Cecilia

Migration och asyl

Medborgerliga fri- och rättigheter

Den inre marknaden

Debattartikel i SVD: ”Uppgörelse med Cameron får inte försvaga EU”

CW Eubakgrund4Det är viktigt att EU:s stats- och regeringschefer når en överenskommelse kring Storbritanniens EU-medlemskap och David Camerons krav. Men hur gärna vi liberaler än vill ha kvar Storbritannien i unionen så bör en uppgörelse inte nås till vilket pris som helst, skriver Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) i Svenska Dagbladet.

Det är mycket troligt att David Camerons folkomröstning om det brittiska EU-medlemskapet äger rum redan den 23 juni i år – ironiskt nog samtidigt som Cameron och hans kollegor är samlade för ett toppmöte i Bryssel.

Även om kampanjandet för att stanna i eller lämna unionen ännu inte dragit i gång på allvar, så har en mängd av världens ledare, inklusive USA:s president Barack Obama, uppmanat Cameron och hans konservativa parti att avstyra ett Brexit.

läs mer…

Nyhetsbrev #15: EU:s nya asylsystem och information till blinda och synskadade

CaptureHedrande att utses till att leda översynen av en viktig del av EU:s nya asylsystem
Jag utsågs i veckan att leda förhandlingarna kring den genomgripande revideringen av Dublinförordningen, som väntas påbörjas i vår. Som föredragande kommer jag att att leda Europaparlamentets interna arbete med frågan och företräda parlamentet i förhandlingarna med ministerrådet och kommissionen.

Jag är mycket stolt och hedrad över förtroendet och kommer att arbeta målmedvetet för att Europa ska kunna upprätthålla en human asylrätt. En av de viktigaste uppgifterna blir att få alla EU:s medlemsländer att delta och ta sin del av ansvaret för människor som söker sin tillflykt på vår kontinent. läs mer…

Debattartikel med Björklund och Verhofstadt i Expressen: EU:s gränskontroller måste återupprättas

CaptureDet borde vara svenskt intresse att snarast möjligt återupprätta EU:s yttre gränskontroller, då kan kontrollerna på Öresundsbron avvecklas, skriver Jan Björklund, Guy Verhofstadt och Cecilia Wikström i Expressen (se pdf).

Ska gränskontrollerna vid Öresundsbron vara permanenta för all framtid? Eller ska de vara tillfälliga och avvecklas så snart som möjligt? Den frågan påverkas av hur snabbt EU lyckas återupprätta kontrollerna vid EU:s yttre gränser. Frågan tas upp vid EU-toppmötet 18 februari.

En viktig idé med hela den Europeiska Unionen är att EU-medborgare ska kunna röra sig fritt inom unionens gränser, utan gränskontroller. Men detta förutsätter å andra sidan att EU:s yttre gränser kontrolleras.

I dag bygger samarbetet på att alla länder sköter sin egen gränsbevakning. Resultatet är en tydlig ojämlikhet. När Grekland och Ungern misslyckas har länderna längre in på kontinenten inte heller några möjligheter att varaktigt åtgärda utmaningarna som uppstår. Det är i ljuset av detta vi måste se ID-kontrollerna på Öresundsbron. Alltfler medlemsstater känner sig tvingade att återupprätta sina nationella gränser. Det är uppenbart att dessa hinder mot den fria rörligheten innebär ett hot också mot den europeiska ekonomin och sammanhållningen.

läs mer…

Wikström (L) om ansvaret för revideringen av EU:s asylsystem och om blindas rätt till litteratur

I veckans youtube-program från Strasbourg:

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) utsågs i dag att leda förhandlingarna kring den genomgripande revideringen av Dublinförordningen, som väntas påbörjas i vår. Som föredragande kommer Wikström att leda Europaparlamentets interna arbete med frågan och företräda parlamentet i förhandlingarna med ministerrådet och kommissionen.

– Jag är mycket stolt och hedrad över förtroendet och kommer att arbeta målmedvetet för att Europa ska kunna upprätthålla en human asylrätt. En av de viktigaste uppgifterna blir att få alla EU:s medlemsländer att delta och ta sin del av ansvaret för människor som söker sin tillflykt på vår kontinent. läs mer…

Debattartikel i Tidningen NU: EU:s asylpolitik måste ändras

CW plenum3Debattartikel i Tidningen NU:

Toppmötet mellan EU och Turkiet i slutet av förra året var en besvikelse som enbart resulterade i ett avtal där Turkiet mot betalning tar på sig rollen som Europas gränsvakt. Beslutet togs på en instabil grund i en tid då rädslan för flyktingströmmar och terrorism tycks ha styrt det mesta och kan inte sägas vara annat än både ett politiskt misstag och ett humanitärt svek för Europa. Det håller inte, och därför måste EU:s gränspolitik ta en betydligt mer seriös riktning där problemen inte skjutas undan på andra.

