Cecilia

Nytt från Youtube

Loading...

Migration och asyl

Medborgerliga fri- och rättigheter

Den inre marknaden

Wikström (FP): Ny europeisk strategi för migration presenterad

Capture111EU:s nuvarande asyl- och migrationssystem behöver reformeras grundligt för att klara de utmaningar som unionen står inför just nu. Därför har Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) utarbetat en migrationsstrategi för den liberala gruppen i Europaparlamentet, ALDE, som antogs på gruppmötet på onsdagen och som kommer att presenteras för Europas ledare på toppmötet i morgon.

– I tider när fler migranter än någonsin söker sig till EU och tusentals av dem mister livet på sin väg hit är jag glad över att den liberala gruppen i Europaparlamentet tar migrationsutmaningarna på allvar och bemöter dem med konkreta, humana och handlingskraftiga svar. Jag ser nu fram emot reaktionerna från EU:s stats- och regeringschefer i morgon, säger Wikström.   läs mer…

Wikström (FP): Ny europeisk strategi för migration presenterad

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

EU:s nuvarande asyl- och migrationssystem behöver reformeras grundligt för att klara de utmaningar som unionen står inför just nu. Därför har Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) utarbetat en migrationsstrategi för den liberala gruppen i Europaparlamentet, ALDE, som antogs på gruppmötet på onsdagen och som kommer att presenteras för Europas ledare på toppmötet i morgon.

– I tider när fler migranter än någonsin söker sig till EU och tusentals av dem mister livet på sin väg hit är jag glad över att den liberala gruppen i Europaparlamentet tar migrationsutmaningarna på allvar och bemöter dem med konkreta, humana och handlingskraftiga svar. Jag ser nu fram emot reaktionerna från EU:s stats- och regeringschefer i morgon, säger Wikström.

Detta föreslås i dokumentet: läs mer…

Wikström (FP): Ny moderniserad varumärkesskyddslagstiftning nu slutförhandlad

CW_FP_ALDE1

På tisdagen enades Europaparlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen om ny lagstiftning som moderniserar varumärkesskyddet i Europa. Arbetet har pågått i drygt två års tid under ledning av Cecilia Wikström (FP). Den nya lagstiftningen innebär minskade kostnader när man ansöker om varumärkesskydd och en snabbare och enklare hantering, oavsett om man söker ett nationellt eller europeisk skydd för sina varumärken.

– Jag är glad över att kunna meddela att Europaparlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen nu enats kring den nya lagstiftningen som är enkel, flexibel och bättre tillgodoser företagares och entreprenörers behov. Det innebär kortare handläggningstider, moderna och tydliga regler och flexibla lösningar för företag som växer och utvecklar sin verksamhet, säger Wikström. läs mer…

Wikström (FP) bjuder in Uppsalabor att tala EU-frågor hemma hos sig

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Torsdagen den 23 april 2015 mellan klockan 17.00 och 18.00 bjuder Europaparlamentariker Cecilia Wikström Uppsalaborna hem till sig för att få en chans att enskilt sitta ner och prata om EU-relaterade frågor och funderingar som medborgarna kan tänkas ha.

– Jag ser mig som Uppsalas egen Europaparlamentariker och vill gärna möta uppsalaborna på hemmaplan för att få lyssna till deras syn på EU och utbyta tankar och idéer med dem. Det ska bli spännande att se hur stort intresset blir, säger Wikström.

Journalister är välkomna att medverka!

Dag: Torsdagen den 23 april 2015

Tid: 17.00-18.00

Adress: Sysslomansgatan 38A, Uppsala

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström (FP)

+32 486 94 76 82

linda.aziz@ep.europa.eu

Debattartikel i Aftonbladet: Alla vinner på fler säkra vägar in i EU

aftonbladetDebattartikel publicerad i Aftonbladet (pdf-version här):

I helgen nåddes vi av nyheten om att ännu en flyktingbåt kapsejsat och att nästan tusen människor befarats ha drunknat i Medelhavet. Det är en tragedi som beskrivs som den värsta hittills på Medelhavet. Tidigare samma vecka dog cirka 400 människor på en liknande färd.

De som dött var sannolikt medvetna om risken med att sätta sig i en båt av detta slag. Men de människor som ändå flyr – från kriget i Syrien, förtrycket i Eritrea eller IS massavrättningar – ser risken i att stanna kvar som större och därför köper de sig en båtplats av skrupelfria människosmugglare.

