Cecilia

Migration och asyl

Medborgerliga fri- och rättigheter

Den inre marknaden

Veckans youtube-hälsning från Strasbourg: så ska terrorism bekämpas – och nu måste kvinnovåldet upphöra!

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L):

Hej på er därhemma, denna vecka är jag i Strasbourg, som naturligtvis präglas av de fruktansvärdaterrordåden i Paris. Undantagstillstånd utlysts i Frankrike och jag var för första gången på mycket länge tvungen att ställa mig i kö och visa mitt pass när jag landade här i Strasbourg. I Sverige har säkerhetsnivån höjts och Bryssel är praktiskt taget belägrat i sökandet efter en av terroristerna från dådet i Paris.

Under veckans plenarsession har jag deltagit i flera debatter i plenum kring terrordåd och radikalisering. För mig står det klart att EU behöver stärka arbetet i samtliga medlemsländer för att förhindra att sårbara personer radikaliseras. Det handlar om att tidigt identifiera sårbara personer i riskzonen och att våra fängelser hjälper folk tillbaka in i samhället istället för att driva dem i famnen på terrorister. läs mer…

Debattartikel: EU måste vidta fem brådskande åtgärder i en strategi mot terrorism

Debattartikel publicerad i flera lokaltidningar, bla ÅngermanlandsAllehanda.CW plenum1

Den senaste tiden har vi sett fruktansvärda terrordåd i Frankrike, Mali, Syrien, Libanon och Irak. Undantagstillstånd är utlyst i Frankrike, i Sverige har säkerhetsnivån höjts och Bryssel är praktiskt taget belägrat i sökandet efter en av terroristerna från dådet i Paris.Terrordåden i Paris aktualiserar än en gång behovet av ett djupare europeiskt samarbete. Än en gång har vi sett hur terroristerna rör sig fritt över nationsgränserna inom Schengenområdet, därför måste polisen i EU få befogenheter att göra likadant. Den nu eftersökte terroristen hade innan dåden förhörts av belgiska säkerhetstjänsten och stoppades på väg från Paris efter dåden vid den belgiska gränsen. Inre gränskontroller hjälper föga om inte myndigheterna delar information och vet vad de ska leta efter.

Huvudproblemet är inte att vi har för lite övervakning utan att samarbetet mellan våra medlemsstater för att förstå insamlad information på bästa sätt inte fungerar tillräckligt bra. Som talesperson för den liberala gruppen i Europaparlamentet efterlyser jag nu en övergripande europeisk strategi för terroristbekämpning och uppmanar EU:s institutioner att vidta fem brådskande åtgärder, som bör vara på plats innan årsskiftet. läs mer…

Wikström (L): Den ”feministiska” regeringens migrationsutspel ett hårt slag mot kvinnor och barn

CW Eubakgrund5

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) kommenterar regeringens utspel den 24 november.

– De annonserade skärpningarna av möjligheten till anhöriginvandring kommer att leda till att många kvinnor och barn tvingas stanna på osäkra platser i vår omvärld. Detta är oförenligt med en regering som säger sig vara feministisk.

– Att Sverige, ett av världens rikaste länder, ska ge tillfälliga uppehållstillstånd till barn bara för att regeringen är fullständigt oförmögen att hantera socialistiska låsningar på bostads- och arbetsmarknaden är cynism på hög nivå. Det är inte rimligt att de allra sårbaraste på flykt undan krig och elände ska utsättas för den osäkerhet och rädsla som beslutet innebär under den tid då de mest av allt behöver trygghet och stabilitet.

– Vi inser alla att Sverige står inför stora utmaningar och att ytterligare åtgärder kan behövas för att hantera situationen. Regeringen borde tänka om när det gäller ett antal av de förslag som drabbar kvinnor och barn. Sverige måste bromsa den rusning mot botten som nu sker i samtliga europeiska länder. När ett land sänker sina standarder följer andra länder snart efter. Kvar lämnar vi liv i spillror och en sämre möjlighet att integrera nyanlända.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Wikström (L) om hur radikalisering ska bekämpas – krafttag krävs för att skingra mörkret över Europa

plenumPressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

På onsdagen väntas Europaparlamentet rösta för ett betänkande som uppmanar EU-kommissionen att snarat lägga fram en handlingsplan som ska bekämpa radikalisering och hindra att terrororganisationer värvar unga européer. Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) har varit med och utformat rapporten och deltar även i plenardebatten inför omröstningen.