I avtalet mellan EU och Turkiet enades de om att Turkiet skulle ta tillbaka de migranter som tagit sig till EU in via den turkiska gränsen men som inte har asylskäl och därmed inte få stanna i Europa. Som kompensation får Turkiet en summa på 3 miljarder euro. Pengarna ska få Turkiet att öppna upp sin arbetsmarknad för flyktingar och dessutom ge de syriska flyktingbarnen en möjlighet att gå i skolan.

Men avtalet visar på det humanitära misslyckandet som bristen på sammarbete mellan medlemsländerna innebär och är dessutom verkningslöst. Det stora flertalet av de människor som flyr kommer från Syrien och så länge inbördeskriget och de fruktansvärda övergreppen från båda sidor fortsätter, finns inga tecken på att migrationsflödet kommer att minska. Dessutom kan människor som inte har rätt att stanna i Europa bara avvisas till Turkiet om de inte redan tagit sig vidare till andra europeiska länder, vilket är fallet för de flesta. läs mer…

Läs mer i arkivet

Wikström (L): Blinda och synskadade nekas rätten till tillgänglig information i EU – dags att medlemsländerna ratificerar Marrakechavtalet

xxPressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Bara fem procent av den litteratur som kommer ut i Europa publiceras i lättillgängliga format, såsom punktskift, stor stil och ljudböcker, anpassade för blinda och personer med nedsatt syn. Det så kallade Marrakechavtalet som antogs sommaren 2013 möjliggör för synskadeanpassad litteratur att fritt föras över nationsgränser utan hänsyn till upphovsrättsbestämmelser eller andra handelsrestriktioner. Men ratificeringsprocessen blockeras fortfarande av en minoritet av EU:s medlemsländer, och därmed har avtalet ännu inte trätt i kraft i EU.

I dag, onsdag, väntas Europaparlamentet, på begäran av Petitionsutskottets ordförande Cecilia Wikström (L), rösta för en resolution som kräver att ratificeringsprocessen genast ska slutföras.

– Bristen på engagemang från medlemsländerna för att nå en konstruktiv överenskommelse är ett klart brott mot rätten till tillgänglig information, som finns inskriven i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

– Europas medborgare har väntat länge nog. Efter att medlemsländerna i snart fyra år visat bristande förståelse för behoven hos personer med funktionshinder är det dags att finna en politisk lösning till stöd för blindas och synsvagas rätt till litteratur, säger Cecilia Wikström.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

Linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Wikström (L) utsedd att leda översynen av viktig del av EU:s nya asylsystem

xxPressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) utsågs i dag att leda förhandlingarna kring den genomgripande revideringen av Dublinförordningen, som väntas påbörjas i vår. Som föredragande kommer Wikström att leda Europaparlamentets interna arbete med frågan och företräda parlamentet i förhandlingarna med ministerrådet och kommissionen.

– Jag är mycket stolt och hedrad över förtroendet och kommer att arbeta målmedvetet för att Europa ska kunna upprätthålla en human asylrätt. En av de viktigaste uppgifterna blir att få alla EU:s medlemsländer att delta och ta sin del av ansvaret för människor som söker sin tillflykt på vår kontinent.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

Linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Wikström (L): Äntligen inser Sveriges regering värdet av en gemensam kontroll av EU:s yttre gränser

xxEuropaparlamentariker Cecilia Wikström (L) välkomnar att Sveriges regering nu annonserat att de byter ståndpunkt och inser värdet av att inrätta en överstatlig gränskontrollmyndighet inom EU.

– Att Sverige nu verkar för att Europa ska kunna få både en gemensam asylpolitik och en gemensam kontroll av den yttre gränsen innebär att regeringen äntligen sällar sig till de konstruktiva krafter i Europa som vill skapa förutsättningar för att stoppa nedmonteringen av Schengen och bidra till en human flykting- och asylpolitik, säger Cecilia Wikström.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

linda.aziz@europarl.europa.eu

+32 486 94 76 82

Wikström (L) kritiserar EU-kommissionen för dubbelmoral i plenum i dag – inte bara Polen, även Ungern måste utredas

xxPressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström företräder den liberala gruppen i eftermiddagens debatt om situationen i Polen som börjar klockan 15.00, där hon kommer att kritisera EU-kommissionens dubbelmoral.