EU:s migrationskommissionär Avramopoulos besökte förra veckan utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, där jag är liberalernas gruppledare. Han sa då att 7000 migranter lyckats ta sig över till Europa de senaste dagarna, men ingenting om dem som inte överlever färden. läs mer…

Läs mer i arkivet

Wikström (FP): Ny europeisk strategi för migration presenterad

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

EU:s nuvarande asyl- och migrationssystem behöver reformeras grundligt för att klara de utmaningar som unionen står inför just nu. Därför har Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) utarbetat en migrationsstrategi för den liberala gruppen i Europaparlamentet, ALDE, som antogs på gruppmötet på onsdagen och som kommer att presenteras för Europas ledare på toppmötet i morgon.

– I tider när fler migranter än någonsin söker sig till EU och tusentals av dem mister livet på sin väg hit är jag glad över att den liberala gruppen i Europaparlamentet tar migrationsutmaningarna på allvar och bemöter dem med konkreta, humana och handlingskraftiga svar. Jag ser nu fram emot reaktionerna från EU:s stats- och regeringschefer i morgon, säger Wikström.

Detta föreslås i dokumentet: läs mer…

Wikström (FP): Ny moderniserad varumärkesskyddslagstiftning nu slutförhandlad

CW_FP_ALDE1

På tisdagen enades Europaparlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen om ny lagstiftning som moderniserar varumärkesskyddet i Europa. Arbetet har pågått i drygt två års tid under ledning av Cecilia Wikström (FP). Den nya lagstiftningen innebär minskade kostnader när man ansöker om varumärkesskydd och en snabbare och enklare hantering, oavsett om man söker ett nationellt eller europeisk skydd för sina varumärken.

– Jag är glad över att kunna meddela att Europaparlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen nu enats kring den nya lagstiftningen som är enkel, flexibel och bättre tillgodoser företagares och entreprenörers behov. Det innebär kortare handläggningstider, moderna och tydliga regler och flexibla lösningar för företag som växer och utvecklar sin verksamhet, säger Wikström. läs mer…

Wikström (FP) bjuder in Uppsalabor att tala EU-frågor hemma hos sig

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Torsdagen den 23 april 2015 mellan klockan 17.00 och 18.00 bjuder Europaparlamentariker Cecilia Wikström Uppsalaborna hem till sig för att få en chans att enskilt sitta ner och prata om EU-relaterade frågor och funderingar som medborgarna kan tänkas ha.

– Jag ser mig som Uppsalas egen Europaparlamentariker och vill gärna möta uppsalaborna på hemmaplan för att få lyssna till deras syn på EU och utbyta tankar och idéer med dem. Det ska bli spännande att se hur stort intresset blir, säger Wikström.

Journalister är välkomna att medverka!

Dag: Torsdagen den 23 april 2015

Tid: 17.00-18.00

Adress: Sysslomansgatan 38A, Uppsala

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström (FP)

+32 486 94 76 82

linda.aziz@ep.europa.eu

Wikström (FP) och förste Wallenbergpristagare Derakhti: Genom kunskap, vänskap och kärlek kan vi skapa ett tolerantare samhälle

FullSizeRender (2)1Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

På tisdagen gästades Europaparlamentets tvärpolitiska arbetsgrupp mot antisemitism av Siavosh Derakhti, på inbjudan av Cecilia Wikström (FP) som är vice ordförande i arbetsgruppen.

Derakhti är grundare av organisationen Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet och mottog Raoul Wallenbergpriset år 2013 för sina insatser. Under mötet berättade han om sitt arbete för att öka toleransen och förståelsen mellan unga muslimer och judar i Malmö. läs mer…

Wikström (FP): Glädjande att i morgon gästas av Derakhti för dialog om hur vi ska bekämpa antisemitism

FP_badge_artwork

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Siavosh Derakhti, grundare av organisationen Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet, är inbjuden till Europaparlamentet av Cecilia Wikström (FP), som är vice ordförande i arbetsgruppen mot antisemitism.

Mötet äger rum mellan klockan 12.30 och 13.30 tisdagen den 14 april i Europaparlamentet, rum P6B054, och fokuserar på antisemitism inom vissa muslimska grupper. läs mer…

Läs mer i arkivet

Debattartikel i Aftonbladet: Alla vinner på fler säkra vägar in i EU

aftonbladetDebattartikel publicerad i Aftonbladet (pdf-version här):

I helgen nåddes vi av nyheten om att ännu en flyktingbåt kapsejsat och att nästan tusen människor befarats ha drunknat i Medelhavet. Det är en tragedi som beskrivs som den värsta hittills på Medelhavet. Tidigare samma vecka dog cirka 400 människor på en liknande färd.

