Cecilia

Nytt från Youtube

Loading...

Migration och asyl

Medborgerliga fri- och rättigheter

Den inre marknaden

I veckans youtube-klipp: EU måste bättre ta tillvara på talanger, expertis och kreativitet

I veckans youtube-klipp berättar Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) om slutförhandlingarna som drar i gång nästa vecka.
– Vi måste skapa ett bättre klimat för utbildning, forskning och innovationskraft. Det är detta som på sikt kan skapa välstånd för vårt land och för hela EU. Europaparlamentets ståndpunkt är att studenter och forskare från tredje land ska ha möjlighet att stanna kvar och söka jobb ett och ett halvt år efter avslutad utbildning eller forskning, På så sätt tar vi vara på deras talanger, expertis och kreativitet, vilket vi verkligen behöver för att stärka välfärden i våra medlemsländer, säger Cecilia Wikström bland annat.

 

Programledare: Linda Aziz

Debattartikel i Sydsvenskan: ”När rasismen, islamofobin, antisemitismen växer måste de goda krafterna enas.”

Det finns inga enkla lösningar på komplicerade samhällsproblem. Genom att erkänna just detta skiljer sig försvararna av ett öppet och demokratiskt samhälle från populisterna. Det skriver jag i Sydsvenskan i dag. (För pdf klicka här)

Capture

Europas länder har under mer än sex års tid befunnit sig i en djupgående ekonomisk kris. Var tionde person i arbetsför ålder är arbetslös i EU just nu och var femte person under 25 år befinner sig i arbetslöshet. Tillväxtprognosen för EU det här året har justerats ner från 2 procent till 1,5 procent, och flera av medlemsländerna dras med skyhöga statsskulder. läs mer…

Debatt i plenum: EU-kommissionen måste komma med åtgärder för attstoppa tragedierna på Medelhavet

CaptureDebatt i plenum den 11/2. Se inlägget här.

Fru talman! Sorgen ligger tung över Medelhavet idag precis som mörkret över vattnet, för idag har vi nåtts igen av en liknande nyhet som vi har nåtts av alltför många gånger. Fler än 300 människor kan ha drunknat när båtarna sjönk. Människor dör inför våra ögon trots politiska löften – inte minst vid Lampedusa för 1,5 år sedan – om att ingen mer ska behöva dö på det här sättet. Men tragedin upprepar sig igen och igen, och det tycks som om det är någon annans ansvar. läs mer…

Debatt i plenum: Inför sanktioner mot länder som inskränker medborgerliga rättigheter!

CaptureDebatt i plenum den 11/2.

- Fru talman! När ett land vill gå med i EU ställer vi mycket höga krav. Bland annat ska man respektera grundläggande fri- och rättigheter, man ska vara en fungerande rättsstat, en fungerande demokrati. Men problemet infinner sig när landet väl är medlem i EU. Då saknas det verktyg för att följa upp att man fortsatt respekterar de här kriterierna och vi står inför fullbordat faktum – Köpenhamnsdilemmat. läs mer…

Läs mer i arkivet

Wikström (FP) gör tummen upp för Europaparlamentets handlingsplan mot terrorism

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Som gruppledare för liberalerna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter i Europaparlamentet har Cecilia Wikström (FP) deltagit i utformandet av Europaparlamentets handlingsplan mot terrorism som på onsdagen röstades igenom med stor majoritet.

Hon uppmanar nu statsminister Stefan Löfven att tillsammans sina kollegor leverera en ambitiös strategi vid EU-toppmötet i Bryssel på fredag. läs mer…

SD:s Joel Ankar bryter mot parlamentets uppförandekod – Wikström, Paulsen (FP) och Federley (C) skickar brev till EU-parlamentets ordförande Schulz

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström, Marit Paulsen (FP) och Fredrick Federley (C) reagerar starkt på Aftonbladets uppgifter att Joel Ankar, politiskt sakkunnig för Kristina Winberg (SD), skrivit djupt kränkande rasistiska och antisemitiska kommentarer på flera sajter. läs mer…

Wikström (FP): Migrationskommissionär Avramopolous måste omedelbart sätta press på Grekland

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

– Det är fullständigt oacceptabelt och strider mot internationell rätt att syriska flyktingar som försöker ta sig till Europa över Medelhavet misshandlas av Greklands kustbevakning och gränspolis och skickas tillbaka till Turkiet utan att få en chans att lämna in en asylansökan och få den prövad, säger Wikström.

