behålla pensionsåldern 59 år och dessutom höjt pensionerna och minimilöner. För närvarande uppgår den grekiska statsskulden till 177 procent, eller 324,1 miljarder euro, och landet riskerar att gå bankrutt denna vecka. läs mer…

Läs mer i arkivet