De som dött var sannolikt medvetna om risken med att sätta sig i en båt av detta slag. Men de människor som ändå flyr – från kriget i Syrien, förtrycket i Eritrea eller IS massavrättningar – ser risken i att stanna kvar som större och därför köper de sig en båtplats av skrupelfria människosmugglare.

EU:s migrationskommissionär Avramopoulos besökte förra veckan utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, där jag är liberalernas gruppledare. Han sa då att 7000 migranter lyckats ta sig över till Europa de senaste dagarna, men ingenting om dem som inte överlever färden. läs mer…

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda: Sverige borde göra gemensam sak med EU:s 27 andra medlemsländer

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda

Capture

Sveriges utrikespolitik i Mellanöstern har från den stund socialdemokraterna och Margot Wallström intagit Utrikesdepartmentet varit föremål för omvärldens befogade kritik. Det började med att Sverige ensidigt och utan förankring i EU, officiellt erkände Palestina som självständig stat. detta gjordes dessutom utan föregående riksdagsbehandling, vilket i sig är högst anmärkningsvärt. Därmed legitimerade regeringen i någon mån det extremistiska Hamas, vilket medfört att den terror, det hot och det förtryck som Hamas utövar, både mot sin egen befolkning och mot israeler, inte längre kritiseras utan tvärtom i omvärldens ögon förefaller att accepteras av Sverige. Inte oväntat ledde detta till att Israel omedelbart kallade hem sin ambassadör från Stockholm. läs mer…

Debattartikel i UNT: Inför EU-sanktioner

EU-länder som kränker sina medborgare måste ställas till svars med kännbara ekonomiska sanktioner som följd, skriver Cecilia Wikström i UNT. (För pdf klicka här UNT)

Capture

Sverige och EU satsar tillsammans 87 miljoner kronor för att ge bättre hjälp, till exempel hälsofrämjande insatser, till de fattiga EU-medborgare som sökt sig till Sverige för att tigga. Det handlar också om tolk- ­eller översättningshjälp och information om var soppkök och härbärgen finns och förbättrade möjligheter att sköta hälsa och hygien. Informationen handlar också om deras skyldigheter i Sverige.

En enkät som nyligen gjordes av Sveriges Kommuner och Landsting visar att var tredje kommun i Sverige har EU-migranter som främst försörjer sig på musicerande eller tiggeri och som sover i tillfälliga läger.

läs mer…

Debattartikel i Expressen: En energiunion i EU är nödvändig

Debattartikel publicerad i Expressen (för pdf klicka här):

EU skulle bli starkare på den globala marknaden om vår inre marknad omfattade även energisektorn. Då skulle vi bättre stå emot externa politiska påtryckningar, och gardera oss bättre för naturkatastrofer och andra oförutsägbara händelser.Expressen

I en tid när EU:s medlemsländer står inför stora politiska och ekonomiska utmaningar kan det tyckas att ett nytt gemensamt EU-projekt inte är särskilt väl genomtänkt. Men jag är övertygad om att EU-kommissionens förslag om att skapa en energiunion är en utomordentligt viktig, brådskande och en helt nödvändig reform som EU måste genomföra för att kunna fortsätta att hävda sig i den globala konkurrensen.

Att skapa en gemensam europeisk energimarknad betyder mycket mer än ett försök att visa musklerna mot Ryssland och bryta beroendet av rysk gas. En undersökning visar att EU:s energikostnader är upp till tjugo procent högre än i USA, vilket naturligtvis underminerar våra företags konkurrenskraft. Dessutom måste vi bli bättre på att använda långsiktigt hållbara gröna alternativ till den smutsiga energi som kol och gas ger.

läs mer…

Gästkrönika i Nerikes Allehanda: Europa har inte råd med världens mest välutbildade hemmafruar

CW_FP_ALDE1Krönika publicerad i Nerikes Allehanda den 25/3 (pdf Nerikes Allehanda)Capture

Trots att vi lever mitt i en kvinnlig utbildningsrevolution, där land efter land har välutbildade och välmeriterade kvinnor som dominerar arbetsmarknaderna så står hela 40 procent av EU:s kvinnor i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Med det huvudsakliga ansvaret för hem, barn och åldrande föräldrar tvingas många av dessa ambitiösa och kompetenta kvinnor ge upp karriären för att bli hemmafruar.

läs mer…

Läs mer i arkivet