Cecilia

Nytt från Youtube

Loading...

Migration och asyl

Medborgerliga fri- och rättigheter

Den inre marknaden

Tal i plenum: Medelhavet får inte bli en kyrkogård

CaptureTal i plenum den 25 november.

Herr talman! Alla minns de tragiska bilderna på de 366 vita kistorna efter katastrofen på Lampedusa för ett drygt år sedan. Det vi glömmer att säga är att det sker ett Lampedusa varje dag, för redan i år har mer än 3 000 människor dött i Medelhavets vatten – att jämföra med 600 människor förra året. läs mer…

EU Governments must come clean on CIA torture programme

logoalde2.jpgPress release from the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

 

Following a request by the ALDE group, MEPs today heard statements by both the European Commission and the European Council on EU Governments’ involvement in the CIA’s torture programme. A resolution by the European Parliament on this matter will now be drafted for the February plenary session. läs mer…

Kritiserar det sänkta tidskriftstödet

Untitled2Min kritik i medierna mot förslaget om att minska tidskriftsstödet i Sverige med 79 procent fick stort genomslag i medierna.

Jag blev oerhört provocerad av S-regeringens förslag på att spara pengar på Medelhavsinstituten. Det visar ju på samma okunskap. Nu är det Alliansbudgeten som sparar pengar på kulturtidskrifter. Det visar att kulturen lever farligt i Sverige.

Det spelar snart ingen roll vilken regering som har ansvar. Kulturen lever på undantag och Sverige är ett land som behandlar kulturen som något som katten har dragit in, och inte som den fantastiska resurs för hela samhällsutvecklingen som kultur är i andra länder och i Europa. läs mer…

I veckans youtube-program: Så ska Folkpartiet gå framåt i extravalet

voxwwI veckans youtube-program från Europaparlamentet i Bryssel diskuteras det väntade extravalet i Sverige nästa år.

– Jag ska göra allt jag kan för att Folkpartiet ska lyfta i valet och kommer att begrunda alla inbjudningar jag får att delta i valkampanjen. Alliansen har framgångsrikt lett landet i åtta år medan det bara tog några månader för den rödgröna regeringen att haverera. Folkpartiet måste hitta tillbaka till rötterna och till sin ideologi för att bli ett framgångsriks parti i det kommande valet, det finns liberala svar på dagens utmaningar på varje sakområde, säger Cecilia Wikström (FP).

Programledare: Linda Aziz

Läs mer i arkivet

EU Governments must come clean on CIA torture programme

logoalde2.jpgPress release from the Alliance of Liberals and Democrats for Europe

 

Following a request by the ALDE group, MEPs today heard statements by both the European Commission and the European Council on EU Governments’ involvement in the CIA’s torture programme. A resolution by the European Parliament on this matter will now be drafted for the February plenary session. läs mer…

Wikström (FP): Jag har stora förväntningar på Juncker-kommissionen

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) röstade på onsdagen för godkännandet av den nya EU-kommissionen. Efter att ha fått majoritet i plenum kan den nu tillträda den 1 november under ledning av Jean-Claude Juncker.

– Uppmaningen till Juncker blir nu att noga definiera de olika kompetensområdena för var och en av kommissionärerna. Den nya strukturen med vice ordföranden måste vi från Europaparlamentets sida följa noga för att se till att inga ämnesområden ”faller mellan stolarna” eller står utan ansvarig kommissionär. Eftersom det är första gången den här strukturen prövas så ställs det stora krav på ledarskap och uppföljning och där måste Juncker vara tydlig och leverera, säger Wikström. läs mer…

Läs mer i arkivet

Debattartikel i DN: ”Så kan Sverige få fler Nobelpristagare”

Slutreplik i Expressen: Människors liv viktigare än apelsiner

Slutreplik publicerad i Expressen om Svenska kyrkans roll i samhället. (Pdf hittas här)

Det gläder mig att Svenska kyrkan i förra veckan beslutade att utöka sitt stöd för de kristna och andra minoriteter som tvingats på flykt undan den Islamiska statens, IS, terrorvälde i Mellanöstern.

Uppvaknandet och insatserna kommer dock enligt min mening alldeles för sent. Islamiska statens etniska rensning av kristna i framför allt Irak och Syrien har pågått sedan i våras och kulminerade under sommaren då staden Mosul i norra Irak tömdes på kristna. Jag menar fortfarande att Svenska kyrkan borde agerat i detta akuta skede, precis som kristna kyrkor i andra europeiska länder gjorde. läs mer…

Debattartikel i UNT: Agera mot Luxleaks

EU-kommissionen måste klargöra om de hemliga skatteavtalen mellan Luxemburg och Luxleaks-företagen är lagliga, skriver Cecilia Wikström i UNT. (pdf UNT Luxleaks)luxleaks

Det har uppdagats att ungefär 340 bolag med hjälp av skattemyndigheten i Luxemburg har ägnat sig åt synnerligen avancerad skatteplanering där följderna blivit att bolagen i många fall inte har betalat någon skatt alls. Bland dem återfinns Ikea och de fyra största svenska riskkapitalbolagen. Just nu utreds detta av EU-kommissionen.