– EU behöver stärka arbetet i samtliga medlemsländer för att förhindra att sårbara personer radikaliseras. Det handlar om att tidigt identifiera sårbara personer i riskzonen och att våra fängelser hjälper folk tillbaka in i samhället istället för att driva dem i famnen på terrorister. läs mer…

Wikström (FP) lägger fram fem brådskande åtgärder för terroristbekämpning – politiker måste skapa trygghet för medborgarna

CW Eubakgrund4Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Cecilia Wikström (FP), talesperson för den liberala gruppen i Europaparlamentet, efterlyser en övergripande europeisk strategi för terroristbekämpning och uppmanar EU:s institutioner att vidta fem brådskande åtgärder. Dessa åtgärder bör vara på plats innan årsskiftet. 

– I den svåra situation som råder där människor är rädda måste det övergripande målet för varje politiker vara att skapa trygghet och säkerhet för medborgarna, säger Cecilia Wikström som finns på plats på Folkpartiets riksmöte i Stockholm.

  1. Genom att bygga ut EU:s underrättelsetjänst, EU Intelligence Center, kan samarbetet mellan medlemsländerna stärkas genom att länderna på ett automatiskt sätt delar både information om misstänkta personer och företeelser och riskanalyser med varandra. Detta måste naturligtvis ske på ett transparent och rättssäkert sätt.
  2. EU bör ge Europol betydligt mer personal och automatisk och omedelbar tillgång till terrorinformation från de nationella polismyndigheterna.
  3. Eurojust, EU:s enhet för rättsligt samarbete, bör också byggas ut så att myndigheten även omfattar en europeisk åklagarkammare. Då kan gränsöverskridande brottslingar och terrornätverk på ett effektivare sätt gripas och ställas inför rätta.
  4. Människor som förlorat hopp, tillit och framtidstro och riskerar att rekryteras till att bli jihadister måste fångas upp i ett tidigt i skolor, bland ungdomsgäng, i fängelser, moskéer och andra platser i våra samhällen. Samhället måste omedelbart reagera på varningssignalerna och återintegrera dem i vårt samhälle innan det hinner gå för långt.
  5. EU-länderna bör bygga upp avradikaliseringsprogram, speciellt inriktat på de jihadister som återvänder från terrororganisationer i Mellanöstern.

läs mer…

Läs mer i arkivet

Wikström (L): Den ”feministiska” regeringens migrationsutspel ett hårt slag mot kvinnor och barn

CW Eubakgrund5

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) kommenterar regeringens utspel den 24 november.

– De annonserade skärpningarna av möjligheten till anhöriginvandring kommer att leda till att många kvinnor och barn tvingas stanna på osäkra platser i vår omvärld. Detta är oförenligt med en regering som säger sig vara feministisk.

– Att Sverige, ett av världens rikaste länder, ska ge tillfälliga uppehållstillstånd till barn bara för att regeringen är fullständigt oförmögen att hantera socialistiska låsningar på bostads- och arbetsmarknaden är cynism på hög nivå. Det är inte rimligt att de allra sårbaraste på flykt undan krig och elände ska utsättas för den osäkerhet och rädsla som beslutet innebär under den tid då de mest av allt behöver trygghet och stabilitet.

– Vi inser alla att Sverige står inför stora utmaningar och att ytterligare åtgärder kan behövas för att hantera situationen. Regeringen borde tänka om när det gäller ett antal av de förslag som drabbar kvinnor och barn. Sverige måste bromsa den rusning mot botten som nu sker i samtliga europeiska länder. När ett land sänker sina standarder följer andra länder snart efter. Kvar lämnar vi liv i spillror och en sämre möjlighet att integrera nyanlända.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Wikström (L) om hur radikalisering ska bekämpas – krafttag krävs för att skingra mörkret över Europa

plenumPressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

På onsdagen väntas Europaparlamentet rösta för ett betänkande som uppmanar EU-kommissionen att snarat lägga fram en handlingsplan som ska bekämpa radikalisering och hindra att terrororganisationer värvar unga européer. Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) har varit med och utformat rapporten och deltar även i plenardebatten inför omröstningen.