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) kräver nu att EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos omedelbart sätter press på Grekland. läs mer…

Wikström (FP): Europas medborgare demonstrerade för frihet – inte övervakning

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

- Under helgens manifestationer gick fler än 3.5 miljoner EU-medborgare ut på gator och torg för att manifestera sitt stöd för de sörjande efter attacken mot journalisterna vid tidningen Charlie Hebdo. På plakaten stod det att man vill värna det öppna samhället och yttrandefriheten. Budskapet var inte en önskan om en ökad övervakning av eller inskränkningar i våra friheter. Ändå är ryggmärgsreflexen från ministerrådet och inrikesminister Ygeman (S) att kräva massregistrering av allas våra flygresor, så kallad PNR data.

Det säger Cecilia Wikström (FP), ledamot av Europaparlamentet med anledning av ministerrådets uttalanden om PNR. läs mer…

Läs mer i arkivet

NA-krönika: Tänk om hon får leda Frankrike

Krönika publicerad i Nerikes Allehanda: (PDF-fil NA)Capture

Häften av ungdomarna i Grekland är arbetslösa. Ekonomin har krympt med 25 procent sedan eurokrisens början. Statsskulden uppgår till 175 procent av BNP och korruptionsnivån är fortsatt hög. Detta är några av de utmaningar som Greklands nya populistiska regering, en koalition mellan vänsterpopulistiska Syriza och högerextrema Oberoende greker, står inför och jag skulle inte bli förvånad om grekerna snart tvingas till nyval. läs mer…

Debattartikel i UNT: EU-fördela flyktingarna

Debattartikel i UNT: Tiden tycks mogen för ett europeiskt kvotsystem som fördelar asylsökande ­mellan EU-länder. (PDF UNT-artikel)

Capture

Med det ökade antalet flyktingar som söker asyl i Sverige följer utmaningar som vi inte får blunda för, utan måste adressera på ett trovärdigt sätt. Det står helt klart att asylpolitiken måste förbättras och effektiviseras för att klara de svårigheter vi befinner oss i.

Det är irrelevant att diskutera volymen flyktingar som söker skydd i Sverige, eftersom den inte regleras genom svensk lagstiftning.

Att erbjuda skydd är inte en fråga om generositet eller godtycklighet som det ofta framställs, utan det handlar om att följa de lagar, regler och avtal som Sverige har undertecknat och därmed utgör en del av. Det är inte antalet asylsökande och flyktingar som är utmaningen. Problemet är att integrationen inte fungerar och att segregationen i samhället tilltar. Samhällskostnaderna ökar naturligtvis i takt med att fler människor söker skydd i vårt land och därför måste vi kunna tala om minskade kostnader. Tiden är nu mogen för en sådan diskussion, men den måste grundas i premissen att vi är ett land som är fortsatt villigt att ta ansvar för de människor som flyr, och därmed har rätt till en rättvis asylprövning i EU, där Sverige utgör ett av 28 länder som alla har ställt sig bakom det gemensamma asylpaketet som nu implementeras i medlemsländerna.

läs mer…

Debattartikel i SVD: Inför barnvårdare för att minska vab

Untitled

Samtidigt som barnfamiljerna stressar så står alldeles för många ofrivilligt utan arbete. En hel del av dessa har sannolikt lämpliga kunskaper för att kunna ta hand om sjuka barn, skriver FP-politikerna Cecilia Wikström och Lars Markstedt på SVD:s Brännpunkt.

Just nu, under vintermånaderna, toppas uttaget av föräldrapenning. Årets influensa är i full gång enligt Folkhälsomyndigheten som även förväntar sig en ökning av insjuknade i influensa under den närmsta tiden. läs mer…

Slutreplik i Aftonbladet: ”Inget land kan hantera terrorhotet på egen hand”

 Capture

Slutreplik i Aftonbladet

Kristina Winberg (SD) tycks i sin replik till min artikel inte ha insett det som resten av världen insett: att terrorister i dag agerar internationellt, gränsöverskridande och mer självständigt jämfört med för bara tio år sedan.

Vid alla stora terroristattentat, till exempel i New York, London, Madrid, Toulouse och Bryssel, var terroristerna kända av polisen redan innan attentaten iscensattes. Informationen fanns, men misstolkades, åsidosattes eller isolerades istället för att spridas vidare till andra länder och relevanta instanser. läs mer…

Läs mer i arkivet