Cecilia

Nytt från Youtube

Loading...

Migration och asyl

Medborgerliga fri- och rättigheter

Den inre marknaden

I veckans videointervju från Bryssel: Klart att Wallströms agerande leder till konsekvenser

Capture2- Det förefaller i den svenska retoriken, framför allt hos socialdemokraterna och utrikesminister Wallström att det bara är Sverige som kritiserar Saudiarabien när det gäller mänskliga rättigheter, men det är inte sant. Flera stora medlemsländer exporterar till Saudiarabien samtidigt som man kritiserar dem, men de har inte lyckats förödmjuka sin handelspartner på det här flagranta sättet som Sverige gjort.

– Utrikesministern bör ha lärt sig att man kan involvera EU i det här, med EU:s tyngd skulle kritiken fått betydligt bättre effekt, men att ett medelstort medlemsland gör dessa uttalanden själv är inte särskilt klyftigt.

Intervjuas av Linda Aziz

Debattartikel i UNT: EU-fördela flyktingarna

CW intervju (2)Med det ökade antalet flyktingar som söker asyl i Sverige följer utmaningar som vi inte får blunda för, utan måste adressera på ett trovärdigt sätt. Det står helt klart att asylpolitiken måste förbättras och effektiviseras för att klara de svårigheter vi befinner oss i.

Det är irrelevant att diskutera volymen flyktingar som söker skydd i Sverige, eftersom den inte regleras genom svensk lagstiftning.

Att erbjuda skydd är inte en fråga om generositet eller godtycklighet som det ofta framställs, utan det handlar om att följa de lagar, regler och avtal som Sverige har undertecknat och därmed utgör en del av. Det är inte antalet asylsökande och flyktingar som är utmaningen. Problemet är att integrationen inte fungerar och att segregationen i samhället tilltar. Samhällskostnaderna ökar naturligtvis i takt med att fler människor söker skydd i vårt land och därför måste vi kunna tala om minskade kostnader. Tiden är nu mogen för en sådan diskussion, men den måste grundas i premissen att vi är ett land som är fortsatt villigt att ta ansvar för de människor som flyr, och därmed har rätt till en rättvis asylprövning i EU, där Sverige utgör ett av 28 länder som alla har ställt sig bakom det gemensamma asylpaketet som nu implementeras i medlemsländerna.

läs mer…

Gästkrönika i Nerikes Allehanda: Europa har inte råd med världens mest välutbildade hemmafruar

Krönika publicerad i Nerikes Allehanda den 25/3 (pdf Nerikes Allehanda)10372989_10152300258750876_4365370626218005896_o

Trots att vi lever mitt i en kvinnlig utbildningsrevolution, där land efter land har välutbildade och välmeriterade kvinnor som dominerar arbetsmarknaderna så står hela 40 procent av EU:s kvinnor i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Med det huvudsakliga ansvaret för hem, barn och åldrande föräldrar tvingas många av dessa ambitiösa och kompetenta kvinnor ge upp karriären för att bli hemmafruar.

Men i vår globaliserade tid har Europa inte råd med att ha världens mest välutbildade hemmafruar. Genom att öka kvinnors arbetskraftsdeltagande till samma nivå som männens så skulle EU:s BNP öka med upp till 12,4 procentenheter fram till 2030. Inget land har råd att avstå från denna tillväxtpotential. läs mer…

Gästkrönika i Nerikes Allehanda: Europa har inte råd med världens mest välutbildade hemmafruar

CW_FP_ALDE1Krönika publicerad i Nerikes Allehanda den 25/3 (pdf Nerikes Allehanda)Capture

Trots att vi lever mitt i en kvinnlig utbildningsrevolution, där land efter land har välutbildade och välmeriterade kvinnor som dominerar arbetsmarknaderna så står hela 40 procent av EU:s kvinnor i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Med det huvudsakliga ansvaret för hem, barn och åldrande föräldrar tvingas många av dessa ambitiösa och kompetenta kvinnor ge upp karriären för att bli hemmafruar.

läs mer…

Läs mer i arkivet

Wikström (FP) gör tummen upp för Europaparlamentets handlingsplan mot terrorism

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Som gruppledare för liberalerna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter i Europaparlamentet har Cecilia Wikström (FP) deltagit i utformandet av Europaparlamentets handlingsplan mot terrorism som på onsdagen röstades igenom med stor majoritet.