– EU behöver stärka arbetet i samtliga medlemsländer för att förhindra att sårbara personer radikaliseras. Det handlar om att tidigt identifiera sårbara personer i riskzonen och att våra fängelser hjälper folk tillbaka in i samhället istället för att driva dem i famnen på terrorister. läs mer…

Wikström (FP) lägger fram fem brådskande åtgärder för terroristbekämpning – politiker måste skapa trygghet för medborgarna

CW Eubakgrund4Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Cecilia Wikström (FP), talesperson för den liberala gruppen i Europaparlamentet, efterlyser en övergripande europeisk strategi för terroristbekämpning och uppmanar EU:s institutioner att vidta fem brådskande åtgärder. Dessa åtgärder bör vara på plats innan årsskiftet. 

– I den svåra situation som råder där människor är rädda måste det övergripande målet för varje politiker vara att skapa trygghet och säkerhet för medborgarna, säger Cecilia Wikström som finns på plats på Folkpartiets riksmöte i Stockholm.

  1. Genom att bygga ut EU:s underrättelsetjänst, EU Intelligence Center, kan samarbetet mellan medlemsländerna stärkas genom att länderna på ett automatiskt sätt delar både information om misstänkta personer och företeelser och riskanalyser med varandra. Detta måste naturligtvis ske på ett transparent och rättssäkert sätt.
  2. EU bör ge Europol betydligt mer personal och automatisk och omedelbar tillgång till terrorinformation från de nationella polismyndigheterna.
  3. Eurojust, EU:s enhet för rättsligt samarbete, bör också byggas ut så att myndigheten även omfattar en europeisk åklagarkammare. Då kan gränsöverskridande brottslingar och terrornätverk på ett effektivare sätt gripas och ställas inför rätta.
  4. Människor som förlorat hopp, tillit och framtidstro och riskerar att rekryteras till att bli jihadister måste fångas upp i ett tidigt i skolor, bland ungdomsgäng, i fängelser, moskéer och andra platser i våra samhällen. Samhället måste omedelbart reagera på varningssignalerna och återintegrera dem i vårt samhälle innan det hinner gå för långt.
  5. EU-länderna bör bygga upp avradikaliseringsprogram, speciellt inriktat på de jihadister som återvänder från terrororganisationer i Mellanöstern.

läs mer…

Europaparlamentariker Wikström (FP) och EU-kommissionär Malmström uppmärksammar Dawit Isaaks fall i manifestation i Bryssel

valaffischPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

I ett samarbete mellan Europaparlamentariker Cecilia Wikström, konstcentret Bozar, och den svenska mediekampanjen Free Dawit står en rekonstruktion av Dawits cell utställd vid entrén till Bozar, öppen för den som vill att sitta i. I samband med detta finns det möjlighet att skriva under en elektronisk petition till den belgiska regeringen att som EU-land agera i frågan.

Torsdagen den 19 november bjuds media till kulturcentret Bozar i Bryssel. (Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles)

Klockan 11.30-13.00 talar Cecilia Wikström vid seminariet Culture as a way of resistance, Hall Studio, Bozar. Cecilia Malmström talar samma tid på seminariet med Pascal Lamy och Belgiens vice statsminister Reynders om Europas handelspolitik, på Bozar. Direkt efteråt kommer Wikström och EU-kommissionär Cecilia Malmström att enskilt sitta i Dawits cell för att uppmärksamma EU:s ende samvetsfånge, Dawit Isaak, 50 år, som sitter fängslad i Eritrea sedan den 23 september 2001 utan rättegång. Medierna är välkomna att medverka även här.