– Jag välkomnar naturligtvis att EU-kommissionen nu utreder de nya polska lagarna som kan få katastrofala följder för rättsväsendets och mediernas oberoende och frihet. Underlåter vi att agera så riskerar vi att se fler medlemsländer följa Polens, och sedan flera år tillbaka även Ungerns, exempel. Till slut kommer de grundläggande europeiska värden att urholkas och på så sätt underminera EU-samarbetet. läs mer…

Wikström (L): Dubbelmoral av EU-kommissionen. Inte bara Polen utan även Ungern måste utredas!

xxPressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wkström (L) är kritisk till att EU-kommissionen bara väljer att inleda en granskning av om Polen bryter mot EU:s grundläggande värderingar och inte även mot Ungern.

– De nya lagarna i Polen kan få katastrofala följder för rättsväsendets och mediernas oberoende och frihet. EU:s institutioner kan naturligtvis inte tiga och passivt titta på när demokratiska principer bryts och därför är initiativet naturligtvis fullt berättigat.

– Men EU-kommissionen tillämpar en dubbelmoral, uppenbarligen motiverad av politiska överväganden när de inte väljer att även händelserna i Ungern, där situationen är ännu allvarligare och har pågått under flera års tid. Europaparlamentet har upprepade gånger krävt att kommissionen inleder detta förfarande mot Ungern. Det är dags att dessa metoder används konsekvent av EU-kommissionen även mot regeringar som styrs även den konservativa EPP gruppen.

Granskningen gäller i första hand den nya regeringens agerande gentemot landets författningsdomstol.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström (L)

+ 32 486 94 76 82

linda.aziz@ep.europa.eu

Läs mer i arkivet

Debattartikel i SVD: ”Uppgörelse med Cameron får inte försvaga EU”

CW Eubakgrund4Det är viktigt att EU:s stats- och regeringschefer når en överenskommelse kring Storbritanniens EU-medlemskap och David Camerons krav. Men hur gärna vi liberaler än vill ha kvar Storbritannien i unionen så bör en uppgörelse inte nås till vilket pris som helst, skriver Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) i Svenska Dagbladet.

Det är mycket troligt att David Camerons folkomröstning om det brittiska EU-medlemskapet äger rum redan den 23 juni i år – ironiskt nog samtidigt som Cameron och hans kollegor är samlade för ett toppmöte i Bryssel.

Även om kampanjandet för att stanna i eller lämna unionen ännu inte dragit i gång på allvar, så har en mängd av världens ledare, inklusive USA:s president Barack Obama, uppmanat Cameron och hans konservativa parti att avstyra ett Brexit.

läs mer…

Debattartikel med Björklund och Verhofstadt i Expressen: EU:s gränskontroller måste återupprättas

CaptureDet borde vara svenskt intresse att snarast möjligt återupprätta EU:s yttre gränskontroller, då kan kontrollerna på Öresundsbron avvecklas, skriver Jan Björklund, Guy Verhofstadt och Cecilia Wikström i Expressen (se pdf).

Ska gränskontrollerna vid Öresundsbron vara permanenta för all framtid? Eller ska de vara tillfälliga och avvecklas så snart som möjligt? Den frågan påverkas av hur snabbt EU lyckas återupprätta kontrollerna vid EU:s yttre gränser. Frågan tas upp vid EU-toppmötet 18 februari.

En viktig idé med hela den Europeiska Unionen är att EU-medborgare ska kunna röra sig fritt inom unionens gränser, utan gränskontroller. Men detta förutsätter å andra sidan att EU:s yttre gränser kontrolleras.

I dag bygger samarbetet på att alla länder sköter sin egen gränsbevakning. Resultatet är en tydlig ojämlikhet. När Grekland och Ungern misslyckas har länderna längre in på kontinenten inte heller några möjligheter att varaktigt åtgärda utmaningarna som uppstår. Det är i ljuset av detta vi måste se ID-kontrollerna på Öresundsbron. Alltfler medlemsstater känner sig tvingade att återupprätta sina nationella gränser. Det är uppenbart att dessa hinder mot den fria rörligheten innebär ett hot också mot den europeiska ekonomin och sammanhållningen.

läs mer…

Debattartikel i Tidningen NU: EU:s asylpolitik måste ändras

CW plenum3Debattartikel i Tidningen NU:

Toppmötet mellan EU och Turkiet i slutet av förra året var en besvikelse som enbart resulterade i ett avtal där Turkiet mot betalning tar på sig rollen som Europas gränsvakt. Beslutet togs på en instabil grund i en tid då rädslan för flyktingströmmar och terrorism tycks ha styrt det mesta och kan inte sägas vara annat än både ett politiskt misstag och ett humanitärt svek för Europa. Det håller inte, och därför måste EU:s gränspolitik ta en betydligt mer seriös riktning där problemen inte skjutas undan på andra.