Även om utredningen skulle visa att det som uppdagats i Luxleaks inte är olagligt, så är handlingarna djupt omoraliska och graverande.

Enligt beräkningar från Tax Justice Network kostar skatteflykt, skattebedrägerier och skatteparadis de europeiska skattebetalarna uppskattningsvis en biljon euro årligen.

I en tid av ekonomiska svårigheter i Europa med hög arbetslöshet och en åtstramningspolitik som varit tung för många medborgare i flera EU-länder, så sticker det naturligtvis ännu mer i ögonen att de stora företagen verkar göra allt för att minimera och smita ifrån att betala skatt. Efter sig lämnar de ett stort intäktsbortfall som hederliga medborgare och små- och medelstora företag får betala notan för.

Globaliseringen har gjort det lättare för stora multinationella företag att flytta sin produktion till länder med billig arbetskraft och låta sig beskattas i länder med låg eller till och med obefintlig beskattning. Därför förvånar det nog inte någon att många företag verksamma i EU strategiskt försöker placera sin verksamhet i bland annat Luxemburg, Nederländerna och Irland för att dra fördel av deras skattesystem.

Det ska naturligtvis råda skattekonkurrens på EU:s inre marknad. Men kryphål som möjliggör aggressiv skatteplanering måste stängas för att säkerställa att stora multinationella företag betalar sin beskärda del och för att undvika en snedvridning i konkurrensen på den inre marknaden som inte bara skadar de skötsamma företagarna utan också hämmar tillväxten och investeringsklimatet på europeisk nivå.

Vi behöver internationella instrument som ser till att stora multi­nationella företag verkligen betalar skatt i de länder där de bedriver sin verksamhet. Möjligheterna att överföra vinster mellan länder tills de slutligen landar i skatteparadis måste stängas. I arbetet med transparensregler för gruv- och skogsindustrins verksamhet i länder utanför Europa lyckades Europa­parlamentet förra året få in vissa regler som i alla fall delvis bidrar till lösningen på problemet i denna sektor. Fler tvingande transparensregler vad gäller redovisningar är alltså en möjlig väg att gå. Det behövs regler som är tydliga och bindande utan att skapa orimliga administrativa bördor, särskilt för minde företag.

Jag förväntar mig att EU-kommissionen innan året är slut klargör om de hemliga skatteavtalen mellan Luxemburg och de inblandade företagen i Luxleaks är förenliga med EU:s lagstiftning.

Skulle det visa sig att avtalen som avslöjats är olagliga måste EU-kommissionen omedelbart vidta åtgärder för att minimera de skador som åsamkats EU:s ekonomi.

Skattelagarna måste vara transparenta, rättvisa och konsekventa. EU kan inte göra mycket åt skatteflykt utan att medlemsländerna solidariskt ställer upp. Därför måste den svenska regeringen agera i Ministerrådet och påverka sina kollegor så att vi får till en förändring. Jag är övertygad om att vi bara med en gemensam EU-strategi kan säkerställa att skattesmitare inte drar fördel av olika nationella system för att sko sig. Vi får aldrig glömma att när så sker är det i slutändan medborgarna som betalar.

Cecilia Wikström (FP), Europaparlamentariker

läs mer…

”Korrekt asylprövning handlar inte om generositet”

”Sverige har genom Genèvekonventionen åtagit sig att ge skydd till de människor som söker sig hit på flykt undan krig och förföljelse. De personer som söker asyl i Sverige ska behandlas på ett sakligt, medmänskligt och rättssäkert sätt”, skriver jag på SVT Opinion.Svt

I Uppdrag granskning avslöjades allvarliga brister i Migrationsverkets hantering av asylsökande. Flera tusen människor kan ha fått ett felaktigt domslut på sin asylansökan för att analysrapporterna, som ska fastställa varifrån den asylsökande kommer genom språktester och kunskap om hemtrakten, gjorts av en uppenbarligen okvalificerad analytiker med kodnamnet EA20. läs mer…

Debattartikel i Expressen: Kyrkan bör använda sin politiska makt

Kyrkor och samfund är samhällsaktörer. Jag väntar fortfarande på konkret handling från kyrkorna för de kristna som IS har som mål att utplåna, skriver Cecilia Wikström (FP) i Expressen i dag. (se även pdf)påven2

Förväntningarna är på topp när världens största politiska ledare, Påven Franciskus, i dag besöker Europaparlamentet. Besöket har också kritiserats, framför allt av politiker på vänsterkanten i Europaparlamentet. Kritiken handlar om att vi upplåter ett folkvalt demokratiskt parlaments talarstol till en religiös ledare. Jag vill i det sammanhanget påminna om att dagens besök inte är det första i sitt slag. År 2008 var både Dalai Lama och den store Muftin av Syrien på besök.

läs mer…

Läs mer i arkivet