Hon uppmanar nu statsminister Stefan Löfven att tillsammans sina kollegor leverera en ambitiös strategi vid EU-toppmötet i Bryssel på fredag. läs mer…

SD:s Joel Ankar bryter mot parlamentets uppförandekod – Wikström, Paulsen (FP) och Federley (C) skickar brev till EU-parlamentets ordförande Schulz

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström, Marit Paulsen (FP) och Fredrick Federley (C) reagerar starkt på Aftonbladets uppgifter att Joel Ankar, politiskt sakkunnig för Kristina Winberg (SD), skrivit djupt kränkande rasistiska och antisemitiska kommentarer på flera sajter. läs mer…

Wikström (FP): Migrationskommissionär Avramopolous måste omedelbart sätta press på Grekland

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

– Det är fullständigt oacceptabelt och strider mot internationell rätt att syriska flyktingar som försöker ta sig till Europa över Medelhavet misshandlas av Greklands kustbevakning och gränspolis och skickas tillbaka till Turkiet utan att få en chans att lämna in en asylansökan och få den prövad, säger Wikström.

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) kräver nu att EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos omedelbart sätter press på Grekland. läs mer…

Wikström (FP): Europas medborgare demonstrerade för frihet – inte övervakning

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

- Under helgens manifestationer gick fler än 3.5 miljoner EU-medborgare ut på gator och torg för att manifestera sitt stöd för de sörjande efter attacken mot journalisterna vid tidningen Charlie Hebdo. På plakaten stod det att man vill värna det öppna samhället och yttrandefriheten. Budskapet var inte en önskan om en ökad övervakning av eller inskränkningar i våra friheter. Ändå är ryggmärgsreflexen från ministerrådet och inrikesminister Ygeman (S) att kräva massregistrering av allas våra flygresor, så kallad PNR data.

Det säger Cecilia Wikström (FP), ledamot av Europaparlamentet med anledning av ministerrådets uttalanden om PNR. läs mer…

Läs mer i arkivet

Gästkrönika i Nerikes Allehanda: Europa har inte råd med världens mest välutbildade hemmafruar

CW_FP_ALDE1Krönika publicerad i Nerikes Allehanda den 25/3 (pdf Nerikes Allehanda)Capture

Trots att vi lever mitt i en kvinnlig utbildningsrevolution, där land efter land har välutbildade och välmeriterade kvinnor som dominerar arbetsmarknaderna så står hela 40 procent av EU:s kvinnor i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Med det huvudsakliga ansvaret för hem, barn och åldrande föräldrar tvingas många av dessa ambitiösa och kompetenta kvinnor ge upp karriären för att bli hemmafruar.

läs mer…

Debattartikel i GP: EU måste fördela ansvaret för flyktingströmmarna

Debattartikel publicerad i Göteborgs-Posten (för pdf klicka här):

Capture

Vi ska inte begränsa flyktingmottagandet i väntan på att Europa får till ett regelverk där ansvaret för asylmottagande jämnas ut. Tvärtom. Om våra ekonomier inte tål att ta emot flyktingarna måste vi i första hand reformera systemet, inte stänga ute de som flyr, skriver bland andra Cecilia Wikström (FP), EU-parlamentariker.

läs mer…

NA-krönika: Tänk om hon får leda Frankrike

Krönika publicerad i Nerikes Allehanda: (PDF-fil NA)Capture

Häften av ungdomarna i Grekland är arbetslösa. Ekonomin har krympt med 25 procent sedan eurokrisens början. Statsskulden uppgår till 175 procent av BNP och korruptionsnivån är fortsatt hög. Detta är några av de utmaningar som Greklands nya populistiska regering, en koalition mellan vänsterpopulistiska Syriza och högerextrema Oberoende greker, står inför och jag skulle inte bli förvånad om grekerna snart tvingas till nyval. läs mer…

Debattartikel i UNT: EU-fördela flyktingarna

Debattartikel i UNT: Tiden tycks mogen för ett europeiskt kvotsystem som fördelar asylsökande ­mellan EU-länder. (PDF UNT-artikel)

Capture

Med det ökade antalet flyktingar som söker asyl i Sverige följer utmaningar som vi inte får blunda för, utan måste adressera på ett trovärdigt sätt. Det står helt klart att asylpolitiken måste förbättras och effektiviseras för att klara de svårigheter vi befinner oss i.

Det är irrelevant att diskutera volymen flyktingar som söker skydd i Sverige, eftersom den inte regleras genom svensk lagstiftning.

Att erbjuda skydd är inte en fråga om generositet eller godtycklighet som det ofta framställs, utan det handlar om att följa de lagar, regler och avtal som Sverige har undertecknat och därmed utgör en del av. Det är inte antalet asylsökande och flyktingar som är utmaningen. Problemet är att integrationen inte fungerar och att segregationen i samhället tilltar. Samhällskostnaderna ökar naturligtvis i takt med att fler människor söker skydd i vårt land och därför måste vi kunna tala om minskade kostnader. Tiden är nu mogen för en sådan diskussion, men den måste grundas i premissen att vi är ett land som är fortsatt villigt att ta ansvar för de människor som flyr, och därmed har rätt till en rättvis asylprövning i EU, där Sverige utgör ett av 28 länder som alla har ställt sig bakom det gemensamma asylpaketet som nu implementeras i medlemsländerna.

läs mer…

Läs mer i arkivet