– I en tid när allt starkare främlingsfientliga vindar sveper över oss, och där personligt mod är en bristvara, är det viktigare än någonsin att våga stå upp för det man tror på och påminnas om att alla kan göra något för en medmänniska. Kampen för Dawit Isaak håller honom vid liv. Därför är jag hedrad över att få medarrangera manifestationen på Bozar, sitta i Dawits cell och oupphörligt fortsätta verka för att hans fall inte faller i glömska. Tillsammans kan vi bryta ner de mäktigaste vägarna av förtryck om motstånd. Den röst han berövats är det vårt ansvar att använda så ofta vi kan, säger Wikström.

– Jag har engagerat mig i Dawit Isaaks öde i många år. Det är djupt tragiskt att han fortfarande hålls fängslad och inte ens har fått en rättegång, säger Malmström. Jag hoppas att evenemanget på Bozar, och det faktum att vi är många som symboliskt sitter i hans fängelsecell fortsätter att hålla uppe trycket och engagemanget. Jag har också väckt frågan med min kollega EU:s utrikestalesperson Frederica Mogherini.    läs mer…

Valletta: Europe must get its own house in order before lecturing others – ALDE welcomes decision to hold EU-Turkey summit-

10372989_10152300258750876_4365370626218005896_oThe Alliance of Liberals and Democrats in the European Parliament regrets Member States have  once again missed an opportunity to provide realistic solutions to the migration and refugee crisis. ALDE calls on the Member States to provide as soon as possible substantial alternatives for regular access to the EU and focus on policies that could foster development, growth and give migrants a perspective of a future in their countries and in the EU.

Guy Verhofstadt, ALDE Group leader, said: ”Once again, EU leaders have let us down. The conclusions of this summit are nothing but a re-cycling of measures that have been on the table for some time. I fear there is now nothing that can be done to prevent a humanitarian catastrophe over the winter months.” läs mer…

Läs mer i arkivet

Debattartikel: EU måste vidta fem brådskande åtgärder i en strategi mot terrorism

Debattartikel publicerad i flera lokaltidningar, bla ÅngermanlandsAllehanda.CW plenum1

Den senaste tiden har vi sett fruktansvärda terrordåd i Frankrike, Mali, Syrien, Libanon och Irak. Undantagstillstånd är utlyst i Frankrike, i Sverige har säkerhetsnivån höjts och Bryssel är praktiskt taget belägrat i sökandet efter en av terroristerna från dådet i Paris.Terrordåden i Paris aktualiserar än en gång behovet av ett djupare europeiskt samarbete. Än en gång har vi sett hur terroristerna rör sig fritt över nationsgränserna inom Schengenområdet, därför måste polisen i EU få befogenheter att göra likadant. Den nu eftersökte terroristen hade innan dåden förhörts av belgiska säkerhetstjänsten och stoppades på väg från Paris efter dåden vid den belgiska gränsen. Inre gränskontroller hjälper föga om inte myndigheterna delar information och vet vad de ska leta efter.

Huvudproblemet är inte att vi har för lite övervakning utan att samarbetet mellan våra medlemsstater för att förstå insamlad information på bästa sätt inte fungerar tillräckligt bra. Som talesperson för den liberala gruppen i Europaparlamentet efterlyser jag nu en övergripande europeisk strategi för terroristbekämpning och uppmanar EU:s institutioner att vidta fem brådskande åtgärder, som bör vara på plats innan årsskiftet. läs mer…

Debattartikel i Aftonbladet med Malmström och Selimovic: Vi behöver ett europeiskt FBI

Debattartikel i Aftonbladet med EU-kommissionär Malmström och kollegan Jasenko Selimovic:

Capture

DEBATT. När Frankrike i fredags utsattes för fruktansvärda terrorattacker, attackerades hela Europa. Attentaten i Paris aktualiserar på nytt behovet av ett djupare europeiskt samarbete. Terroristerna rör sig kors och tvärs över nationsgränserna. Så måste också polisen i EU göra.

Vi behöver se en förstärkning av Schengens informationssystem, en gemensam kamp mot olagliga vapen och radikalisering, och specifika insatser mot Daesh.