I avtalet mellan EU och Turkiet enades de om att Turkiet skulle ta tillbaka de migranter som tagit sig till EU in via den turkiska gränsen men som inte har asylskäl och därmed inte få stanna i Europa. Som kompensation får Turkiet en summa på 3 miljarder euro. Pengarna ska få Turkiet att öppna upp sin arbetsmarknad för flyktingar och dessutom ge de syriska flyktingbarnen en möjlighet att gå i skolan.

Men avtalet visar på det humanitära misslyckandet som bristen på sammarbete mellan medlemsländerna innebär och är dessutom verkningslöst. Det stora flertalet av de människor som flyr kommer från Syrien och så länge inbördeskriget och de fruktansvärda övergreppen från båda sidor fortsätter, finns inga tecken på att migrationsflödet kommer att minska. Dessutom kan människor som inte har rätt att stanna i Europa bara avvisas till Turkiet om de inte redan tagit sig vidare till andra europeiska länder, vilket är fallet för de flesta. läs mer…

Gästkrönika i Nerikes Allehanda: Europas ledare måste sluta söla!

Gästkrönika i Nerikes Allehanda (se (se pdf)):

Untitled

Det finns över 30 miljoner blinda och synsvaga i Europa. Trots detta är det bara fem procent av den litteratur som kommer ut i Europa som publiceras i format, såsom punktskrift, stor stil och ljudböcker.

För att försöka råda bot på detta förhandlades ett internationellt avtal fram sommaren 2013, det så kallade Marrakechavtalet, som möjliggör för synskadeanpassad litteratur att fritt föras över nationsgränser med hjälp av undantag från vissa upphovsrättsbestämmelser och andra handelsrestriktioner. Tyvärr har avtalet än fortfarande inte trätt i kraft i EU eftersom en blockerande minoritet av medlemsländerna förhindrar den pågående processen genom att inte underteckna det antagna avtalet. Medan en rad länder utanför EU, såsom Indien, Mexiko, El Salvador, Argentina, Paraguay och Mali redan har ratificerat avtalet drar Europas ledare fötterna efter sig.

Många privatpersoner och intresseorganisationer har därför vänt sig till oss i Europaparlamentets utskott för framställningar, där jag leder arbetet som ordförande, för att kräva sin rätt. För att sätta press på medlemsländerna att genast underteckna Marrakechavtalet har jag på utskottets vägnar under hösten skickat brev till Ministerrådet, skrivet i punktskrift, för att visa på hur svårt det är att ta till sig information som inte är anpassad till läsaren, och krävt att ratificeringsprocessen genast ska påbörjas. Vi i Europaparlamentet är folkvalda för att ge medborgarna en röst i beslutsprocessen. Att vända sig till Europaparlamentet och till utskottet för framställningar är ett bra tillvägagångssätt för att göra sin röst hörd.

läs mer…

Slutreplik med Alliansen i Svenska Dagbladet: ”Regeringen klarar inte av europeisk solidaritet”

Den svenska regeringens svar på Frankrikes begäran blev som bekant ett löfte om ett transportflygplan i Mali 2017 samt lite stabsassistans. Den dagen Sverige behöver hjälp har vi därmed satt nivån på vad vi kan förvänta oss, skriver Alliansens Europaparlamentariker i en slutreplik.

Untitled

I Mellanöstern för Daesh krig mot civila genom regelrätta massavrättningar, korsfästningar, halshuggningar och slaveri. Daesh för sitt krig också utanför Mellanöstern genom attacker och hot om attacker i europeiska länder. Daesh tog bland annat på sig ansvaret för attacken i Paris i november som dödade 129 människor och allvarligt skadade lika många.

När Frankrike begär hjälp och stöd från andra EU-länder för att kunna slå mot de krigföringscenter inom och utanför EU som Daesh använder sig av, så anser vi det vara självklart att Sverige liksom andra medlemsländer bidrar i kampen mot ond och brutal terror. Detta är nödvändigt av två skäl. Om inte civiliserade länder stoppar mördandet, slaveriet och barbariet så kommer det fortsätta. Om vi inte gemensamt ställer upp för varandra så kommer terrorismen gång efter gång slå mot våra öppna samhällen.

läs mer…

Läs mer i arkivet