Europeiska lösningar behövs och framför allt ett europeiskt FBI, en polisstyrka som kan röra sig över hela EU:s territorium, för att utreda brott och för att underlätta informationsutbytet mellan myndigheterna runt om i EU:s medlemsländer. Likaså måste det gemensamma ansvaret för de yttre gränserna effektiviseras genom ett starkare Frontex med egen personal och bättre användning av Schengens informationssystem. Dessutom krävs en harmoniserad vapenlagstiftning för att minska brottssyndikatens tillgång till vapen.

Även om mycket har blivit bättre under senare tid så behöver mer göras.

läs mer…

Wikström (FP): Uppgörelse nådd – så mycket bättre blir villkoren för studenter och forskare från tredje länder när de söker sig till universitet i EU

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

På tisdag eftermiddag enades Europaparlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet kring nya harmoniserade regler som ska ge studenter och forskare från länder utanför EU bättre levnads- och arbetsvillkor när de kommer till EU.

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP), som har lett förhandlingarna, välkomnar uppgörelsen och ser fram emot det slutliga antagandet i plenum under våren.

– Jag är glad att EU insett värdet i att attrahera välutbildade personer att komma hit och också locka dem att stanna kvar här genom att skapa ett harmoniserat europeiskt system som gäller i alla medlemsländer. Dagens uppgörelse innebär utan tvekan att våra europeiska universitet stärker sin konkurrenskraft på den globala arenan och blir attraktivare än någonsin för duktiga, ambitiösa och högutbildade människor från andra länder, som får avsevärt förbättrade villkor här. läs mer…

Wallström – tar du fighten med Orbán i morgon?

Europa behöver mycket starkare mekanismer för att se till att alla medlemsländer lever upp till medborgerliga fri- och rättigheter. EU måste kunna syna, granska och straffa EU-länder som attackerar friheten på hemmaplan, skriver Birgitta Ohlsson (FP) och Cecilia Wikström (FP) i Göteborgs Posten. (se länk)

I morgon, onsdagen den 18 november, är smått historisk för oss som länge kämpat för mänskliga rättigheter i EU:s länder. För första gången kommer EU:s Europaministrar – däribland många utrikesministrar – att på ministernivå ha en officiell diskussion om mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Fokus kommer att vara yttrandefrihet, inte minst på nätet.

Detta är enormt viktigt i en tid, där enskilda EU-länder solkat ner demokratin och trampat på de mänskliga rättigheter som gjorde att EU grundades en gång i tiden. Att denna debatt överhuvudtaget blir av kan till stor del tillskrivas det målmedvetna arbete som vi liberaler bedrev i Alliansregeringen, trots konservativt motstånd, och genom våra ledamöter i Europaparlamentet.

läs mer…

Debattartikel i Expressen: Nu måste motkraven på Eritrea skärpas!

Debattartikel publicerad i Expressen(se även länk)

Capture

I över 14 år har svensk-eritreanen och journalisten Dawit Isaak, Europas samvetsfånge nu suttit fängslad i Eritrea i regimens hopp om att tysta honom som den starka röst för medborgarnas fri- och rättigheter som han är. Den ofattbara terror, både mentalt och fysisk, som han måste gått igenom under alla dessa år utan kontakt med omvärlden är svår att föreställa sig. Att han hade mod nog att våga stå upp för sina medmänniskor och berätta deras historier i sin roll som journalist med fara för sin egen säkerhet är beundransvärt.

 

Eritreas president Isaias Afewerki har tydliggjort att det finns ingenting som tyder på att Dawit kommer att släppas den närmaste tiden, eller ens få en rättegång. Det var dessutom tio år sedan omvärlden fick ett livstecken av Dawit. Eritreas brott mot mänskligheten fortgår under tiden.

 

I ett samarbete mellan Europaparlamentariker, konstcentret Bozar, RFKHR, Amnesty International, P.E.N. International och den svenska mediekampanjen Free Dawit höjer vi än en gång rösten för Dawit. Vid konstcentret Bozar i centrala Bryssel står denna vecka en rekonstruktion av Dawits cell utställd vid entrén, öppen för den som vill att sitta i. I samband med detta finns det möjlighet att skriva under en elektronisk petition till den belgiska regeringen att som EU-land agera i frågan. läs mer…

Läs mer i arkivet